systém Mládež a kultura

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na systém Mládež a kultura, kdy byl do knihoven
zaveden, kdy ukončen, jaký byl jeho cíl a jak se v knihovnách projevoval.
Zda zahrnoval pouze mládež nebo i děti, či dospělé uživatele. Které všechny
instituce byly do něj zapojeny. Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za zdržení v odpovědi - zodpovězení Vašeho dotazu od nás vyžadovalo časově náročnější pátrání.

Systém Mládež a kultura byl experimentálně ověřován v 70. letech (nepodařilo se nám najít přesné datum jeho zavedení - nejranější informace o jeho zavádění, kterou jsme našli, poukazuje na druhé pololetí školního roku 1970/ 1971, když se systém začal ověřovat v Severočeském kraji). Základní principy systému Mládež a kultura byly schváleny v 22. prosince 1980, Usnesením Vlády České socialistické republiky č. 397. Systém se zaváděl v následujících obdobích a jeho fungování bylo propojeno s programem přestavby školství a implementaci nového pojetí výchovně vzdělávacích procesu, který se v plném rozsahu uskutečňoval od roku 1984. Nepodařilo se nám v dostupných zdrojích najít informaci o tom, kdy byl systém ukončen. Určitým indikátorem by mohla být data vydání jeho metodických materiálů a pomůcek: poslední metodické materiály, zahrnující nabídku kulturních pořadů pro celý školní rok, byly vydány v roce 1989 a týkaly se školního roku 1989/ 1990. Poslední pomůcky byly v rámci systému vydány v letech 1990 a 1991 (v případě posledního data se jednalo o 3. díl publikace Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov). Veřejné knihovny byly do MaK zapojeny již v době experimentálního ověřování systému a setrvávaly v něm po celou dobu jeho fungování.

Cílem systému MaK bylo propojení kulturní a estetické výchovy dětí a mládeže se systémem školské a mimoškolské výchovy. Systém předpokládal koordinované působení zapojených kulturních a vzdělávacích institucí i společenských organizací Národní fronty v rámci školní výuky a mimoškolních aktivit dětí a mládeže, ovlivňování jejich zájmových oblastí a snahu o vyvolání vlastní potřeby kulturní či jiné činnosti. Pochopitelně byl MaK úzce propojen i s koncepcemi světonázorové a ideově politické výchovy. Využíval uměleckých děl, vzdělávacích pořadů světonázorového i estetickovýchovného charakteru a zájmových aktivit. Systém byl orientován na děti a mládež ve věku 5-19 let, v průběhu celé doby jejich vzdělávání - tedy od mateřské školy až k dovršení studia na střední či střední odborné škole nebo učilišti. Nabídka aktivit a metodika byla diferencována podle věkových kategorií, adekvátních ročníků škol a socioprofesní příslušnosti adresátů. Jednotlivé kulturní instituce přispívaly k systému podle svého zaměření a možností. Vedle mateřských, základních a středních škol byly do MaK zapojeny: školní družiny a kluby, školy s celodenním výchovným systémem, domy pionýrů a mládeže, stanice mladých techniků, přírodovědců a turistů, lidové školy, domovy mládeže, dětské domovy, metodickoporadenská kulturně výchovná zařízení, zájmové kluby, knihovny, muzea, hvězdárny a planetária, zoologické a botanické zahrady, památkové objekty a památníky, galerie a koncertní síně, divadla, kina, vydavatelství, tisk, rozhlas a televize. Na systému se podílely:

Socialistický svaz mládeže, Revoluční odborové hnutí a další organizace Národní fronty (např. Český myslivecký svaz, Svaz českých spisovatelů, Československý červený kříž aj.).

Nabídka veřejných knihoven v rámci systému MaK se dala rozdělit do dvou základních okruhu:

- pořadů připravovaných a pořádaných v přímé spolupráci se školami a výchovnými zařízeními, které navazovaly na školní výuku a doplňovaly ji

- pořadů, jejichž účelem bylo vyvolávání, podchycování a rozvíjení nejrůznějších zájmů dětí a mládeže.

Stěžejní částí nabídky knihoven školám bylo poskytování knihovnicko-bibliografické přípravy dětí a mládeže (neboli tzv. knihovnických lekcí), jejíž hlavní obsah spočíval ve sdělování základních poznatků o knihách a práci s knihami, o knihovnách a jejich službách a také v praktických cvičeních s používáním katalogů, kartoték, bibliografií atd.

Náplň knihovnických lekcí odpovídala struktuře ročníků na jednotlivých typech škol. Optimální roční frekvence toho druhu aktivit zahrnovala, dle metodiků systému MaK, jednu knihovnicko-bibliografickou přípravu ročně v každém ročníku základní a střední školy. Dále knihovny pořádaly výstavy, zajišťovaly veřejné přednášky, besídky, autorská čtení, hudební a filmové či audiovizuální vzdělávací pořady.

Zdroje:

Adamcová, V.: Metodika systému Mládež a kultura. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1985.

Štěpánková, P.: Metodika výchovné práce s literaturou ve veřejných knihovnách ČSR. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1985.

Štěpánková, P.: Podíl veřejných knihoven ČSR v systému Mládež a kultura : Metodický list. Praha: Státní knihovna ČSR : sektor výzkumu metodiky knihovnictví, 1984.

Hnízdo, V. (ed.): Mládež a kultura : Materiály ze semináře Problémy rozvoje kulturní výchovy mladé generace pořádaného 12. a 13. května 1981 v Ústí nad Labem. Praha: Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, 1982.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 11:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu