Titul "inženýr"

Text dotazu

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda akademický titul "inženýr", udělovaný absolventům magisterského studia na některých vysokých školách v ČR, pro který se používá zkratka Ing., jež se píše před jménem, je titul konečný nebo se po absolvování rigorózního zkoušky a patřičných náležitostí může přeměnit i v "malý doktorát" (např. RNDr.)? Dále by mi zajímalo, od kdy se v České republice používá titul "bakalář", udělovaný absolventům bakalářského studia na některých vysokých školách v ČR, pro který se používá zkratka Bc., jež se píše před jménem. Jedná se o novodobou záležitost nebo se tento titul uděloval i za socialismu? Prosím, zda byste mi mohli odpovědět přímo a neodkazovali mě na jiné zdroje. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dle platného vysokoškolského zákona je možnost vykonat rigorózní zkoušku (na jejímž základě se uděluje tzv. „malý doktorát“) vázána na předchozí získání titulů „magistr“: „Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ´magistr´, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. (…) Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:

a)   v oblasti práva ´doktor práv´ (ve zkratce ´JUDr.´ uváděné před jménem),

b)   v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd ´doktor filozofie´ (ve zkratce ´PhDr.´ uváděné před jménem),

c)   v oblasti přírodních věd ´doktor přírodních věd´ (ve zkratce ´RNDr.´ uváděné před jménem),

d)   v oblasti farmacie ´doktor farmacie´ (ve zkratce ´PharmDr.´ uváděné před jménem),

e)   v oblasti teologie ´licenciát teologie´ (ve zkratce ´ThLic.´ uváděné před jménem) nebo ´doktor teologie´ (ve zkratce ´ThDr.´ uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie ´licenciát teologie´. “

Vzhledem k tomu, že rigorózní řízení nemá povahu samostatného studia, nýbrž je pouze možností, kterou nabízí akreditace konkrétních magisterských studijních programů, není tedy možné, aby “malý doktorát” získal absolvent, jenž obdržel titul inženýra (za předpokladu, že není rovněž absolventem jiného programu, na jehož základě mu byl udělen i titul “magistr”). Nicméně všem absolventům magisterských studijních programů (tedy i těch programů, jejichž završením je získání titulu inženýra) je otevřena možnost dalšího doktorského studia, po jehož úspěšném absolvování je udělován titul “doktor” (ve zkrátce “Ph.D.” uváděné za jménem).

Titul “bakalář” (“Bc.”) zavedl až vysokoškolský zákon č. 172/1990 Sb. z téhož roku. Až do té doby nebyl tento titul v českém prostoru znám. Zákon z r. 1998 k němu jako ekvivalentní přidal i titul „bakalář umění“ („BcA.“), který je udělován absolventům bakalářských oborů akreditovaných na uměleckých školách.

Zdroje:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademick%C3%BD_titul

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Datum zadání dotazu

03.11.2014 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu