Technologická kázeň

Text dotazu

Co je to technologická kázeň? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pojem "technologická kázeň" vyjadřuje potřebu přesného dodržování technologických postupů a způsobů zpracování při výrobě.

"technologie - a) nauka zabývající se způsobem zpracování materiálů na konečné výrobky a uplatňování věd. poznatků při zdokonalování výr. postupů;

b) výr. postup při zpracovávání materiálů"

( Technický slovník naučný. T-Ž. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2005.

str. 33.)

"kázeň - vědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší (předpisům, zákonům, povinnostem ap., zájmu něj. celku); disciplína"

(Slovník spisovného jazyka českého. II. h-l. 2., nezměn. vyd. Praha :

Academia, 1989. str. 302.)

Pravděpodobně se však nejedná o oficiální technický termín, neboť dané slovní spojení technické slovníky neuvádějí:

* Technický slovník naučný. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2001-2005.

* Technický naučný slovník. 2., rev. a dopl. vyd. Praha : SNTL, 1981-1986.

* Technický naučný slovník. 1. vyd. Praha : SNTL, 1962-1964.

* Technický slovník naučný : Ilustrovaná encyklopedie věd technických. Díl XIII, Stěna až Třecí. raha : Borský a Šulc, 1937.

* DOBROVOLNÝ, Bohumil. Příruční slovník vědy a techniky. 2. vyd. Praha :

Práce, 1987.

* Malá technická encyklopedie : určeno žákům všeobec. vzdělávacích a prům.

škol a posl. vys. techn. škol. aj. 1. vyd. Praha : SNTL, 1966.

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 10:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu