Touretteův syndrom, Apotemnofilie, Münchausenův syndrom

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych napsat ročníkovou práci na jedno z těchto výše uvedených témat.
Ovšem ani k jednomu jsem nenašla nějakou použitelnou litaruturu.
Kdyby jste mi pomohli, byla bych vám velmi vděčná.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za zpoždění v odpovědi - zodpovězení Vašeho dotazu od nás vyžadovalo časově náročnější pátrání.

Bohužel české knihovny a online zdroje nabízí poměrně málo literatury týkající se těchto jevů.

Informace o Touretteově syndromu najdete v knihách:

Kutscher, M. L.: Kids in the syndrome mix of ADHD, LD, Asperger's, Tourette's, bipolar and more! : the one stop guide for parents, teachers, and other professionals. London : Jessica Kingsley, 2005.

Chowdhury, U.: Tics and Tourette syndrome : a handbook for parents and professionals. New York : Jessica Kingsley, 2004.

Woods, D. W. - Piacentini, J. C. - Walkup, J. T. (edd.): Treating Tourette syndrome and tic disorders : a guide for practitioners. New York : Guilford Press, 2007.

Handler, L.: Twitch and shout : a touretter's tale. Minneapolis : University of Minnesota Press, 2004.

Chowdhury, U. - Robertson, M.: Why do you do that? : a book about Tourette syndrome for children and young people. London, UK ; Philadelphia, PA, USA : Jessica Kingsley Publishers, 2006.

Národní knihovna ČR současně tyto knihy zpřístupňuje jakožto elektronické zdroje. Můžete do nich nahlédnout z počítačů NK nebo (jste-li registrovanou čtenářkou naše knihovny) i prostřednictvím vzdáleného přístupu. Stačí, když knihu najdete v elektronickém katalogu (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) a následně, po rozkliknutí jejího záznamu, zvolíte druh přístupu.

V databázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ) jsme dále k tomu tématu našli následující

články:

Vychodilová, E.: Mám tiky. No a?. In: Instinkt. Roč. 8, č. 12 (březen 2009), s. 52-53.

Záleský, R.a kol.: Transcranial magnetic stimulation in Tourette syndrom with obsessive-compulsive disorder and regional brain metabolism (18FDG PET). A case report. In: Psychiatrie. Roč. 9, č. 3 (2005), s. 228-232.

Informace o Müchhausenově syndromu najdete v článcích:

Mayzlík, J. - Pleva, L. - Dostalík, J.: Munchhausenův syndrom. In: Praktická flebologie. Roč. 13, č. 3 (2004), s. 100.

Šustr, J.: Munchhausenův syndrom. In: Psychologie dnes. Roč. 9, č. 6 (2003), s. 18-19.

Patologické předstírání nemoci. In: Sondy. Roč. 13, č. 39 (2003), s. 12. (http://www.tydenik-sondy.cz/200339/2003391201.htm)

Další informace najdete na internetových adresách: http://www.solen.cz/pdfs/int/2004/03/07.pdf

http://www.munchausen.com/

http://discovermagazine.com/1993/jul/thebaronstrikesa243

http://emedicine.medscape.com/article/805841-overview

http://www.whonamedit.com/synd.cfm/1102.html

http://www.emedicinehealth.com/munchausen_syndrome/article_em.htm

Pomocná může být i kniha:

Chromý, K. - Honzák, R. a kol.: Somatizace a funkční poruchy. Praha: Grada, 2005.

Informace týkající se Munchhausenova syndromu v zastoupení (by proxy) najdete na adresách:

http://centrumprev.sweb.cz/MANUAL/MANUALVI-oddil11.htm

http://www.whonamedit.com/synd.cfm/1105.html

http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:RodH1eINkpQJ:www.supreme.state.az.us/casa/prepare/munchhausentxt.html+http://www.supreme.state.az.us/casa/prepare/munchhausentxt.html&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz&source=www.google.cz

a dále v následujících publikacích:

Nesrstová, M. - Kocourková, J.: Spektrum předstíraných poruch: Munchhausenův syndrom by proxy - ano či ne? In: Česko-slovenská pediatrie. Roč. 55, č. 7 (2000), s. 457-459.

Hanušová, J.: Násilí na dětech - syndrom CAN. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006.

Běchyňová, V. a kol.: Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. Praha: IREAS, 2007.

Gregoryová, J.: Bezbranná: šokující výpověď o umučeném dětství. Praha: Ikar, 2006.

Froncová, Š.: Možnosti sociálně pedagogických intervencí u týraných a zneužívaných dětí (diplomová práce dostupná na adrese http://is.muni.cz/th/67490/pedf_m/Diplomova_prace.pdf) .

Relevantní zdroje k problematice apotemnofilie jsme bohužel v katalozích a zdrojích dostupných volně na internetu nenašli.

Mnohé odborné publikace k tématu Touretteova syndromu, apotemnofilie a Münchhausenova syndromu můžete najít i v licencovaných databázích Ebsco a Ebrary. Báze zpřístupňuje mimo jiné Národní knihovna - taktéž z knihovních počítačů i prostřednictvím vzdáleného přístupu, k němuž se můžete přihlásit (dle údajů uvedených na platném čtenářském průkazu) na adrese http://han.nkp.cz .

Doporučujeme nahlédnout i do bibliografie uvedené v příslušných článcích na wikipedii, viz http://en.wikipedia.org/wiki/Tourette_syndrome#References , http://en.wikipedia.org/wiki/Apotemnophilia#References , http://en.wikipedia.org/wiki/Munchhausen_syndrome#Referenceshttp://en.wikipedia.org/wiki/Munchhausen_By_Proxy_Syndrome#References .

Více informací by Vám mohli poskytnout v Národní lékařské knihovně (http://www.nlk.cz/ ).

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 13:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu