SZBP EU ČR

Text dotazu

Bezpečnostní politika České republiky a její integrace do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Odpověď

Dobrý den,

o tématu,  které Vás zajímá, bylo napsáno velké množství knih a článků, které si můžete vyhledat ve volně přístupném elektronickém katalogu Národní knihovny  ČR na www.nkp.cz, katalogy a databáze, báze NKC nebo články báze ANL. Na ukázku Vám uvádíme některé bibliografické záznamy knih; podle klíčových slov (předmětových hesel) sám můžete posoudit, zda je pro Vaši práci kniha vhodná nebo ne. Doporučujeme podívat se i na stránky ministerstva obrany http://www.mocr.army.cz/multimedia-a-knihovna/default.htm  nebo zahraničí  http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/index.html  a na stránky Evropské unie http://europa.eu/pol/cfsp/index_cs.htm  , kde by mohly být informace k problematice, která Vás zajímá.

 

     Eichler, Jan, 1952-

     Bezpecnostni a strategicka kultura USA, EU a CR / Jan Eichler. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2011. -- 214 s. ; 21 cm

     ISBN 978-80-246-1956-9 (broz.)

     Anglicke resume

     . -- Obsahuje bibliografie a bibliograficke odkazy. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze

     Univerzita Karlova

      * bezpecnostni politika -- Spojene staty americke -- 2001-2010

      * bezpecnostni politika -- zeme Evropske unie -- 2001-2010

      * bezpecnostni politika -- Cesko -- 2001-2010

      * filozofie politiky -- Spojene staty americke

      * filozofie politiky -- zeme Evropske unie

      * filozofie politiky -- Cesko

      * monografie

     Signatury:* 54 H 330968* I 518088* SF II 083252

 

     Cabada, Ladislav, 1973-

     Aktualni vyzvy evropskeho integracniho procesu / Ladislav Cabada a kolektiv. -- Plzen : Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, 2010. -- 295 s. ; 21 cm

     ISBN 978-80-7380-289-9 (broz.)

     Anglicke resume

     . -- Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik

      * Evropska unie

      * evropska integrace

      * politicky system -- zeme Evropske unie

      * mezinarodni bezpecnost -- zeme Evropske unie

      * regionalni politika -- zeme Evropske unie

      * kolektivni monografie

     Signatury:* 54 H 319037* I 506234* SF II 081058

 

     Pikna, Bohumil, 1947-

     Evropsky prostor svobody, bezpecnosti a prava prizmatem Lisabonske smlouvy : [vysokoskolska ucebnice] / Bohumil Pikna. -- 2., dopl. vyd.. -- Praha : Linde, 2010. -- 422 s. ; 22 cm

     ISBN 978-80-7201-813-0 (vaz.)

     Chronologicky prehled. -- Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik

      * Evropska unie

      * Lisabonska smlouva (2007)

      * mezinarodni smlouvy -- zeme Evropske unie

      * evropske pravo

      * vnitrni bezpecnost -- zeme Evropske unie

      * politiky Evropske unie

      * ucebnice vysokych skol

     Signatury:* 54 H 313449* I 501871

 

     Balaban, Milos, 1962-

     Kapitoly o bezpecnosti / Milos Balaban, Libor Stejskal a kolektiv. -- 2., zmen. a dopl. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2010. -- 483 s. : il. ; 21 cm

     ISBN 978-80-246-1863-0 (broz.)

     . -- Obsahuje bibliografie a bibliograficke odkazy. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze

     Stejskal, Libor, 1977-

     Univerzita Karlova

      * bezpecnostni politika -- Cesko

      * narodni bezpecnost -- Cesko

      * mezinarodni bezpecnost

      * kolektivni monografie

     Signatury:* 54 H 317130* I 505320

 

     Syllova, Jindriska, 1956-

     Lisabonska smlouva : komentar / Jindriska Syllova, Lenka Pitrova, Helena Paldusova a kolektiv. -- 1. vyd.. -- Praha : C.H. Beck, 2010. -- xli, 1299 s. ; 23 cm. -- (Beckova edice komentovane zakony)

     ISBN 978-80-7400-339-4 (vaz.)

     Hrbetni nazev: SEU/SFEU

     Cast. prelozeno z anglictiny a francouzstiny?. -- Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik

 

     Nova strategicka koncepce NATO: zajmy a priority Ceske republiky / Tomas Sindelar, Jan Jires (eds.). -- 1. vyd.. -- Praha : Centrum transatlantickych vztahu vysoke skoly CEVRO Institut, 2010. -- 60 s. ; 21 cm

     ISBN 978-80-87125-11-3 (broz.)

     . -- Obsahuje bibliografii a bibliograficke odkazy

     Sindelar, Tomas, 1985-

     Jires, Jan

      * Severoatlanticka aliance

      * bezpecnostni politika -- zeme Severoatlanticke aliance -- 2001-2020

      * bezpecnostni politika -- zeme Evropske unie -- 2001-2020

      * bezpecnostni politika -- Cesko -- 2001-2020

      * mezinarodni bezpecnost -- zeme Severoatlanticke aliance -- 2001-2020

      * strategicka situace (vojenstvi) -- zeme Severoatlanticke aliance -- 2001-2020

      * narodni zajem -- Cesko

      * studie

     Signatury:* 54 H 312273* I 500806

 

     Politiky EU a narodni zajmy vybranych clenskych zemi EU / Vlastimil Fiala ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Iuridicum Olomucensis ve spolupraci s Pravnickou fakultou Univerzity Palackeho v Olomouci, 2010. -- 101 s. ; 21 cm

     ISBN 978-80-87382-08-0 (broz.)

     . -- Obsahuje bibliografii a bibliograficke odkazy

     Fiala, Vlastimil, 1959-

      * narodni zajem -- zeme Evropske unie

      * hospodarska politika -- zeme Evropske unie

      * zahranicni politika -- zeme Evropske unie

      * politiky Evropske unie

      * kolektivni monografie * pripadove studie

     Signatury:* 54 H 322760* I 510526

 

     Tuma, Miroslav, 1937-

     Obranna politika Ceskoslovenske a Ceske republiky (1989-2009) / Miroslav Tuma, Josef Janosec, Josef Prochazka. -- Praha : Ministerstvo obrany CR - Prezentacni a informacni centrum MO, 2009. -- 231 s. ; 23 cm

     ISBN 978-80-7278-522-3 (broz.) : neprodejne

     . -- Obsahuje bibliografii, bibliograficke odkazy a rejstrik

     Janosec, Josef, 1951-2012

     Prochazka, Josef, 1966-

      * Cesko. Armada

      * ozbrojene sily -- Ceskoslovensko

      * ozbrojene sily -- Cesko -- 20.-21. stol.

      * obrana statu -- Ceskoslovensko

      * obrana statu -- Cesko -- 20.-21. stol.

      * vojenska politika -- Ceskoslovensko

      * vojenska politika -- Cesko -- 20.-21. stol.

      * kolektivni monografie

     Signatury:* 54 F 101389* II 161215

 

     Bezpecnostni hrozby a bezpecnostni vztahy (2008 : Brno, Cesko)

     Bezpecnostni hrozby a bezpecnostni vztahy : sbornik z pracovniho seminare. -- Vyd. 1.. -- Brno : Univerzita obrany, 2008. -- 174 s. : il. (nektere barev.), portrety ; 21 cm

     ISBN 978-80-7231-546-8 (broz.) ISBN 78-80-7231-546-8 (chyb.)

     Anglicka resume

     Nad nazvem: Univerzita obrany, Ustav operacne taktickych studii, Oddeleni rizeni obrany statu -- Podnazev v tirazi: sbornik ze seminare predmetu Bezpecnostni a vojenska politika -- 40 vyt.. -- Obsahuje bibliografie a bibliograficke odkazy

     Univerzita obrany. Ustav operacne taktickych studii. Oddeleni rizeni obrany statu

      * Cesko. Armada

      * ozbrojene sily -- Cesko

      * bezpecnostni politika -- Cesko

      * narodni bezpecnost -- Cesko

      * vojenska strategie -- Cesko

      * sborniky konferenci

     Signatury:* 54 H 289055* I 478728

 

     Bezpecne Cesko v bezpecne Evrope / [editor Libor Stejskal ; autori prispevku Milos Balaban ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Urad vlady Ceske republiky, 2007. -- 152 s. : il. ; 21 cm

     ISBN 978-80-87041-17-8 (broz.)

     Cast. prelozeno z anglictiny -- Pod nazvem: Projekt byl uskutecnen za financni podpory Uradu vlady CR v ramci realizace Koncepce informovani o evropskych zalezitostech v CR. -- Obsahuje bibliograficke odkazy

     Stejskal, Libor, 1977-

     Balaban, Milos, 1962-

      * Evropska unie

      * bezpecnostni politika -- zeme Evropske unie

      * bezpecnostni politika -- Cesko

      * vnitrni bezpecnost -- zeme Evropske unie

      * vnitrni bezpecnost -- Cesko

      * boj proti terorismu -- zeme Evropske unie

      * boj proti terorismu -- Cesko

      * studie

     Signatury:* 54 H 278756* I 469216

 

     Bezpecnostni a obranna agenda Evropske unie (2007 : Praha, Cesko)

     Bezpecnostni a obranna agenda Evropske unie : sbornik z mezinarodniho sympozia : Praha, 13.-15. cervna 2007 / [Petr Hlavacek, Richard Stojar (eds.)]. -- Vyd. 1.. -- Brno : Univerzita obrany, 2007. -- 112 s. : il. ; 25 cm

     ISBN 978-80-7231-273-3 (broz.)

     Cast. anglicky a slovensky text

     Nad nazvem: Univerzita obrany, Ustav strategickych studii -- 120 vyt.. -- Obsahuje bibliografie a bibliograficke odkazy

     Hlavacek, Petr, 1977-

     Stojar, Richard, 1970-

     Univerzita obrany. Ustav strategickych studii

      * bezpecnostni politika -- zeme Evropske unie

      * vojenska politika -- zeme Evropske unie

      * mirove operace -- zeme Evropske unie

      * sborniky konferenci

     Signatury:* 54 F 089320* II 149561

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.09.2013 14:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu