Technicolor

Text dotazu

Dobrý den, sháním jakékoli informace(publikace, kapitoly, novinové články) týkající se technicoloru a to jak z estetické, technické, sociologické nebo jakékoli jiné perspektivy. ďěkuju.

Odpověď

Dobrý den, technicolor po technické a jiné stránce přibližuje řada zahraničních publikací a článků, bohužel, české publikace se technicoloru příliš nevěnují. Kniha, která by byla zaměřena přímo na dané téma, nebyla v českém jazyce vydána, ve filmových a technických slovnících je možné dohledat heslo "technicolor" - např. v:
* LEVINSKÝ, Otto. Film a filmová technika : určeno [též] posl. filmových škol. 1. vyd. Praha : SNTL, 1974.
* Technický naučný slovník. VI.díl. Ř-T. 2., rev. a dopl. vyd. Praha : SNTL, 1981-1986.
* Technický slovník naučný. 8 díl. T-Ž. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 2001-2005.

Zmínka o technicoloru by mohla být i v knize:
* Barevná kinematografie. Praha : Čs. film, 1960 a v učebnicích filmové techniky. (viz.Online katalog NK ČR:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc)

Výběrová článková databáze - Články v českých novinách, časopisech a sbornících (ANL): http://sigma.nkp.cz/cze/anl nabízí bibliografický záznam článku:
*  THEIN, Karel.Barva proti zvuku aneb Triumf trichromního Technicoloru. Iluminace. roč. 13, č. 2 (2001), s. 33-40. ISSN 0862-397X.

Zahraniční publikace věnované technicoloru, které jsou v některých případech doplněny o ukázku z knihy, naleznete na stránkách Google Books:
http://books.google.com/ (technicolor). Zahraniční literaturu je možné dohledat také přes licencovanou databázi OCLC - WorldCat (pro uživatele NK ČR možný vzdálený přístup:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ). Ověřit dostupnost vybraných publikací v ČR můžete přes Souborný katalog ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/skc a Jednotnou informační bránu:
http://www.jib.cz/. V případě, že se Vámi vybraný zahraniční dokument nenalézá v žádné z knihoven ČR, je možné využít mezinárodní meziknihovní výpůjční služby k zapůjčení dokumentu ze zahraničí:
http://www.knihovny.cz/page.php3?IDM=4&IDMS=16, mezinárodní meziknihovní služby v NK ČR: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mmvsj.htm.
Citace či plné texty zahraničních článků zpřístupňují licencované online databáze (např. OCLC, EBSCO, Web of Knowledge aj.). Přehled databází přístupných v NK ČR naleznete na stránkách knihovny:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3#mimo.
Některé volně dostupné články naleznete přes vyhledávač Google Scholar:
http://scholar.google.cz/.

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.03.2009 15:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu