Tintítko

Text dotazu

O kom říkáme, že je tintítko, víme - drobný malý člověk. Zajímá mě původ slova a co (nebo kdo) bylo - je tintítko?

Odpověď

Český etymologický slovník uvádí:

Tintítko (expresivní) je drobný malý člověk; srovnat s výrazem:

Titěrný, titěrnost

U Jungmana títěrný, též s významy „dětinský, ničemný“ a „podivný, mistrný“.

Snad expresivní přetvoření středohornoněmeckého „tenterie“ – „cetky, laciné ozdůbky“

ze středofrancouzského „tinter“ – „cinkat“

z pozdnělatinského „tinnitare“ -  téhož významu

Pramen: REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice : Leda, 2001. 752 s. ISBN 80-85927-85-3.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

03.07.2014 10:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu