Synonymum

Text dotazu

Na webu slovnik-synonym.cz (https://www.slovnik-synonym.cz/web.php/slovo/rozhodny) jsem našla, že synonymem, pro slovo rozhodný je mužný. Je to opravdu tak? Pokud ano, proč tomu tak je? A pokud je žena rozhodná, je tedy mužná?

Odpověď

Dobrý den,

synonymum, které uvádíte, spadá do kategorie tzv. neúplných, nebo částečných synonym. Ta vycházejí z podobnosti v rámci kontextu svého užití. Například Slovník českých synonym od Karla Paly tuto asociaci nepoužívá. Pro slovo „Rozhodný“ uvádí jako potenciální synonyma „rozhodující, rázný, energický, odhodlaný“ a ve druhé řadě doplňuje slovy „naprostý, skutečný, nepochybný, opravdový“.


Na Vaši otázku, zda by bylo možné označit rozhodnou ženu za „mužnou“, tedy nelze odpovědět zcela jednoznačně. Za určitých podmínek by snad takové označení mohlo dávat smysl, ale ve Vámi navrhovaném případě se toto slovní spojení silně dotýká sociálně-kulturních představ o normalitě: slovní spojení „mužná žena“ či naopak „zženštilý muž“ neoznačují primárně rozhodnost, ale spíše slouží jako popis odchylek od společenské představy ženy a muže. Vámi zmiňovaný problém poukazuje na nevhodnost navrhovaného synonyma, a to minimálně ve zvoleném případě, který význam slova „rozhodný“ nevystihuje.

Proč se daný autor rozhodl pro tuto asociaci, bohužel nevíme. Stránka https://www.slovnik-synonym.cz <https://www.slovnik-synonym.cz> je veřejná a může do ní přispívat kdokoli. Nejde tedy o nějak kodifikovaný vztah mezi zmíněnými slovy. Navrhované synonymum proto doporučujeme používat pouze po důkladném zvážení kontextu, pokud vůbec.

Použité zdroje

PALA, Karel a Jan VŠIANSKÝ. Slovník českých synonym. 3., dopl. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

19.04.2021 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu