Topol Čínský

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li byste mi mohli doporučit nějakou literaturu(může být i v angličtině), která se týká Topolu Čínského. Konkrétně bych o tomto stromu potřeboval vědět snad všechno. Např. V jakem období se sází, jak rychle roste, jak daleko od sebe se musí sázet(pokud bych chtěl obsázet třeba hektar půdy), kolik stojí sazenice, kde se peštuje(typ půdy), jakou by měl mít vláhu, atd. Předem děkuji za Váš čas a odpověd´. S pozdravem.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za opožděnou odpověď. Topol čínský (lat.poplulus cathayana) roste v severozápadní Číně, Mandžusku a Korei. 
Topol čínský je strom s rozložitě košatou korunou, který dorůstá 30 m výšky. Má vysoko průběžný kmen a velmi řídkou korunu. Kůra je hladká, zelenohnědá. 
Má juvenilní listy (na dlouhých výhonech) jsou velké, srdčité, 10 - 20 cm dlouhé, adultní (na krátkých výhonech) jsou malé, kožovité, vejčité, zašpičatělé, 6 - 10 cm dlouhé, na rubu bělavé, s dlouhými řapíky. Samčí jehnědy jsou 5 - 6 cm dlouhé, samičí 10 - 20 cm dlouhé. 
Roste dobře od nížin do 600 m n.m. na  půdách dostatečně zásobených vodou, i na chudých štěrkových nánosech horního luhu s blízkou hladinou podzemní vody.
Rychle rostoucí klony se využívají pro lignikulturu pro papírenství a v Asijských zemích na palivo. Příbuzné druhy topolů se snadno kříží a hybridní populace vytlačují původní druhy jak je tomu u nás s P. canadensis, který se šíří na úkor topolu černého.
Uvádíme příklady těchto druhů:
Populus adenopoda - topol žlázkonosný
Populus alba - topol bílý (linda)
Populus amurensis - topol amurský
Populus angulata - topol hranatý
Populus angustifolia - topol úzkolistý
Populus ariana
Populus baikalensis - topol bajkalský
Populus balsamifera - topol balzámový
Populus cataracti
Populus cathayana - topol čínský
Tzv. "japonský topol" je klon topolu černého a topolu Maximovicze označovaný jako J-104 a J-105. Jedná se o rychle rostoucí dřevinu (RRD). Tato dřevina dosahuje při dodržení zásad pěstování velmi kvalitních výsledků. Prýty (letorosty - roční přírůst stromu) jsou dodávány již nařezané na jednotlivé řízky a jejich další úprava není nutná ani vhodná. Jednotlivé řízky jsou v délce od 15 do 25 cm a na každém z nich jsou minimálně čtyři životaschopné pupeny. Předpokládáme, že u topolu čínského je možné řídit se obdobnými pravidly.
Výsadba rychle rostoucích dřevin určených k energetickému využití je jednou z možností využití půdy k nepotravinářským účelům. Pro klimatické a půdní podmínky naší republiky, jak se ukázalo z prováděných výzkumných pokusů, je nejvhodnější pěstování topolů a také vrb. Při zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin je nutné volit vhodné klony pro konkrétní stanoviště a region. Na vegetaci topolů má značný vliv průměrná teplota v letních měsících a vodní režim v půdě. Tyto faktory ovlivňují produkci dřevní hmoty Příprava pozemku a výběr lokality  S přípravou pozemku je nutno začít už rok dopředu před výsadbou. Na zaplevelených lokalitách je nutné provést intenzivní odplevelování podle převažujících druhů plevelů. Obecně je preferováno mechanické odplevelování v kombinaci s pěstováním přípravné plodiny (např. řepka, konopí, ječmen) už rok před založením plantáže. Podzimní orbu a přípravu půdy je nejlépe provést tak, aby nebylo na jaře nutné již orat, ale jen kultivátorovat případně vyrovnat. Na těžkých jílovitých půdách je vhodné rok do předu provést hlubokou orbu (až do 70-80 cm) aby se zlepšilo provzdušnění půd na více let dopředu. Pro pěstování zkušebních vzorků je nutné minimálně odstranit travní drn např. vyrytím či odkopáním.

 Přesné určení doby výsadby závisí na místních půdních podmínkách a průběhu počasí v jarních měsících. Obvykle jsou řízky topolů a vrb sázeny od poloviny března do dubna (max. do poloviny května), jakmile půdní vlhkost dovolí přístup sazečů nebo sázecích strojů na plochu. Nejčastěji se sázejí řízky nařezané z jednoletých přírůstků v matečnicích RRD. Optimální délka řízku je 20-30cm a průměr od 0,5 do 2,5 cm.
Zdroj: Jan Weger, Kamila Havlíčková : Zásady a pravidla pěstování rychle rostoucích dřevin RRD ve velmi krátkém obmýtí. Biom.cz, 18.1.2002 Na Japonské Topoly je samozřejmě možnost čerpání dotací a to v současné době dvěma tituly.
 1) SAPS - tzv. Jednotná platba za plochu která činí ročně od 2792-3072 Kč/ha/rok
 2) Top-Up tzv. jsou národní doplňkové platby poskytované k SAPS.
 Pokud není žadateli přiznána dotace SAPS, nemá nárok ani na platbu TOP-UP. Slouží jako dorovnání přímých plateb na 55 - 65% úroveň plateb v EU.

Použité a doporučené zdroje :
https://ldf.mendelu.cz/?psn=0

https://kas.uzei.cz/
http://www.rychlerostoucitopoly.cz/o-topolech/proc-pestovat-topoly
https://www.japonskytopol.cz/
http://www.garten.cz/a/cz/1540-japonsky-topol-pestovani/
http://listnate-stromy.atlasrostlin.cz/topol
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=6279
Výzkumný ústav šlechtitelský Průhonice, http://www.vukoz.cz/
Online katalog Zemědělské university Praha, http://www.sic.czu.cz/cs/?r=1555

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.05.2012 09:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu