Trh práce

Text dotazu

Dobrý den, velmi ráda bych Vás požádala o pomoc při
hledání literatury na mou diplomovou práci. Téma je Trh práce v České
republice v porovnání se Slovenskou republikou. Potřebuji tedy literaturu
týkající se jak České republiky, tak Slovenské republiky cca 10 let zpátky,
tzn. od roku 2000.Předem velmi děkuji za pomoc a rady

Odpověď

Dobrý den,

literaturu k Vaší diplomové práci můžete vyhledat v následujících informačních zdrojích:

Souborný katalog ČR dostupný na adrese https://aleph.nkp.cz/cze/skc. Katalog obsahuje záznamy monografických publikací ve fondech českých knihoven. Vyhledávat můžete dle různých kritérií (předmětová hesla, název, autor, apod.), výsledky lze dále zpřesnit (např. jazyk dokumentu)  či filtrovat (např. uvést data vydání od-do). V případě, že kniha nebude dostupná v knihovně, jíž jste čtenářkou, můžete využít meziknihovní výpůjční službu a knihu si prostřednictvím vaší knihovny půjčit. Příklady vyhledaných publikací (využity klíčová slova: trh práce, Česko a filtrace data vydání2000-2012):

* VOJTĚCH Jiří. Absolventi škol Moravskoslezského kraje na trhu práce - nezaměstnanost absolventů. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2004. 55 s. ISBN 80-85118-82-3.

* Analýza trhu práce 2000 až 2006. Praha: Český statistický úřad, 2007. 54 s. Práce, sociální statistiky. Práce a mzdy; roč. 2007. ISBN 978-80-250-1523-0.

* KRAUSE, Danica. Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu: moderní společnost a její proměny: gender v managementu: dílčí studie. Praha: VÚPSV, 2005. 37, 7 s. ISBN 80-239-6822-X.

* HUBÁLEK, Michal, Štěpánková, Martina a Zamboj, Ladislav. Trh práce a diskriminace. Vyd. 1. Praha: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, 2008. 145 s. ISBN 978-80-254-2662-3.

* KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Trh práce na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2006. 256 s. ISBN 80-245-1149-5.

Klíčová slova: trh práce, Slovensko + filtrování roků:

* VOKOROKOSOVÁ, Renáta. Minimálna mzda a konkurencieschopnosť. 1. vyd. Košice: Elfa, 2008. 95 s. ISBN 978-80-8086-093-6.

 * The quest for equitable growth in the Slovak Republic: a World Bank living standards assessment: policy note 1: a two-edged sword: competitiveness and labor market polarization in the Slovak Republic. Washington: World Bank, 2005. 111 s.

* Slovak Republic: living standards, employment, and labor market study. 1st ed. Washington: World Bank, 2002. xxxvii, 162 s. A World Bank Country Study. ISBN 0-8213-5081-1.

Pro zjištění dostupnosti knih v ČR Vám doporučujeme využít také portál Knihovny https://www.knihovny.cz/. Pokud jste registrovanou uživatelkou Národní knihovny, jistě bude pro Vás přínosnější online katalog NK ČR dostupný na adrese   https://aleph.nkp.cz/cze/nkc.

Doporučujeme Vám též využít článkovou bázi ANL (http://aleph.nkp.cz/cze/anl), ve které můžete vyhledat záznamy článků vydaných od roku 1991. Příklady článků vyhledaných při použití výše uvedených klíčových slov:

Česká republika:

* KABELÁČOVÁ Lenka. Absolvent hledá práci. Zn. Za tisíce. Deník Mostecka, 2003, 11(189), s. 13. ISSN 1210-6291.

* Trh práce a internet. Moderní řízení, 2008, 43(11), s. 48-49. ISSN 0026-8720.

* Trh práce mladým nepřeje. Hospodářské noviny, 2000, 44(29), s. 4. ISSN 0862-9587.

* HOLUB, Petr. Trh práce neumíme oživit. Hospodářské noviny, 2003, 47(8), s. 9. ISSN 0862-9587.

Slovensko:

* RIEVAJOVÁ, Eva a HUSÁKOVÁ, Mária. Aktuálne otázky súčasného stavu a vývoja na slovenskom trhu práce. In: Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. V Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2010. s. 400-409. ISBN 978-80-7248-601-4.

* BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana a BUTORAC, Dušan. Education system vs. labour market challenges. Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu, 2008, 2, s. 11-18. ISBN 978-80-7372-333-0.

* GOLA, Petr. Jak funguje trh práce u našich sousedů?. Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, 16(11), s. 30-31. ISSN 1801-6014.

Dokumentů ve všech výše uvedených bázích je velké množství, především z oblasti České republiky. Doporučujeme Vám výsledky zpřesnit dalšími klíčovými slovy, např. pokud máte zájem o vybrané regiony, jazyk dokumentu, konkrétní skupinu obyvatel, apod.

Mezi další zdroje, která Vám doporučujeme využít je např. Český statistický úřad http://www.czso.cz/, který na svým stránkách uveřejňuje informace např. o ne/zaměstnanosti, viz https://www.czso.cz/csu/czso/zam_cr.

Využít můžete také licencované online databáze, které obsahují především články z odborných cizojazyčných časopisů. Tyto databáze má jistě předplacená i vysoká škola, kterou studujete, zeptejte se tedy ve vaší vysokoškolské knihovně na možnost jejich využívaní (např. multioborová databáze Ebsco či oborové databáze zaměřené na ekonomiku).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.03.2012 15:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu