Tachometr

Text dotazu

Potřebuji nějaké informace o tachometru, jakožto přístroji k měření rychlosti pohybu hmotného tělesa. To znamená, kdo a kdy jej vynalezl, jaké druhy tachometrů poznáme, kde všude se s tachometrami můžeme setkat apod. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, podle
Technický slovník naučný: T-Ž. Praha: 2005. ISBN 80-86044-26-2

tachometr (str. 14) znamená:
a) rychloměr - palubní přístroj určující rychlost pohybu vozidla na základě frekvence otáčení hnacích kol. Základem je ohebným hřídelem poháněný otáčkoměr hnacích kol pracující na magnetoinduktivním principu či pracující s výřivými proudy vyvolávanými rotujícím mag. polem. Jeho součástí bylo mechanické počítadlo ujeté vzdálenosti, u současných automobilů je t. obv. elektronický a měří kmitočet impulzů odebíraných z přerušovače zapalování u zážehových motorů nebo z impulzů od vstřikovací trubky u vznětových motorů - viz senzor rychlosti
b) měřič otáček - otáčkoměr - el. nebo mech. přístroj k měření frekvence otáčení - viz tachograf

Žádný ze slovníků se nezabývá historií - vývojem tohoto přístroje. Nejvíce informací získáte z volné encyklopedie Wikipedia, v její anglické verzi je velmi obsáhlý článek s mnoha odkazy - http://en.wikipedia.org/wiki/Tachometer nebo http://en.wikipedia.org/wiki/Speedometer (zde je uvedeno v části History - The first, mechanical, tachometers were based on measuring the centrifugal force. The inventor is assumed to be the German engineer Diedrich Uhlhorn; he used it for measuring the speed of machines in 1817. Since 1840, it was used to measure the speed of locomotives), v české verzi této encyklopedie je pouze heslo letecký rychloměr - http://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%BD_rychlom%C4%9Br nebo heslo palubní přístroje motorových vozidel http://cs.wikipedia.org/wiki/Palubn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroje_motorov%C3%BDch_vozidel (ovšem bez odkazů na obsáhlejší články k některým přístrojům)

Pro běžné encyklopedické informace můžete využít i číástečně volnou encyklopedii CoToJe - http://www.cotoje.cz , toto rozhraní zahrnuje tři encyklopedie - Ottův slovník naučný, Malá českolovenská encyklopedie a encyklopedii Universum, z poslední jmenované je heslo

otáčkoměr - měřicí zařízení k určení otáček hřídelů strojních dílů (poháněcí stroj aj.), mechanický měřič na principu vířivých proudů (tachometr) s pohonem definovaným převodem s eventuálně ohebným hřídelem (ohebný hřídel), u spalovacích motorů (benzinových) čítač impulzů primárního obvodu zapalovacích svíček v definovaném časovém úseku, laboratorně dnes většinou sčítáním napěťových impulzů elektronickým přístrojem (čítač); impulzy se získávají rotujícím permanentním magnetem na hřídeli a stacionárním indukčním snímačem, rotujícím kotoučem s výřezy nebo se zrcadlovou ploškou a fotosnímačem apod. (fotonka, stroboskop).

V případě dalších informací doporučujeme kontaktovat Státní technickou knihovnu - http://www.stk.cz .

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.10.2008 10:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu