Tortura

Text dotazu

Dobrý den, prosím zda by bylo možné osvětlit mi, zda tortura nebo-li právo útrpné bylo trestem nebo důkazem používaným v 16.st. Z různých textů lze totiž chápat význam i jako trest i jako důkaz. Děkuji za upřesnění a jsem s pozdravem

Odpověď

Dobrý den, bohužel se nám nepodařilo nalézt informace, které by se vztahovaly k užití tortury speciálně v 16. století. Z dostupných publikací o historii mučení a inkvizi se domníváme, že v průběhu dějin byla tortura používána jako trest i jako nástroj, kterým bylo na obviněných získáváno doznání. V knize "Inkvizícia nezomiera" je uvedeno, že v kmenech s nižším stupněm vývoje se mučení většinou vyskytuje jen jako trest, a to buď jako samostatný trest nebo jako zostření jiných trestů, zejména trestu smrti. Starověké národy jen zřídkakdy využívaly torturu s cílem donutit obviněného k přiznání. Tresty mrzačení těla se byly používané v Evropě i ve starověku a ranném středověku.

Pokud se v období inkvizičního procesu mluví o tortuře, je nutné zmínit, že mučení se vyskytovalo jednak v trestním právu hmotném, a to buď jako samostatný trest, a nebo jako zostření trestu, a jednak v trestním právu procesním. Jediným účelem tortury bylo  donutit obviněného  k přiznání, tortura byla jen dokazovacím úkonem. Torturu před biskupskými soudy připouštěla církev od roku 1252. Říšský zákon Constitutio criminalis Carolina z roku 1533 stanovil zásady inkvizičního trestního řízení, jsou zde jmenované i jednotlivé tresty.

Z českého prostředí zmiňuje kniha "Inkvizícia nezomiera" soud s účastníky stavovského povstání z let 1618-1620. Některým povstalcům se měl trest smrti zostřit mučením, císař nakonec nakonec zostření trestu torturou s výjimkou dvou povstalců zrušil. Další příklady užití tortury v Čechách naleznete např. v knize "Ortel podle práva" nebo ve sborníku "Hrdelní soudnictví v českých zemích ...", kde je také uvedeno, že s podmíněným trestem smrti bývalo spojeno sepsání hrdelního reversu a někdy i vypovězení z města (panství) a tělesný či mrzačící trest.

použité zdroje:
* RASLA, Anton. Inkvizícia nezomiera : o funkcii tortůry. Bratislava : Obzor, 1991. 215 s. ISBN 80-215-0117-0.
* MATOUŠ, Václav. Ortel podle práva : výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechny města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364-1765. Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor : Státní okresní archiv ; Dobruška : Město Dobruška, 1997. s. 19-42. ISBN 80-86076-01-6. 
* Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. století : sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21.-22.9.1995 = Capital punishment in the judiciary of the Czech lands from the 16th to the 18th century. Pardubice : Východočeské muzeum : Historický klub, 1996. 192 s. ISBN 80-86046-06-0. 
* Ottův slovník naučný - http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/348709-utrpne-pravo
* SLUŠNÝ, Jaromír. Historie mučení.  Praha : XYZ, 2008. 285 s. ISBN 978-80-7388-071-2.
* INNES, Brian. Dějiny mučení. Praha : Svojtka & Co., 1999. 192 s. ISBN 80-7237-127-4.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2008 11:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu