tisíce let stará tajemství

Text dotazu

zdravím,
jaké jsou vlastně vůbec důkazy o existenci "bájné atlantidy"?
děkuji

Odpověď

Dobrý den,

existence bájné Atlantidy je jedna nejvíce diskutovaných věcí, která rozděluje veřejnost i odborníky na dva tábory - na ty, kteří nevěří v její existenci a na ty, kteří jsou naopak přesvědčeni o opaku. S každým novým důkazem se vynoří nové názory - ty které nálezy vyvrací i ty, které v nich naopak vidí další střípek do skládanky jménem Atlantida. 

Každý si musí na tuto otázku udělat vlastní názor prostřednictví literatury, která se tomuto tématu věnuje. Bylo napsáno velké množství titulů, které z Atlantidy dělají senzaci a jejich důkazy jsou na první pohled poněkud pochybné, ačkoli mají čtenáře utvrdit v názoru, že jsou zcela správné. Dále existují i odborné články, které pohlíží na věc mnohem více z hlediska skutečné vědy.

Jedno je ale nutné říci hned na začátku - dodnes neexistují jasné a nezpochybnitelné důkazy o tom, že Atlantida skutečně existovala. Jedinou dochovanou zmínku nacházíme u Platona, který ve dvou svých dílech Tímaios a Kritiás uvedl téma ztracené Atlantidy. Zde říká, že příběh o Atlantidě odhalil díky Solonovi. Ten se v egyptském chrámu bohyně Neit dozvěděl podrobnosti o zemi zvané Atlantida a jejich dějinách. Egypťané prý vyprávěli následující:
" A na tomto atlantském ostrově povstala veliká a neobyčejná královská moc, panující nad celým tím ostrovem i nad mnoha jinými ostrovy; mimo to pak ještě na této straně k nám vládli nad Libyí až po Egypt a nad Evropou až po Tyrrénii. "

Příběh, jenž Solon vyslechl, pojednával o založení Athén bohyní Neit 9 tisíc let před jeho návštěvou a o následné válce mezi Athénami a vetřelci z Atlantidy, kteří zaútočili na celé Středomoří. Dále se Solon dozvěděl, že Athény po velké bitvě  nakonec zvítězily. Údajně krátce poté, co Athény osvobodily všechny, kteří byli porobeni Atlantidou, došlo k řadě silných zemětřesení a za "jeden osudný den a noc" se Atlantida propadla do země. Příběh o Atlantidě převyprávěl Solon Kritiovi a od něj se ho dozvěděl Platon. 

Nutno dodat, že k těmto zmínkám se obrací vědci či objevitelé nových "důkazů" dodnes. Zároveň se však vědci přou o to, zda tyto zmínky nejsou pouze výplodem filozofovi fantazie a Platon tak nepoložil základ k jedné z největších záhad v dějinách.

Všechny objevy však doposud 100% neprokázaly, že se skutečně jedná o Atlantidu či by alespoň její existenci s jistotou potvrzovaly.

Zmínit můžeme např. objev Delfíního hřbetu (velký podmořský útvar široký zhruba 2 tisíce kilometrů, který byl nalezen v hloubce skoro pěti kilometrů. Pozornost vzbudily nerovnost na povrchu - hory a údolí, které údajně nemohly vzniknout při ukládání sedimentů ani podmořským zdvihem). Mnohé národnosti, resp. etnika, která o sobě tvrdí, že pocházejí z míst připomínajících Atlantidu. Tito lidé mají nápadně shodné rasové znaky (především světlá kůže, plavé nebo kaštanové vlasy a modré oči, často velmi urostlé a krásné postavy).Nejčastěji se mluví o dnes již vymřelých Guančech z Kanárských ostrovů, Bascích z Pyrenejského ostrova či Frísech ze severní Evropy.  Ti všichni buď tvrdí, že pocházejí z Atlantidy nebo vyprávějí příběhy plné tajemství o svém původu. 

Nejnověji se v souvislosti s Atlantidou mluvilo při objevu, o kterém bylo informováno v roce 2013. Vědci objevili při průzkumu mořského dna cca 1 500 km od Rio de Janeira žulu, která se většinou vyskytuje pouze na souši a nikoli v sedimentech na dně oceánu. Žula by mohla být stopou po dávném kontinentu, který zmizel ve vlnách podobně jako Atlantida, o níž první zmínku přinesl Platón před téměř 2400 lety. Vědci se shodli, že nelze očekávat, že bude objeveno ztracené město uprostřed Atlantiku. Poloha na východ od Ria by ovšem odpovídala i Platónovu vymezení za Heráklovými sloupy, jak byl zván Gibraltarský průliv (ale nejen on).

Atlantida už byla hledána na mnoha místech a kromě erupcí sopky pohřbeného ostrova Théra, ji naposledy v roce 2011 ztotožnili se starověkým městem na jihu Španělska, které zřejmě zničilo cunami. Dosud se však nakonec všichni kandidáti na Atlantidu, hledaní například v oblasti Azorských ostrovů nebo v Karibském moři, ukázali jako nevěrohodní.

Problematika je natolik zamotaná, že pokud se o téma zajímáte více, doporučujeme Vám přečíst některé z titulů, které o Atlantidě pojednávají. Knihy jednoduše dohledáte v Souborném katalogu ČR (báze SKC na adrese http://aleph.nkp.cz/F/), stačí zadat klíčové slovo Atlantida.  Pokud byste měl zájem o čistě odborné články ze zahraničních periodik, doporučujeme Vám licencované online databáze (databáze dostupné např. pro uživatele NK ČR zde http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju). 

V přehledu použitých zdrojů Vám uvádíme tituly, které jsme použili ke zpracování této odpovědi a zdroje, které můžete dále prostudovat či je brát jako inspiraci dalšího studia. Poslední citace jsou ukázky článků z odborných periodik z licencovaných online zdrojů. 
* COX, Simon a FOSTER, Mark. Atlantida od A do Z. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2008. 264 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-242-2051-2.
* BELLINI, Irene a GROSSI, Danilo. Největší záhady světa. V Praze: Euromedia Group - Knižní klub, 2008. 224 s. Universum. ISBN 978-80-242-2210-3.
* KRUPARZ, Heinz. Atlantida a Lemurie: legendy a mýty, nebo skutečně existující vyspělé civilizace?. Vyd. 1. Liberec: Dialog, 2010. 247 s., xxxii s. obr. příl. Tajemství. ISBN 978-80-7424-021-8.
* CHILDRESS, David Hatcher. Atlantida: po stopách zmizelých měst v Evropě a Středomoří. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2010. 510 s. Knihy záhad. Klokan. ISBN 978-80-7362-842-0.
* http://www.national-geographic.cz/clanky/atlantida-ponorka-nasla-dukazy-o-potopenem-kontinentu-na-vychod-od-ria.html#.VQlMwtKG-w0
* Winchester, Simon. "Swallowed by the Sea." Newsweek 157, no. 13/14 (March 28, 2011), p. 44-47.
* Garvey, Tom. "Plato's Atlantis Story: A Prose Hymn to Athena." Greek, Roman & Byzantine Studies 48, no. 4 (Winter2008 2008), p. 381-392.
* Tarrant, Harold. "Atlantis: Myths, Ancient and Modern." European Legacy 12, no. 2 (April 2007), p. 159-172.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.03.2015 11:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu