termín monografie

Text dotazu

Dobrý den! Velmi prosím o informaci, jaký je rozdíl mezi monografií, která obsahuje kapitoly od různých autorů, a monotematickým sborníkem s příspěvky od více autorů. Na našem pracovišti probíhá publikační soutěž, v níž je kapitola v knize hodnocena jinak než příspěvek ve sborníku. Ale podle čeho to rozeznat? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, hodnocení vědeckých výsledků provádí Rada pro výzkum a vývoj, která na svých stránkách zveřejňuje kriteria hodnocení. Najdete je zde:
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=503762 - PDF soubor v dolní části s názvem: Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008. Na s. 16 a dále této příručky jsou uvedeny různé typy publikací a jejich vymezení. To je z hlediska hodnocení vědeckých publikací a výsledků v ČR.
Pokud jde o knihovnické výklady termínů, ty uvádíme podle databáze KTD (http://sigma.nkp.cz/), ale podotýkáme, že pro vaše účely nemusejí být relevantní:

monografie:
Neseriálová publikace, která systematicky, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu.

sborník:
Publikace obsahující dva či více samostatných textů, zpravidla alespoň rámcově tematicky příbuzných, se společným názvem. Může být koncipován jako publikace jednorázová nebo seriálová.

Monografie, bez ohledu na počet autorů, se tedy liší hlavně tím, že jde o systematické a relativně vyčerpávající zpracování tématu, např. učebnice, jazyková mluvnice apod., zatímco sborník může obsahovat studie dílčí, které téma nemusí pokrývat soustavně, nenavazují na sebe apod.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.12.2008 16:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu