Třídění směsného odpadu

Text dotazu

Dobrý den, jak se v ČR nakládá se směsným odpadem cestou od popelnice do konečného uložení na skládku? Dochází mezitím k nějakému třídění? Třeba například aspoň jestli ho projedou velkým strojovým magnetem a oddělí z něj alespoň kovy nebo z něj vytřídí i nějaké další využitelné suroviny... Nebo ho na skládku ukládají bez jakéhokoliv zásahu ve stejném složení, ve kterém byl vhozen do popelnic? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

směsný odpad se bohužel povětšinou již dále netřídí a je rovnou převážen na skládku či do spaloven.

 

Nakládání se směsným odpadem v Praze (článek na stránkách Pražských služeb) :

"Vlastník objektu zajistí u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad (dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech)). Celkový počet sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí je cca 108 000 ks. Tento odpad je svážen převážně do Zařízení na energetické využití odpadu Malešice - ZEVO k energetickému využití. Zbytek je ukládán na skládku směsného odpadu v Ďáblicích."

(zdroj: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-obcanum/sber-a-zpracovani-odpadu-v-praze/komunalni-odpad/ )

 

Dle níže uvedených informací v článku České asociace odpadního hospodářství se v případě odpadu z pražské spalovny recykluje alespoň škvára, která při spalování odpadů vzniká (viz):

"Jak to, že komunální odpad v Praze, Brně, Plzni a Liberci se spaluje, když je to dražší než skládkování?

Praha vyhláškou stanovila, že veškerý komunální odpad od občanů se musí vozit do malešické spalovny, a doplácí si na to z rozpočtu. Stejné řešení mají i další města s vlastními spalovnami. V Praze svážíme 30 procent odpadů, vše do městské spalovny. Škváru ze spalovny recyklujeme na naší skládce v Benátkách nad Jizerou. Dokážeme z toho vytáhnout poměrně dost železa a neželezných kovů."

(http://www.caoh.cz/odborne-clanky-a-aktuality/mf-dnes-cekame-na-zelenou-pro-spalovny.html)

 

 

Na recyklační linku je svážen pouze odpad z popelnic na tříděný odpad, který se zde dále dotřiďuje.

 

"Jaká je dnes situace s využitím separovaného odpadu?

Sklo je výborně recyklovatelná surovina. Papír se vozí na naše třídicí linky, kde ho třídíme podle druhu, a pak se to odváží do různých papíren. Největší problémy jsou nyní s plasty - svezeme je na třídicí linku, ale řada plastů je v současné době neprodejná. Tím, jak Čína zakázala dovoz plastů, tak obrovsky poklesly v Evropě ceny. Vyplatí se z toho vytahovat PET, máme vlastní zařízení v Brně, firmu Petka, děláme z PET lahví vločky pro další výrobu, například pro automobilový průmysl. "

 

Nakládání s tříděným odpadem v Praze - viz: http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-obcanum/sber-a-zpracovani-odpadu-v-praze/

 

Použité zdroje

http://www.caoh.cz/[…]/mf-dnes-cekame-na-zelenou-pro-spalovny.html

http://www.psas.cz/[…]/

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.11.2018 10:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu