Těžba surovin

Text dotazu

Dobrý den,
prosím o informaci o těžbě surovin / železná ruda, aj. / v okolí obcí Ponikev, Ludmírov/ údajně křemen a slída, vápenec/ poblíž obce Konice, vím že suroviny se tam těžily ve středověku a Hamry byly umístěny někde v okolí obcí Ladín, Jesenec a poblíž potoku v Nectavském údolí. Jde mi o období protektorátu protože moji prarodiče tvrdili, že se tam těžilo ještě za okupace. Prosím i o informaci zda je zaznamenáno v mapových podkladech umístění jednotlivých důlních děl.........
Dále bych prosil informaci zda je možné, alespoň teoreticky propojení oblasti punkevních jeskyní s oblastí Javoříčských a Mladečských jeskyní, jako dítě jsem se podílel na nějakém geologickém průzkumu uvedené oblasti /1965-6 ?/ kdy jsme jako děti nosili kovové tyče napojené kabely na přístroje v uvedených oblastech, nevím zda se jednalo o průzkum pro možnou těžbu devonského vápence či něco jiného.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Účelem PSK není za Vás provést výzkum, ale pokusím se Vás nasměrovat, kde byste mohl všechny Vámi požadované informace nalézt. Spíše bych Vám doporučil s Vaším dotazem kontaktovat Českou geologickou službu, případně zapátrat v Geofondu v Kostelní ulici.

Přikládám odkazy na mapové aplikace ČGS. V mapové aplikaci si najdete důlní dílo, a když na něj kliknete, dole v popisu se Vám zobrazí signatura zprávy. O její zapůjčení následně můžete požádat v knihovně Geofondu v Kostelní ulici.

K dispozici jsou také různá historická mapování nebo letecká snímkování. Na webové stránce mapy.cz jsou mapy z poloviny 19. století, což pro Vás asi moc platné nebude. Na stránkách CÚZK by naproti tomu měly být mapy z 50. let 20. století, což by pro Vás mohlo být velmi užitečné.

Přikládám odkazy na mapové portály ČGS a dalších institucí a další užitečné odkazy:

  1. Archiv České geologické služby – Geofond: https://cgs.gov.cz/knihovna-archivy-sbirky/archivy
  2. Mapové aplikace ČGS (České geologické služby): https://cgs.gov.cz/mapy-a-data/aplikace

a)       Báňské mapy: https://mapy.geology.cz/banske_mapy

b)      Důlní díla a poddolovaná území: https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/

c)       Oznámená důlní díla: https://mapy.geology.cz/oznamena_dulni_dila/

   3. Historické mapy:

a)       https://www.staremapy.cz/sbirky-starych-map-v-cr/

b)      https://ags.cuzk.cz/archiv/

c)       https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/letecke-mapy-cele-cr-z-padesatych-let/

d)      https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=d9b93e49d4b04ace21eccd4fca07e39b

e)      https://ags.cuzk.cz/archiv/?start=lms

f)        https://recentniarcheologie.cz/index.php/aktuality/171-byly-zverejneny-archivni-letecke-snimky-ze-40-a-60-let

g)       https://www.gisonline.cz/novinky/zmeny-cr-od-roku-1950-historicke-ortofotomapy-archivni-letecke-mapy/

h)      https://www.cenia.cz/2022/02/17/historicka-ortofotomapa-z-50-let-se-otevira/

S doplňujícími dotazy bych Vám doporučil obrátit se spíše na Českou geologickou službu, resp. Českou geologickou službu – Geofond, případně Český úřad zeměměřičský a katastrální, který by Vám měl zprostředkovat informace k historickému mapování z 50. let 20. století. Pro informace o leteckém snímkování z 50. let 20. století můžete kontaktovat také Českou informační agenturu životního prostředí (CENIA). 

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

15.01.2024 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu