Třicetiletá válka

Text dotazu

Dobrý den, kde lze najit kde všude v Čechách byla delši leženi švédských vojsk? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

v zájmu relevantní odpovědi na Váš dotaz by bylo na místě upřesnit definici delšího ležení, tj. po jaký časový úsek a jak početné by mělo osazenstvo být. Obecně lze říci, že Vámi dotazované téma v odborné literatuře souhrnně zpracováno nebylo, proto bych Vám doporučil pro začátek obecněji pojaté tituly. Předně se jedná o edici Briefe und Akten zur Geschichte des Dreissigjährigen Kriegs, nicméně vzhledem k obsáhlosti pro Vás bude základním vodítkem i vzhledem k práci s prameny. Dále bych Vám doporučil nahlédnout do monografie Petra Engluda Nepokojná léta: historie třicetileté války, dvousvazkové práce Radka Fukaly Třicetiletá válka 1618-1648, a do knihy Třicetiletá válka a český národ Josefa Polišenského. Toto penzum literatury by Vám mělo poskytnout základní přehled, nicméně vzhledem k obecnějšímu ražení publikací se konkrétnější informace o jednotlivých menších leženích dozvíte spíše z regionálně zaměřené literatury, spíše však z regionálních pramenů. Publikace, pojednávající o třicetileté válce v širším rámci vyloženě lokální záležitosti, typu dočasné vojenské tábory, vynechávají, neboť by vystačily na samostatné dílo, a tříštily by tak koherenci tématu. Zde je pak potřeba - chcete-li sodáhnout uceleného obrazu - mravenčí práce v lokálních archivech, nicméně Vám mohu doporučit edice pramenů Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia a Regesta fondu Militarie.

Použité zdroje

ENGLUND, Peter. Nepokojná léta: historie třicetileté války. Přeložil Luděk MANDAUS. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-355-x.

FUKALA, Radek. Třicetiletá válka 1618-1648. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2018. ISBN 978-80-880-3026-3.

POLIŠENSKÝ, Josef. Třicetiletá válka a český národ. Praha : Naše vojsko, 1960. 238 s.

LÍVA, Václav. Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare archivu ministerstva vnitra ČSR v Praze. Díl 3. 1618-1625. Praha : Naše vojsko, 1951.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

22.05.2019 21:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu