téma tisk v ČR

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda existuje
nějaká literatura na téma tisk v ČR. Mám na mysli publikace, které by se
zabývaly rozdělením novin a charakterizovaly konkrétní noviny. Děkuji za
odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

nejpřehlednějšími zdroji s informacemi o konkrétních titulech novin vycházejících za určité období nabízejí především tištěné retrospektivní bibliografie periodik, které zahrnují údaje o vydavateli, letech vydávání, periodicitě, změnách názvu apod., nicméně neobsahují bližší charakteristiky jako zaměření či obsah titulu. Jedná se např. o následující bibliografie:

* Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 1, Noviny České republiky od počátku do roku 1918 (CERBI N1) / Jaromír Kubíček a kolektiv.

Brno: Sdružení knihoven České republiky: Moravská zemská knihovna, 2008. 2 sv.; 25 cm. ISBN 978-80-86249-46-9 (Sdružení knihoven ČR : část 1 : váz.). ISBN 978-80-86249-48-3 (Sdružení knihoven ČR: část 2 : váz.)

* Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České republiky 1919-1945 (CERBI N2) / Jaromír Kubíček a kolektiv. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004. 2 sv. (446, 276 s.) ; 25 cm.

Těchto bibliografií existuje samozřejmě mnohem více, některé jsou zaměřeny pouze na určité časové období, region nebo tematiku. S nalezením dalších vhodných bibliografií Vám pomůže portál Knihovny.cz - http://www.knihovny.cz/co-bylo-vydano/casopisy-v-cr .

Podrobnější informace o konkrétních titulech byste mohla nalézt v publikacích věnujících se dějinám tisku a žurnalistiky, tyto dokumenty však neuvádějí kompletní výčet novin, zřejmě půjde pouze o nejběžnější tituly:

BERÁNKOVÁ, Milena. Dějiny československé žurnalistiky: [vysokošk. učebnice pro posl. fak. žurnalistiky]. Díl 1, Český periodický tisk do roku 1918. Praha: Novinář, 1981 (Čes. Těšín : Tisk 3). 274 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm.

Resumé: První díl čtyřsvazkové učebnice pojednává o prvních českých novinách a jejich předchůdcích (1495-1782), o české mladoburžoazní žurnalistice (1782-1849), o české žurnalistice buržoazní a dělnické v druhé polovině 19.

století(1849-1897) a o české žurnalistice buržoazní a dělnické na počátku 20. století (1897-1918).

BERÁNKOVÁ, Milena; KŘIVÁNKOVÁ, Alena; RUTTKAY, Fraňo. Dějiny československé žurnalistiky: celost. vysokošk. učebnice. Díl 3, Český a slovenský tisk v letech 1918-1944. Praha: Novinář, 1988 (Čes. Těšín: Tisk 3). 315 s. : [16] s. fot. ; 23 cm.

KŘIVÁNKOVÁ, Alena; VATRÁL, Josef. Dějiny československé žurnalistiky: [celostátní vysokošk. učebnice pro stud. fak. žurnalistiky a filozof. fak.]. Díl 4, Český a slovenský tisk v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989 (Brno : Tisk 1). 223 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 25 cm. ISBN 80-7077-036-8.

HÁJEK, Miloslav. Uvedení do typologie českého periodického tisku: Skriptum pro posl. fak. žurnalistiky Univ. Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1981 (Příbram: TZ 66). 94 s. ; 30 cm.

Z novějších publikací byste mohla využít např.

ROTH, Jiří. Mediální výchova v Čechách. Tištěná média. Praha: Tutor, c2005. 118 s., xiv s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm. ISBN 80-86700-25-9 (brož.)

* noviny -- Česko * žurnalistika -- Česko * mediální komunikace -- Česko * populárně-naučné publikace

KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010. -- 310 s., xxxii s. obr. příl. : faksim. ; 20 cm. ISBN 978-80-7367-698-8. Obsah:

http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102106084_1.pdf  

KAŠÍK, Milan a kol. Český odborný tisk: typologie tisku, obchodování s inzercí, katalog titulů. Praha: Unie vydavatelů, Sekce odborného tisku, 2002. 155 s.; 21 cm. ISBN 80-86031-37-3.

Podobné informace o českých periodikách jako v tištěných retrospektivních bibliografiích jsou shromážděny také v databázi PER - Periodika vydávaná v českých zemích (http://aleph.mzk.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=sbp01_pe), tato databáze je však uzavřena k roku 1995.

Aktuálně vycházející tituly je možné nalézt v České národní bibliografii (http://aleph.nkp.cz/cze/cnb ), v dílčí bázi Seriály, v databázi lze vyhledávat rovněž podle periodicity (např. denně), vyhledávání nedoporučujeme omezovat rokem vydání (v záznamech je uveden interval vydávání, ve výsledku by se proto objevily pouze tituly, které začaly nebo přestaly v daném roce vycházet).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.06.2011 13:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu