Tratě Moravské západní dráhy

Text dotazu

Potřeboval bych najít publikaci, kde je nějaká zmínka o historii a provozu na tratích Moravské Západní Dráhy(Třebovice v Čechách-Moravská Třebová-Chornice-Prostějov) Děkuji za pomoc.

Odpověď

O dějinách Mor. záp. dráhy existují podle našeho zjištění, tj. z pramenů nám v Národní knihovně ČR dostupných, tyto práce:

Černý, Bohumil. Vývoj dopravnictví na Prostějovsku. Prostějov, 1933. 31 s. NKF II 58158

V prostějovském časopise Štafeta, roč. 13, 1981, č. 1, s. 12-14 vyšla stať Jaroslava Pinkavy: 100 let železniční trati Prostějov-Třebovice v Čechách. Nd 904/1981

Státní oblastní archiv Opava, pobočka v Olomouci má ve svém fondu Obchodní a živnostenské komory (kartony 253-257) práci Vladimíra Londina:100 let Moravské západní dráhy. (Prostějov 1989. 52 s.)
Oba údaje citujeme podle knihy: Prostějov v proměnách staletí. Prostějov : Městský úřad, 1994. 161 s. (Viz s. pozn. Č. 8, s. 43-44.) ; na s. 23-24 stručná zmínka. 54 H 146262

Další stručné zmínky jsou v publikacích:

Hikl, Rudolf. Moravská Třebová v dějinách. Moravská Třebová : Okresní osvětová rada,
1948. 49 s. (Viz s. 42.) 54 H 14335

Ringes, Vladimír. Stezkou dějin naší dopravy. Praha : Dopravní nakl., 1958. 162 s.
(Viz. s. 103, 106.) 54 G 72838

Hons, Josef. Dějiny dopravy na území ČSSR. Bratislava : Vyd. techn. a ekon. lit., 1975.
310 s. (Viz s. 150, mapka na s. 143.) SF II 14391

Moravská Třebová : minulost, současnost a budoucnost. S.l., s.e. [1993]. 72 s. (Viz s. 17- 18.) 54 D 93363

Pravděpodobně bude dráha zmíněna také v článcích:
Vývoj železnictví nižšího řádu v království Českém. Technický obzor. 1897, roč. 5, s. 93,
102, 109-110, 164-165, 174-175, 279-280, 316-317. 324-326. - O místních drahách, jejich projektech, stavbách, rozpočtech, významu aj. 54 B 254/1897

Špaček, Karel. Rozvoj českých železnic místních, zemí podporovaných.
Technický obzor. 1908, roč. 16, s. 114-116, 118-121, 126-127, 131-134. 22 il. mp. - Stručná historie stavby železnic, popis jejich zařízení a přehled finančního vývoje. 54 B 254/1908
(Obě stati citovány podle: Bibliografie dějiny čs. dopravy pozemní. D.2. Doprava
železniční. Praha 1963, zázn. č. 470, 547, 550. 54 H 24107/2)

Synek, L. Vývoj drah na Moravě. Lidové noviny, 1927, č. 261. (citováno podle Bibliografie čes. historie za léta 1927-1929, s. 228, zázn. č. 5218.) RC: 943.71/72(01)HIS 1927-29

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2008 09:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu