Tábory lidu a historické objekty

Text dotazu

Dobrý den, sháním literaturu o táborech lidu a
poutích na Blaník v 19. století. A také literaturu, kde jsou podrobněji
popsány jednotlivé objekty na obou vrcholcích Blaníku.

Odpověď

Dobrý den,

táborů lidu se na Blaníku konalo několik. První proběhl 30. června 1868, další se měl konat 30. srpna 1868 na louce mezi Malým a Velkým Blaníkem, po policejním zákazu  se lidé sešli v Louňovicích. Srazy na Blaníku měly vyvrcholit symbolickým pochodem z Blaníku na bělohorské bojiště 7.-8.
listopadu 1868, v Čechách však bylo vyhlášeno stanné právo a pochod se neuskutečnil. Na odpor úřadů narazily i akce plánované v roce 1869 (tábory na Blaníku 29. srpna nebo 8. září, repríza pochodu na Bílou horu 8.
listopadu). Tábory lidu se konaly na Blaníku také později, například v letech 1901 nebo 1909, ale již nebyly tak významné jako tábory v 60. letech 19. století. Středověké náboženské poutě na Blaník jsou zmiňovány v knize "Paměť hory", více informací o těmto poutích se nám však nepodařilo nalézt.
Další podrobnosti k táborům lidu naleznete např. v těchto článcích:
* PROCHÁZKOVÁ, Eva. Táborové hnutí v letech 1868-1869 a Blaník. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1990, 30-2, s. 67-76.
* PURŠ, Jaroslav. Tábory v českých zemích 1868-1871 : příspěvek k problematice národního hnutí. Československý časopis historický. 1958, roč.
6, č. 2, 3, 4,  s. 234-266, 446-470, 661-690.

Na obou blanických vrcholcích se nachází či v minulosti nacházelo více objektů. Na Velkém Blaníku naleznete kromě novodobé rozhledny valy halštatsko-laténského hradiště a stával zde hrad. Na jižním svahu Malého Blaníku byly objeveny základy výstavnějšího středověkého domu, na vrcholku pozůstatky další stavby a trosky barokní poutní kaple sv. Máří Magdaleny zrušené Josefem II.
* RADOMĚŘSKÝ, Pavel. Blaník a Louňovice pod Blaníkem :
historicko-archeologický přehl. Benešov u Prahy : Osv. dům, 1966. 32 s.
* DURDÍK, Tomáš. Velký a Malý Blaník očima archeologa. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 1990, 30-2, s. 5-30.
* DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha :
Nakladatelství Libri, 1999. s. 65-66. ISBN 80-85983-62-1. Heslo obsahuje i odkazy na další literaturu.
* Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha : Nakladatelství Libri, 2003. s.
189-190. ISBN 80-7277-173-6. Heslo Louňovice pod Blaníkem obsahuje i odkazy na další literaturu.
* MIŠKOVSKÝ, Pavel. Naše rozhledny. 3.vyd. Praha : Nakladatelství Dokořán, 2008. s. 54-55. ISBN 978-80-7363-189-5.
* NOUZA, Jan. Rozhledny Čech, Moravy a Slezska. Liberec : Nakladatelství 555, 1999. s. 27. ISBN80-902590-4-9.
* PODLAHA, Antonín. Posvátná místa království českého. Řada první, Arcidiecese Pražská. Díl 3, Vikariáty: Kralovický, Vlašimský a Zbraslavský.
Praha : Dědictví Svatojanské, 1909. s. 146.

Blaníku se obšírně věnují i další publikace, podrobně jsou zde popsány tábory lidu i jednotlivé objekty:
* MAUR, Eduard. Paměť hory : Šumava - Říp - Blaník - Hostýn - Radhošť. Praha
: Havran, 2006. s. 253-280. ISBN 80-86515-60-5.
* VLASÁK, Ant. Norb. Blaník a Louňovice pod Blaníkem. Praha : vlastním nákladem, 1914. s. 44-53.
* TICHÝ, Václav. Blaník a Louňovice pod Blaníkem ve vzpomínkách. Praha : VT, 2009. 263 s. ISBN 978-80-903649-4-3.
Publikace mimo jiné obsahuje reprint knih BURIAN, Josef. Louňovice pod Blaníkem : nástin dějepisný. V Praze : vlastním nákladem, 1894. 96 s. a VLASÁK, Ant. Norb. Blaník a Louňovice pod Blaníkem. Praha : vlastním nákladem, 1914. 53 s.

Další články naleznete v Bibliografických databázích Historického ústavu AV ČR v.v.i. (http://biblio.hiu.cas.cz/) a článkové bibliografii Archeologického ústavu AV ČR v.v.i.
(http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=ARUA),
pro vyhledávání knih Vám můžeme doporučit i Elektronický katalog NK ČR -
bázi NKC (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc).  

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2010 13:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu