telefonická krizová intervence

Text dotazu

Dobrý den, sháním nějaké publikace, které byly
vydány ohledně Telefonické krizové intervence. Budu ráda za jakékoliv i
kdyby byly jenom ohledně krizové intervence. Předem velmi děkuji

Odpověď

Dobrý den,

problematice telefonické krizové intervence se věnují kapitoly v následujících publikacích:

* KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Praha: Portál, 2010. 167 s.; 21 cm. (Spektrum ; 11). ISBN 978-80-7367-800-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201011/contents/nkc20102128909_1.pdf  

* VODÁČKOVÁ, Daniela a kol. Krizová intervence. Praha: Portál, 2007. 543 s.; 24 cm. ISBN 978-80-7367-342-0.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071762313_1.pdf  

* ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 197 s.; 24 cm. (Psyché). ISBN 80-247-0586-9.

* SADÍLEK, Petr; MRAVĆÍK, Viktor; ORLÍKOVÁ, Barbora. Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu. Praha: Úřad vlády České republiky, 2006. 72 s.: il. ; 23 cm. (Výzkumná zpráva ; no. 3). ISBN 80-86734-89-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200701/contents/nkc20061639658_1.pdf  

* HOSKOVCOVÁ, Simona. Psychosociální intervence. Praha: Karolinum, 2009. 184 s.; 21 cm. (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze). ISBN 978-80-246-1626-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20091859474_1.pdf  

Krizovou intervencí obecně se zabývá řada dokumentů, můžete si je vyhledat například prostřednictvím elektronického katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) zadáním spojení krizová intervence nebo psychosociální pomoc do pole Předmět. Namátkou uvádíme několik vyhledaných záznamů:

* BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. Praha: Grada, 2005. -- 299 s. : il. ; 24 cm. (Psyché). ISBN 80-247-0708-X.

* krizové situace * krizová intervence * psychosociální pomoc * příručky

* GILLILAND, Burl E.; JAMES, Richard K. Crisis intervention strategies. Pacific Grove : Brooks/Cole, c1997. -- xx, 650 s.; 24 cm. ISBN 0-534-34568-9.

* VYKOPALOVÁ, Hana. Krize a psychosociální pomoc. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 84 s.; 30 cm. ISBN 978-80-7318-621-0.

* krizová intervence * krizové situace * psychosociální pomoc * učebnice vysokých škol

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071763905_1.pdf  

* MLČÁK, Zdeněk. Emergentní psychologie a krizová intervence. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. 62 s.; 30 cm. ISBN 80-7368-036-X.

* psychická krize * krizová intervence * emergentní psychologie * učební texty

* KEBZA, Vladimír. Chování člověka v krizových situacích. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2009. 134 s. ; 21 cm. ISBN 978-80-213-1971-4.

* krizové situace -- psychologické aspekty * psychická krize * psychická odolnost * zvládání stresu * duševní zdraví * duševní poruchy * krizová intervence

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200911/contents/nkc20092006404_1.pdf

Pokud budete mít zájem o vypůjčení dokumentů z fondu Národní knihovny, informace o možnostech výpůjčky naleznete vždy u konkrétního záznamu pod ikonou Exempláře. Registrovaní uživatelé NK ČR mohou prostřednictvím katalogu ihned zadat požadavek na výpůjčku. Dostupnost dokumentů v jiných českých knihovnách lze ověřit pomocí Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/skc)  nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) .

V případě, že byste měla zájem také o články publikované v českých periodikách, jejich citace si můžete vyhledat v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl ) zadáním klíčového slova krizová intervence nebo krizová intervence and telefon?.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 13:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu