Terminál pro digitální dokumenty

Text dotazu

Dobrý den,
mohu poprosit o parametry, které musí splňovat terminál, na kterém by mohla knihovna zpřístupňovat digitální kopie dokumentů ze svého fondu? Nedaří se mi tyto informace nikde nalézt.

Odpověď

Dobrý den,

konzultovali jsme Váš dotaz ještě s Mgr. Foltýnem, který je jedním z garantů VISK 7, nicméně v písemné podobě  neexistují žádné pokyny pro zabezpečení počítače, na kterém knihovna zpřístupňuje digitalizované dokumenty chráněné autorským zákonem.

V případě Národní knihovny máme dva typy počítačů pro přístup k digitální knihovně Kramerius.

Na počítačích, které jsou pro uživatele určené pro přístup k internetu, se zobrazují pouze ty digitalizované dokumenty, které jsou volně přístupné a uživatelé k nim mají přístup i z počítačů mimo knihovnu. U dokumentů chráněných AZ je uživatel odkázán na využití zabezpečených počítačů. V tomto ohledu se tedy uživatelské počítače chovají jako by byly mimo síť NK.

Digitalizované dokumenty, které dosud podléhají AZ, je možné otevřít pouze na zabezpečených počítačích. U těchto počítačů nejsou funkční USB porty, tj. není možné uložený soubor přenést na USB disk. Dále není na těchto počítačích povolený přístup k volnému internetu. Povolený je pouze přístup k vybraným službám NK, které jsou zpřístupňované přes internet (www stránky NK, online a naskenované katalogy, digitální knihovna Manuscriptorium, WebArchiv). Ostatní webové stránky jsou zakázané, tj. uloženou digitalizovanou stránku není možné odeslat prostřednictvím e-mailu nebo uložit do nějaké schránka na internetu, např. do Uschovny. V konfiguraci, kterou máme, nelze zakázat uložení digitalizované stránky na počítač, ale uživatelé nemají způsob, jak by tuto stránku z počítače dále uložili nebo poslali. Z digitalizovaných dokumentů je povolený tisk.

Nastavení počítačů v podstatě odpovídá požadavkům, které byly před několika lety stanoveny v rámci ANL+ pro zpřístupňování plných textů z NewtonMedia.

Ve starší prezentaci dr. Stoklasové jsme nalezli tyto podmínky, které měly splnit knihovny pro zobrazování plných textů z NewtonMedia:

* Nelze provést printscreen obrazovky

* Nelze provést copy/paste v aplikaci zobrazující chráněná data

* Nelze používat USB výměnná média (flashdisk, paměťové karty atp.)

* Nelze instalovat aplikace z výměnných médií nebo stažené z internetu

* Nelze spouštět aplikace nevyžadující instalaci

* Je zablokován přístup na příkazovou řádku

Pokud byste měli zájem, mohli bychom požádat naše techniky o bližší popis nastavení počítačů pro Krameria. Nicméně pro plný přístup do Krameria jsou v NK využívané tzv. virtualizované počítače, takže nejde o standardní počítače.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2014 10:04

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu