Tři králové

Text dotazu

Dobrý den, dohadujeme se, který ze tří králů K+M+B byl tmavé pleti? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
"Tříkrálový název svátku je sice tradiční, ale v evangeliu se nedočteme, že Ježíška v Betlémě navštívili tři králové (z nichž ten poslední vzadu byl černý), ale dozvíme se:"...mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten právě narozený král Židů?...Známá jména, Kašpar, Melichar, Baltazar, jim přiřkla tradice a se vší pravděpodobností jde o jména dodatečná. Snad měla symbolizovat tři významné kulturní okruhy starověkého Východu: Kašpar je jméno perské, Melichar hebrejské, Baltazar starobabylonské."
Zdroj: BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. Praha: Šulc a spol, 1992.

K † M † B † a příslušný rok
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C (Casparus - Kašpar). Zkratka se vykládá jako iniciály tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to znaménka plus mezi iniciálami.
Podle informací ve Wikipedii, viz odkaz níže, není vlastně ani známo, kolik těch králů bylo. Některé prameny uvádějí i vyšší počet.
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_kr%C3%A1lov%C3%A9tedy

Zdá se, že černý je Baltazar (Kašpar, Melichar, Baltazar), ale dokázáno to není; pouze lidová tradice uvádí, že byli tři a že jeden byl černý, jak se zpívá ve známé koledě My tři králové jdeme k vám:
"...co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu..."
http://archiv.radio.cz/christmas/koleda/k12.html
nebo nově složená píseň k Tříkrálové sbírce
R: My jsme průvod od Tří králů, - zdravíme vás srdečně (upřímně), přejeme vám štěstí, zdraví, - ať se daří výtečně.

1. Krále začnem představovat, nejstarší je Melichar, nemůžem to protahovat, je už totiž velmi stár.
R:
2. Král Kašpar je velký vládce, přichází dnes také k vám, jeho sídlo je až v dálce, chce jen říci: „Díky vám."
R:
3. Třetí král je celý černý, Baltazar se jmenuje, Pánu Bohu byl vždy věrný, úsměv vám teď věnuje.
R:
4. Řekneme to velmi zkrátka, jdeme prosit o váš dar, ...

"Hluboký smysl svátku zjevení Páně přibližují nám obrazy gotických malířů... Pro tento výklad přidržíme se na symboly bohatého, krásného, ale dobře čitelného obrazu z oltářního cyklu Mistra Vyšebrodského...
Postavy králů mají celou řadu významů. Předně znamenají tři fáze lidského života. Jeden je mladý, druhý je zralý muž, třetí je stařec. Říká se tím, že Kristus je Pánem každého života od počátku do konce. Králové jsou však i vladaři všeho pozemského času. Mladý král je králem budoucnosti. Na našem obraze je oblečen do zeleného roucha naděje. Překvapivé je, že králem přítomnosti je král stařec. Ten na obrazech zpravidla klečí u Ježíška a něco koná.
Na našem obraze jednak líbá ručku dítěte, jednak mu podává dar zlata. Králem přítomnosti, tohoto právě probíhajícího děje, je král stařec proto, že jsoucí okamžik brzo přejde do velikého prostoru minulosti. Právě tak jako stařec upadne do spánku smrti. Zralý muž, který stojí trochu nakloněn nad ním, je pak králem minulosti. Nedejme se zmást tím, že se jeví oproti starci velmi mladě. Zralost a plnost žití přichází v gotické představě teprve v hodině smrti. Smrt také zastavuje čas života... Tento král je králem snědé, až i černé tváře. To ovšem není způsobeno sluncem, jak zpívá sazemi umouněný chlapec při tříkrálové koledě. Je to způsobeno stínem smrti, který leží nad minulostí. Tvář jejího krále je ve stínu. V tomto smyslu ukazují králové, že Kristus je Pánem veškerého času, je králem věčně...
Také dary, které králové přinášejí, mají symbolický význam. Jsou to substance v té době všech známých skupenství. Zlato zastupuje jako dokonalý kov všechno, co je skupenství pevného. Kadidlo zastupuje vše, co je skupenství plynného, a kapaliny zastupuje myrrha. Tu přináší král s temnou tváří, neboť to byla mast užívaná při pohřbech..."
Z textu P. Piťhy na http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Tri-kralove.html
Další odkazy na internetu popisují "toho černého vzadu" vždy jako krále jménem Baltazar, např.:
"A černého krále Baltazara, který - jak známo z písně My tři králové jdeme k vám - „vystrkuje bradu“, ...
http://obechostenice.cz/fotog33.htm

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.01.2012 14:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu