termíny "sociokulturní", "kombinační schopnosti".

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o významy nebo definice slov: "sociokulturní" a "kombinační schopnosti".

Odpověď

Dobrý den, slovo "sociokulturní" je složeno ze dvou částí. "Socio"  =  společnost, společenský, sociální a "kulturní" = týkající se kultury (komplexu kulturních elementů - např. zvyklosti bydlení, zbraně, nástroje, náboženské a sociální uspořádání); ovlivněný, zasažený činností člověka.
(Akademický slovník cizích slov : [A-Ž]. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. s.435, 699. ISBN 80-200-0607-9)

Slovo se vyskytuje například ve spojeních: sociokulturní antropologie ("obor studující sociální struktury a kulturní vzorce, jejich původ, proměny, současný stav a perspektivy"),  sociokulturní drama ("označení veřejných společenských událostí, při nichž dochází k vyvolání a následnému řešení významné sociální krize"), sociokulturní evoluce ("vývoj aspektů biosociálních, sociálních, demografických, psychických a též všech aspektů kulturních - od materiální kultury až po duchovní kulturu a literaturu"), sociokulturní systém ("specifické kultury dané relativně autonomními sociálními strukturami a kulturními vzorci.") aj.
(DOHNALOVÁ, Marie. Slovník antropologie občanské společnosti. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2006. s.593-595.)

"Kombinační schopnosti" jsou schopnosti spojování jednotlivých prvků v jeden celek, schopnosti správného úsudku. Slovo "kombinační" je odvozeno od slova kombinace = spojování, spojení prvků v celek; usuzování, úsudek; dohadování, dohad, domněnka.
(Akademický slovník cizích slov : [A-Ž]. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. s. 401. ISBN 80-200-0607-9)
Schopnosti definuje Psychologický slovník takto: "schopnost - soubor předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání urč.činnosti, dovednosti, vyvíjejí se na základě vloh, a to učením".
( HARTL, Pavel. Psychologický slovník. 1.vyd. Praha : Portál, 2000. s.536. ISBN 80-7178-303-X ).

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.09.2008 09:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu