Totálně nasazení

Text dotazu

Dobrý den,chtěla jsem se vás zeptat jestli existuje nějaký seznam lidí,kteří byli za 2. světové války totálně nasazení v Německu konkrétně by mě zajímal ročník 21. Děkuji

Odpověď

Dobrý den, 

informace o fondech k problematice dohledávání osob nuceně nasazených během 2. světové války uvádí příspěvek Zdeňky Kokoškové: "Státní ústřední archiv v Praze a vyřizování žádosti nuceně nasazených občanů" uveřejněný ve sborníku Museli pracovat pro Říši (2004).

Mimo jiné se zde můžete dočíst, že centrální databáze nuceně nasazených osob nebyla vytvořena. 

Evidence občanů, kterým byla přikázána práce pro Říši, spadala pod jednotlivé pracovní úřady a dokumenty a evidence těchto osob by měla být v archivech jednotlivých úřadů práce. Bohužel, ve fondech těchto úřadů se potřebné dokumenty dochovaly buď jen velmi torzovitě, nebo vůbec. Velká část byla v minulosti skartována. Jednou z výjimek je archivní fond Úřadu práce ve Zlíně (uložený ve Státním oblastním archivu Zlín).

Další možné prameny k dohledání nuceně nasazených osob uvádí výše zmíněný článek ze sborníku:

*HAVLÍKOVÁ, Jana et al. Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války: doprovodná publikace k výstavě pořádané Státním ústředním archivem v Praze, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu ČNFB: Státní ústřední archiv v Praze - Archivní areál Chodovec 1. duben - 9. květen 2004. V Praze: Státní ústřední archiv, 2004. 110 s. ISBN 80-86712-06-0.

 Informace k tématu přinášejí též knihy:

* KOKOŠKOVÁ, Zdeňka, ed., PAŽOUT, Jaroslav, ed. a SEDLÁKOVÁ, Monika, ed. Pracovali pro Třetí říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939-1945): edice dokumentů. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 462 s. ISBN 978-80-87271-39-1.

* SPOERER, Mark. Nucené práce pod hákovým křížem: zahraniční civilní pracovníci, váleční zajatci a vězni ve Třetí říši a v obsazené Evropě v letech 1939-1945. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 314 s. Historické myšlení. Totalitarismus a šoa; sv. 5. ISBN 80-7203-708-0.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2014 08:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu