Tarot

Text dotazu

Vážení,
obracím se na Vás s prosbou. Vím, co jsou taroty = druh karet o 78 listech s latinskou emblematikou, nyní užívané k věštění budoucnosti - citace ze Slovníku současné češtiny. Výraz tarot je uvedený jen v Korpusu č. j. a běžně na netu.

Na netu se objevují informace, že tarot byla v době vzniku karetní hra, dnes slouží karty pro věštění a začaly se používat podle zdrojů mnohem později než zmiňovaná karetní hra.
Jenže nikde není zmínka, zda tarot (taroty) opravdu jako hra existovala(y), jak se hrála, kdo ji hrál, pravidla, např. zda se hrálo s plným počtem karet apod.
 
Byla to jedna z prvních karetních her, z níž pak vznikly taroky, které mají menší počet karet? Jde o hru ve významu "hra jako zábava" nebo jsou tarot(y) název hry jako třeba mariáš, kanasta?

Při hledání jsem narazila na otázku, kde se popírá, že tarot byly původně hrací karty, Které informace jsou pravdivé? Odkaz vkládám kvůli tomu, aby bylo jasné, co mně zajímá. Jsem zmatená.

http://www.odpovedi.cz/[…]/ahoj-kdo-je-to-to-tarot-a-co-dela

Opakuji. Můžete prosím potvrdit, zda opravdu existovala karetní hra tarot - taroty, v níž se karty používaly a která informace je pravdivá? Byly tarotové karty určené i pro hru?

Odpověď

Dobrý den,

historii tarotu velmi pěkně popisuje kniha:

* VURM, Bohumil. Tarot: encyklopedie tarotu - 1. díl. Praha: Praga Mystica, 2012. 189 s. ISBN 978-80-86767-11-6.

 

Pro zodpovězení Vašeho dotazu je třeba uvést, z jakých karet se tarot skládá. jedná se celkem o 78 karet. Tento balíček ovšem vznikl složením dvou balíčků karet, původně používaných samostatně.

Jedná se o tzv. Velkou arkádu (velká tajemství, jinak též trumfy). Balíček obsahuje 22 karet se symbolickými obrázky. Druhý balíček je nazýván Malou arkádu (malá tajemství) s 56 kartami.

Přesný původ obou balíčků není znám. Existuje celá řada teorií a domněnek, jednoznačný původ však není zřejmý.

Obecně původ karet a karetních her je opředen tajemstvím. Předpokládá se, že karty a karetní hry mají původ v Asii, nejpravděpodobněji v Číně. Jejich vznik ovlivnily již existující hry, domino a šachy.

 

Ve výše uvedené knize je možné se dočíst, že "je velmi pravděpodobné, že Malá arkáda pochází z Asie, snad Persie, Indie nebo Číny. Naproti tomu Velká arkáda vznikla ve středověké Evropě, ke konci nebo na začátku 15. století, na některém panovnickém dvoře."

K sloučení obou balíčků do jedné hry došlo někdy na počátku 15. století.

 

Odpověď na Vaši otázku je tedy následující. Oba balíčky se používaly ještě před sloučením pro samostatné hry. S kartami Malé arkády se při karetních hrách setkáváme dodnes (karty pro bridž, žolíky či mariášky). Malá arkáda obsahuje karty čtyř barev: meče ( píky, zelené), hole ( žaludy, kříže), poháry (srdce, červené) a mince ( kule, kára). Každá barva má 14 karet: 4 tzv. dvorní (páže, rytíř, královna, král) a 10 číslovaných karet (1 (eso) - 10).

Tato část tarotu byla odvozena ze středověkých karetních her.

 

"Z původních karetních her si zaslouží zmínku hra zvaná Karnöffel, která je nejstarší známou evropskou karetní hrou a nejstarší doloženou hrou používající trumfy. O hře, jež byla mimořádně populární v německy hovořících zemích Evropy v 15. a 16. století, se poprvé dozvídáme z městského výnosu v Nördlingenu t roku 1426. Je uvedena mezi hrami, které se smí hrát u příležitosti každoroční městské slavnosti. Název Karöffel (Karniffel, Karnueffel) je pravděpodobně odvozen od perské karetní hry Kanjafah (Kanjifah) či indické karetní hry Ganjifa (Ganjifeh). Vyjímečnost hry spočívala v části, která zahrnuje skupinu trumfů, karet s vyšší hodnotou než karta ostatní. Podobně jako dnešní karetní hry obsahovala divokou kartu Žolíka, nicméně celkový počet karet byl 48. Může se tedy jednat o předchůdce tarotu. Existují teorie, které spojují hru Karnöffel s takzvanou "císařskou hrou" (ludus imperatoris) zaznamenanou v 15. století. (...)".

(VURM, Bohumil. Tarot: encyklopedie tarotu - 1. díl. Praha: Praga Mystica, 2012. s. 20.)

 

Nejstarší písemné záznamy o tarotových trumfech jsou uvedeny v deníku italského notáře Giustiho. Poprvé se ve svém deníku zmiňuje o těchto kartách dne 16. září 1440. První popis karet Velké arkády pochází z roku 1470. Ve spise "Sarmones de Ludo Cum Aliis", jež byl sepsán jako kázání proti hazardním hrám, jsou uvedeny jako hazardní hry - kostky, karty a trumfy. Z tohoto záznamu je proto patrné, že v tomto čase se hrály tyto dvě hry odděleně. Přesný popis hry se nám bohužel nedochoval, popis jednotlivých karet Velké arkády ovšem ano (viz výše zmíněná publikace, s. 22).

 

Použitá literatura:

* VURM, Bohumil. Tarot: encyklopedie tarotu - 1. díl. Praha: Praga Mystica, 2012. 189 s. ISBN 978-80-86767-11-6.

* Omasta, Vojtěch a Ravik, Slavomír. Velká kniha karetních her. 1. vyd. Praha: Regia, 2000. 474 s. ISBN 80-86367-00-2.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.11.2013 13:31

Honza H. píše:
Středa 02.11.2016 13:53
Pozor, nejedná se o „arkády“, ale o „arkána“ z lat. arcanum – tajemství. Velká a malá arkána. Toto označení je typické od cca 18. století a vzniklo s velkou pravděpodobností proto, že autoři okultních teorií nebyli schopni zobrazeným alegoriím porozumět v kontextu doby jejich vzniku. Z hlediska 15. století, kdy dochází k velkému rozvoji kartiérského průmyslu ve Francii, se jednalo o všeobecně známá zpodobení morálně-spirituálních témat. Z pozdějšího pohledu se vše jevilo mnohem tajemněji.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu