terénní sociální služby

Text dotazu

prosím o zjištění literatury k tématu: kvalita a rozvoj terénních sociálních služeb, pečovatelská služba

Odpověď

Dobrý den,

literatury, zvláště zahraniční, která pojednává o pečovatelských a sociálních službách, je poměrně velké množství. Uvádíme zde pouze několik titulů jako příklad, neboť zpracování rešerší na konkrétní téma již nespadá do náplně služby Ptejte se knihovny. Jedná se o službu placenou (https://www.nkp.cz/sluzby/reserse). Sama si ovšem může dohledat další vhodné tituly v Online katalogu Národní knihovny: , Souborném katalogu ČR: https://aleph.nkp.cz/cze/nkc
https://aleph.nkp.cz/cze/skc či v dalších katalozích a databázích knihoven. 

* VESELÁ, Jitka. Sociální služby poskytované seniorům v domácnosti. [Praha] : VÚPSV, 2003. ISBN 80-239-1353-0.
* Becoming a social worker. 1st pub. London ; New York : Routledge, 2003. ISBN 0-415-25942-8.
* MUSIL, Libor. Standardy kvality a kultura sociálních služeb : jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? : (závěrečná zpráva z případové studie). Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. ISBN 80-239-3092-3.
*  PRŮŠA, Ladislav. Efektivnost sociálních služeb: vybrané prvky a aspekty. 1. vyd. Praha : VÚPSV, 2007. ISBN 978-80-87007-73-0.
* Encyclopedia of social work. 20th ed. Oxford : Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-530661-3 (váz.);  978-0-19-531036-8 (brož.) (4.svazky)
*  Kompetentní pracovník : sborník přednášek ze školicího semináře : manuál pro pracovníky pomáhajících profesí. Vyd. 1. [Praha : Naděje : Kofoedova škola, 2006?]. ISBN 80-86451-11-9.
* Musil, Libor, Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory : závěrečná zpráva výzkumu. 1. vyd. Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2006 .ISBN 80-87007-41-7.
*  BUDLENDER, Debbie.  The statistical evidence on care and non-care work across six countries. Geneva : UNRISD, 2008.
*  TOŠNEROVÁ, Tamara. Vzdělávání pro pracovníky sociální péče : učební texty pro projekt. 1. vyd. Praha : Česká asociace pečovatelské služby, 2006. ISBN 80-239-6951-X.

Plnotextová databáze SocINDEX dostupná v rámci licencované databáze EBSCO obsahuje celou řadu periodik zaměřených na sociální služby. Např.
*  Advances in social work [elektronický zdroj]. Indianapolis, IN : Indiana University School of Social Work, c2000-
*  Journal of progressive human services [elektronický zdroj]. Binghamton, N.Y. : Haworth Press. ISSN 1540-7616.
(Tištěná verze vychází od: Vol. 1 no. 1 copyrighted in 1990. )
*  Journal of social work practice [elektronický zdroj] . [London, England] : Group for the Advancement of Psychodynamics and Psychotherapy in Social Work, 1983-, ISSN 0265-0533.
*  Journal of social work research and evaluation [elektronický zdroj]. New York : Springer Pub. Co., c2000-, ISSN   1521-3668
aj.
 Databáze je přístupná pro držitele platného průkazu Národní knihovny ČR v Referenčním centru NK ČR či v rámci vzdáleného přístupu z jakéhokoliv počítače s internetem (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju).

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.12.2009 15:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu