třicetiletá válka

Text dotazu

30ti letá válka Přesná formulace dotazu: Stručný obsah důsledku 30ti leté války a letopočet.

Odpověď

Dobrý den,

třicetiletá válka trvala v letech 1618-1648, kdy byla ukončena Vestfálským mírem. Pro lepší pochopení a orientaci v důsledcích tohoto poměrně složitého válečného konfliktu bychom Vám doporučovali prostudovat literaturu nebo alespoň internetové zdroje, které se třicetiletou válkou zabývají.

Válka, s ohledem na velmi dlouhou dobu trvání, ovlivnila obyvatelstvo a jeho život - některá města zpustla až o 90%, vesnice na tom byly častěji ještě hůře - některé zcela zanikly. V Českých zemích klesl počet obyvatel přibližně o 1/3. Tyto velké ztráty nebyly způsobeny ani tak přímými válečnými akcemi jako spíše hladomory a epidemiemi, k jejichž šíření přispívala vojenská tažení (jednalo se především o epidemie dýmějového moru, skvrnitého tyfu, úplavice a dalších).  

Z hlediska politického významu ztratila Římskoněmecká říše svůj zásadní vliv, naopak velmocemi se stala Francie a nově také Švédsko. Nastal příklon k absolutismu. České země patřili dědičně nadále pod moc Habsburků (až do roku 1918), byl však zastaven vývoj nezávislých stavů a významným jevem byla emigrace významných, především kulturních představitelů národa, např. Jan Amos Komenský. Nastala také násilná konverze na "pravou" katolickou víru, došlo k celkovému morálnímu úpadku, kdy se velmi často lidé stávali obětmi lupičů či zběhlých vojáků.

Více informací byste se dozvěděla např. v těchto knihách:

* Fukala, Radek. Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?: otázky, úvahy a problémy. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2012. 193 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-86829-81-4.

* Veber, Václav et al. Dějiny Rakouska. 1. dopl. a aktualiz. vyd. [i.e. 5. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 756 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-105-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112165722_1.pdf

* Čornej, Petr, Čornejová, Ivana a Parkan, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7235-430-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200908/contents/nkc20091969454_1.pdf

* Klučina, Petr. Třicetiletá válka: obraz doby 1618-1648. Vyd. 2. V Praze: Paseka, 2004. 409 s. ISBN 80-7185-663-0.

 

Pomoci by Vám mohly také internetové zdroje, je však třeba dát pozor na jejich věrohodnost:

* http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99icetilet%C3%A1_v%C3%A1lka

* http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/117204 - důsledky třicetileté války

* https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/4771/BP.pdf?sequence=1 - České země za třicetileté války, bakalářská práce

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2013 10:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu