Technické myšlení

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, co je to technické myšlení? A jak poznám, zda jej mám?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme Vám za využití služby „Ptejte se knihovny“.

Tímto tématem se ve své bakalářské práci (Kreativita a rozvoj technického myšlení) zabývá p. Karel Špalek (viz Ref1, celá práce je volně ke stažení). Citace (Ref2 a Ref3) z jeho práce:

Technické myšlení je: „souhrn vědomostí, dovedností a zkušeností, které mohou být využity k vyřešení dílčích problémů konstrukce i postupu výroby výrobku a konečná syntéza všech použitelných realit, jíž řešitel dospěje k vytvoření projektu, tj. k úplnému vyřešení konstrukce i postupu výroby výrobku“. (Ref2)

„Technické myslenie je proces odrážania a využívania prírodných zákonov a technických princípov v technických výtvoroch a v technologických procesoch.“ (Ref3)

Tedy „technické myšlení“ je obecně souhrn vědomostí a dovedností, které nám umožňují užívání nějakého technického zařízení či jeho vývoj, správu, atd. Pan Špalek (Ref1) dělí dále hloubku dosažených znalostí (kupříkladu laik, amatér, … , profesionál). Pro představu uveďme příklad: užívání počítače.

Žádná znalost zařízení = vidíme počítač poprvé v životě.

-          Nicméně, disponujeme-li dobrým technickým myšlením, vidíme, že na samotném PC jsou různé tlačítka, zdířky a kabely. Logickou úvahou dospějeme k tomu, že kabely se musí někam zasunout a dle tvaru kabelů poznáme i kam. Jelikož jeden kabel je zapojen do elektrické sítě, usoudíme, že pro běh zařízení je třeba ho zapnout. Z našich obecných technických znalostí víme, jak obvykle vypínač vypadá, a začneme ho hledat. Dospějeme-li k jeho nalezení, zmáčkneme ho a potvrzením naší činnosti je rozblikání diod a jakýsi hluk, který počítač vydává. Takto bychom mohli pokračovat v aplikaci našeho technického myšlení a znalostí.

-          Na druhou stranu, nemáme-li žádné technické myšlení, o cílovém zařízení si nemusíme ani uvědomit, že je to zařízení a můžeme si myslet, že je to třeba jen dekorace. Dobrým příkladem může být třeba nějaký domácí mazlíček, který sice počítač vidí, ale je nepravděpodobné, že by jej dokázal zapnout či s ním jinak manipulovat (tím nemyslíme okousávání kabelů, atd.).

Pan Špalek (Ref1) dělí „technické myšlení“ na:

  1. Praktické myšlení (practical thinking)

·    jednoduché rutinní aktivity řízené myšlením - manipulace s nářadím, jednoduchá výroba,

·     manipulativní myšlení - montáž a demontáž technických zařízení,

·      zjišťování - diagnostika, zkoumání nových výrobků.

  1. Vizuální myšlení (visual thinking)

·     reproduktivní myšlení - čtení technických nákresů,

· tvořivé myšlení - plánování, konstruktivní práce od jednoduchého náčrtu k nákresům, modelům.

3.       Intuitivní myšlení (intuitive thinking)

·         vylepšení existujících nebo utvoření nových konstrukcí.

4.       Koncepční myšlení (conceptual thinking)

·         založeny převážně na myšlenkových operacích obsahujících slova a popisy,

·         postaveno na systémech pojmů nebo technických kategorií vyskytujících se ve vysvětleních, důkazech a v plánování. Analytický a syntetický způsob myšlení.

Toto dělení je samozřejmě jen rámcové, a v tak široké škále (které pojem „technické myšlení“ vymezuje) je nepřeberné množství dalších podskupin a oblastí (Ref4 dělí dále na tradiční a moderní technické vzdělání, ruční práce, kreativní práce, atd.). Další informace je možno nalézt v Ref6.

Úroveň Vašeho technického myšlení je možno určit pomocí orientačního testu, který je možno nalézt pod pojmem „Test technického myšlení“ (viz ukázka v Ref5). Samostatně se nám bohužel nepodařilo tento test sehnat. Některé testy logického či analytického myšlení mohou obsahovat i test technického myšlení. Pro přesné informace doporučujeme kontaktovat výchovné poradny, psychologicko-poradenská centra či úřad práce.

Reference:

Ref1 – ŠPALEK, Karel. http://is.muni.cz/th/322479/pedf_b/

Ref2 - ŠKÁRA, Ivan. Úvod do teorie technického vzdělávání a technické výchovy žáků základní školy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1993. 33 s. ISBN 8021007435. Možno vypůjčit v NK v Praze viz http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=NKC&ccl_term=ICZ=np9419328

Ref3 - KRUŠPÁN, I. Rozvíjanie technického tvorivého myslenia v procese technickej záujmovej činnosti. In Rozvíjanie tvorivých činností v pracovnej výchove. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1985, s. 47 – 58.

Ref4 – Ossi Autio, Ron Hansen. Defining and Measuring Technical Thinking: Students' Technical Abilities in Finnish Comprehensive Schools. Text v aj. http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v14n1/autio.html

Ref5 – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem. http://www.spsul.cz/pdf/test_13_1_2005.pdf

Ref6 – KROPÁČ Jiří, HAVELKA Martin. Poznámky k pojmu „technické myšlení“. www.kteiv.upol.cz/uploads/soubory/kropac/1.doc

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.08.2014 14:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu