Těnovický statek u Spáleného Poříčí - obyvatelé od r. 1749

Text dotazu

Těnovický statek u Spáleného Poříčí patřil od r.1749 kapitule u sv.Víta v Praze.V té době byli na statek povoláni mí předci z oblasti která patřila rovněž kapitule kterou však neznám.Jméno předků STERNER. Pro-sím o informace kde získat poznatky o původu mých předchůdců.

Odpověď

Upozorňuji, že knihovny obecně zpřístupňují pouze publikované, tzn. vydané informace. Pokud byste měl zájem prostudovat si publikace se vztahem ke Spálenopoříčsku, zkuste prověřit katalog knihovny na http://ipac.svkpl.cz. Podmínkou výpůjčky, je platný čtenářský průkaz SVK
PK, více informací na http://www.svkpl.cz/vypujcak.htm.
Dále jsem prověřila databázi REOS budovanou odd. regionální bibliografie SVK PK, která registruje informace o osobnostech ze západních Čech, neobsahuje žádné informace o osobách s příjmením Sterner. Dále Vám Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje může nabídnout rešeršní služby, tzn. že podle Vaše zadání zpracuje SEZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH záznamů, které budou obsahovat publikované informace obecně o obci Těňovice okr. Plzeň-jih
(monografie, stati ze sborníků a články). Více o rešeršní službě najdete na http://www.svkpl.cz/bis2.htm#resersni_sluzby. Jedná se o placenou službu, viz. http://www.svkpl.cz/cenik.htm#spec.

Při pátrání po předcích Vám pravděpodobně více pomohou instituce jiného zaměření. Zejména archivy a muzea.

Pro základní orientaci doporučuji tento zdroj:
Ministerstvo vnitra České republiky. Archivní fondy v České republice(databáze) [online]. Praha : Ministerstvo vnitra České republiky, ?2003 [cit. 20. 12. 2004]. Dostupné na: <http://www.mvcr.cz/archivy/peva/

Zde lze získat přehled o zpřístupněných fondech a sbírkách archivů a muzeí v České republice. Databázi je nutno chápat jen jako pomůcku sloužící k rámcové orientaci nikoli prostředek zpřístupnění archivních dokumentů. Z tohoto zdroje jsou následující informace:

Název fondu (sbírky): Archiv obce Těňovice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih
Místa vzniku fondu: Těňovice
Časový rozsah: (1850) 1922-1941
Metráž: 0,14 bm zpracováno a inventarizováno, 0,04 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších
právních předpisů.
Původce fondu (sbírky): Obecní úřad v Těňovicích, okres Blovice
Archivní pomůcky:
SKALA VÁCLAV: ARCHIV OBCE TĚŇOVICE 1922 - 1941. Inventář, 1962, s. 7, ev.č.
226.

Název fondu (sbírky): Obecná škola Těňovice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih
Místa vzniku fondu: Těňovice
Časový rozsah: 1872-1948
Metráž: 0,25 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních
předpisů.
Původce fondu (sbírky): Obecná škola Těňovice 1872-1947/48Národní škola
Těňovice
Archivní pomůcky:
SKALA VÁCLAV: OBECNÁ ŠKOLA TĚŇOVICE 1872 - 1948. Inventář, 1964, s. 5,
ev.č. 227.

Název fondu (sbírky): Farní úřad Těňovice
Uloženo v archivu: Státní okresní archiv Pzeň-jih
Místa vzniku fondu: Těňovice
Časový rozsah: 1665-1951
Metráž: 1,05 bm zpracováno a inventarizováno, 0,60 bm nezpracováno
Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších
právních předpisů.
Původce fondu (sbírky): Farní římskokatolický úřad Těňovice
Archivní pomůcky:
SKALA VÁCLAV: FARNÍ ÚŘAD TĚŇOVICE 1665 - 1951. Inventář, 1968, s. 7, ev.č.
228.

a dále
Název fondu (sbírky): Archiv pražské metropolitní kapituly
Uloženo v archivu: Archiv Pražského hradu
Místa vzniku fondu: varia
Časový rozsah: 1100-1999
Metráž: 55,80 bm zpracováno a inventarizováno, 16,70 bm nezpracováno
Přístupnost fondu je třeba konzultovat s příslušným archivem.
Původce fondu (sbírky): Metropolitní kapitula Praha
Archivní pomůcky:
ERŠIL J.: ARCHIV PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ KAPITULY I, 501 - 1899. Inventář,
2003, s. 156, ev.č. 38.


Jako pomůcku pro získání kontaktů na jednotlivé archivy v ČR doporučuji zdroj:
Česká archivní společnost [online]. Praha : Česká archivní společnost, 2003-2004 [cit. 20. 12. 2004]. Dostupné na: <http://www.cesarch.cz/adresar.asp
Zde získáte tyto údaje:

Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
Branka 669
336 01 Blovice
Tel: 371522798, 371522050, 371523923 371523923
E-mail: soka-pj@soaplzen.cz

Kancelář prezidenta republiky-archivní oddělení
pracoviště Archiv Pražského hradu
III. nádvoří
119 08 Praha 1 - Hrad
tel.: +420 224 373 657
fax: +420 224 373 257
e-mail: archivph@hrad.cz
Otevírací doba studovny: úterý - čtvrtek od 9:00 po dohodě se správcem fondu
URL: http://old.hrad.cz/castle/archiv/index.html

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

03.12.2007 09:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu