Technologie zpracování dokumentů

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych vás požádat o doporučení literatury/zdrojů, které se zabývají technologiemi (stroji) pro tisk a zpracování dokumentů (počínaje knihtiskem, přes "rotačky", až po digitální tiskárny).

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za využití našich služeb.
 
K Vašemu dotazu níže uvádím dokumenty nalezené v Souborném katalogu ČR, jedná se
o výběr, vzhledem k šíři tématu, Vám doporučuji prohledat souborné katalogy či další
zdroje včetně Volného internetu. Případně si můžete na toto téma nechat vypracovat
rešerši, jedná se ale o placenou službu. Rešerši vypracovávají zpravidla knihovny (např. viz rešeršní služby v NTK http://www.techlib.cz/cs/129-resersni-sluzby) či akademické
ústavy.
 
Klíčová slova/předmětová slova použitá v katalozích:
Knihtisk - technika - příručky
Stroje tiskařské - příručky
tiskárny
knihtisk
polygrafie
tiskárny
tiskařské stroje
digitalizace
 
Zdroj: Souborný katalog ČR (www.caslin.cz)
 
SKC - Výsledky dotazu:  Slova-Všechna pole= tiskařské stroje

Tiskařské stroje a jejich obsluha : Informativní příruč. o knihtisku pro polygrafické zaměstnance s přehl. některých technik / Jar. Dobrovolný, Karel Brutar. -- Praha : Práce, 1950 (Práce 1). -- 183, [3] s. : [9] barev. obr. příl. ; 8°. -- (Technické příručky Práce ; Sv. 18)
 
Technický rozvoj polygrafického průmyslu : základní směry vývoje tiskových technik / Jaroslav Šalda. -- Praha : Polygrafický průmysl, [1965]. -- 110 s.. -- (Studie o perspektivním rozvoji polygrafického průmyslu)
 
Tisk ofsetový : příručka pojednávající o způsobu a základu tisku ofsetového se zvláštním zřetelem pro strojmistra knihtiskařského / Josef Dušek, Josef Řanda. -- Praha : Spolek strojmistrů a tiskařů v Čechách, 1927. -- 48 s. : il.
 
SKC - Výsledky dotazu:  Klíčová slova= knihtisk and Kód jazyka dok.= cze and Druh dokumentu= knihy

Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem
19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři,
nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné
prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod / Petr Voit. -- 2. vyd.. -- Praha : Libri ve spolupráci
 s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. -- 2 sv. (655 s., [96] s. obr. příl.,
s. 656-1350, [64] s. obr. příl.) : il. (některé barev.), faksim. ; 31 cm. -- (Bibliotheca
Strahoviensis. Series monographica ; 2) ISBN 978-80-7277-390-9 (Libri : sv. 1-2 : váz.)
Nejlépe: Dílo tiskařů Jednoty bratrské : katalog expozice v Památníku Bible kralické
v Kralicích nad Oslavou : [vernisáž dne 13. července 2001 / texty Jiří Mitáček, Slavomír
Brodesser, Zdeněk Fišer]. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. -- 31 s. : il., portréty,
faksim. ; 25 cm ISBN 80-7028-181-2 (brož.)

Knihtiskař a nakladatel František Obzina / Radek Mikulka, Radim Procházka. -- Vyd. 1.. -- [Vyškov : MINT, 199-]. -- 53 s. : il.
ISBN 80-238-5348-1

120 let knihtisku v Ostravě / Bohumír Haleš. -- Ostrava : Ostravské tiskárny, 1999. -- 64 s. : il.
 
Typographia : písmo, ilustrace, kniha / Oldřich Hlavsa ; Karel Wick. -- 1. vyd.. -- Praha : SNTL, 19976. -- 351 s. : il.
 
Besedy o dějinách tisku : ohlédnutí za českými nakladateli, typografy a tiskaři / [uspořádala Olga Frídlová]. -- Praha : Národní technické muzeum, 1997. -- 35 s. ; 30 cm. -- (Rozpravy Národního technického muzea v Praze ; 144) ISBN 80-7037-055-6 (brož.)
 
O starobylé tiskárně : původní historický text. -- Litomyšl : Augusta, 1996. -- Nestr
 
Typografové : 1468-1939 / [napsali Jan Barták a Vladimír Kraus]. -- 1. vyd.. -- Praha : Naše vojsko, 1996. -- 414 s. : il., portréty, faksimile ; 24 cm
 
Knihy a knihtiskaři 1880-1940 : z historie přerovského knihtisku : ukázka produkce přerovských tiskáren ze sbírek přerovského muzea : Muzeum Komenského v Přerově, Zámek 22.7.-30.9.1993 / [autorka textu Dagmar Wlosoková]. -- Přerov : Muzeum Komenského, 1993. -- 13 s. : il.

Historický význam kralické tiskárny : expozice Moravského zemského muzea v Brně / Jan Chaloupka. -- 3. vyd.. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1990. -- [30] s. : il.
 
500 let knihtisku v Brně : 1486-1986 / [zprac. Jaromír Kubíček ... aj.] ; Fot. Amalie Skládanková. -- 1. vyd.. -- Brno : Státní vědecká knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 1986. -- 205 s. : obr., fot.. -- (Vlastivědná knihovna moravská ; Sv. 53)

Tajemství knihy / Leo Pavlát. -- Praha : Albatros, 1982. -- 269 s.
 
Knihtisk a Universita Karlova : k 500. výročí knihtisku v českých zemích / Uspoř. a redig. Lubomír Vebr. -- 1. vyd. -- Praha : Univerzita Karlova, 1972. -- 210 s. : fotogr
 
Dvořákova tiskárna : fenomén Vodňan první poloviny 20. století / [text Rudolf Berka a Aleš Dvořák]. -- Vodňany : Aleš Dvořák za spolupráce Městského muzea a galerie ve Vodňanech, 2007. -- 39 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm ISBN 978-80-254-1974-8 (v knize neuvedeno : brož.)
 
Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) : na základě pramenů z Národního archivu / Monika Koldová. -- Praha : Národní muzeum, 2005. -- 48 s. : fot. -- (Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, ISSN 0036-5351 ; sv. L (2005), č. 1-4)
 
Jan Otto : kus historie české knihy / Jaroslav Švehla ; [upravil, poznámkami a slovem editora doprovodil Robert Sak]. -- Vyd. 1.. -- Jinočany : H + H, 2002. -- 318 s., [46] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm ISBN 80-7319-010-9 (váz.)
 
Šumanská tiskárna : (1585-1628) / Petra Večeřová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy : Scriptorium, 2002. -- 370 s. : il., faksim. ; 27 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; vol. 17) ISBN 80-902597-3-1 (Archiv hl. m. Prahy : váz.). -- ISBN 80-86197-42-5 (Scriptorium : váz.) : Kč 340,00
 
Tiskárny a tisky 19. století.. -- Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1998. -- Nestr.
 
Dále můžete prohledat:
 
JIB (Jednotná informační brána - www.jib.cz)
Národní technické muzeum v Praze (http://www.ntm.cz/cs/knihovna)
 
případně tyto dokumenty v prostředí Volného internetu
http://www.phil.muni.cz/~virkn/Knihtisk.htm
 
http://www.sshopct.cz/polygrafie/fpodklady/2.2.Historie.tisku.-.Navaznost.na.kulturni.vyvoj.pdf
 
http://www.printing.cz/art/tisk_materialy/tisk_desky_hitorie.html
 
Digitalizace dokumentů:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do;jsessionid=BC0C0125513BB158AA25D7287898C2C7
http://www.manuscriptorium.eu/
 
www.google.com - do vyhledávacího pole: "digitalizace dokumentů"

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

23.12.2010 08:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu