symbol růže a kříže

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, kde bych mohla najít výklad několika nejčastějších symbolů užitých v symbolistických dílech. Konkrétně mě zajímají symboly růže a kříže, jejichž prvotní význam vidím v obdobě života a smrti, ale ráda bych si "rozšířila obzory". Děkuji za jakoukoliv odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

růže pocházejí z Asie, na Zemi ale existují až čtyřicet miliónů let. Lidé se jimi obklopovali odjakživa – v egyptských hrobech byly nalezeny růžové věnce z roku 170. Šlechtěné růže pocházejí z planých, z nichž nejznámější je růže šípková. Svými ušlechtilými tvary a především omamnou vůní z níž se můžeme těšit od července až do prvních podzimních mrazíků, patří růže ke královnám květin.

Symbolika růže spadá až do antiky. Zde symbolizovala pomíjivost života, neboť rychle uvadá. Antické báje popisují růži jako pozůstatek ranních červánků na zemi.

Ve středověku byla růže ve spojení s uctíváním panny Marie důležitým křesťanským symbolem.

 V Anglii se bílá a červená růže staly symbolem dvou soupeřících rodů a krvavé války, která trvala třicet let a do historie se zapsala jako válka růží.

Pentagram a růže jsou prakticky jedním a týmž symbolem viděným z rozličných hledisek. Pentagram je ikonografické ztělesnění dojmu z eliptické dráhy nebeské planety Venuše a patří k jedněm z nejstarších známých symbolů lidstva. Pentagram či Venuše, známá kvůli své nebeské dráze též jako Jitřenka či Večernice, je často používána na různých ikonografických kresbách mnoha kultur. Vzhledem k počtu okvětních lístků, které skutečná růže má, a k tomu, jakým způsobem na ní rostou, vešla růže rychle do spojitosti s pentagramem, který otevírá širokou škálu různých okultních kontextů, včetně čistoty, tajemství, lásky, božské matky, krásy, štěstí, energie srdce (zdroj), půvabu a cesty do neznáma. Pythagoras a jeho žáci používali pentagram jako symbol posvátné harmonie spojení těla a mysli; starověcí alchymisté a gnostici užívali pentagram jako symbol kvintesence (quinta essentia).

V alchymických vědách je růže červeno-bílá, což symbolizuje světlo a čin a nevyhnutelnou dualitu, kterou je třeba překlenout pro vytvoření celku. Raná křesťanská ikonografie přirovnává růži k bohyni, která si vysloužila titul "květinová královna" a stala se symbolickým ztělesněním Marie, královny nebes, a tak navázala na svého předchůdce, pentagram. Také Sofie zde má své místo, neboř je koneckonců bohyní alchymie. Tak jako se egyptský ankh stal stylizovanou verzí božských proporcí (zde slouží pentagram a růže coby klíč k životu), pentagram a růže jsou považovány za symboly vlády prostřednictvím změny. V tradici středověké mystiky ztělesňuje růže (a tvary od ní odvozené) cestu k osvícení - kompas, jenž vás bude povede, jestliže jste zaklepali na bránu posvátných cest.

V okultních vědách souvisí počet okvětních lístků na symbolické růži s úrovněmi studia či výuky magie čísel. Čtyřlistá růže je spojena se čtyřmi živly, čtyřmi kouty světa, čtyřmi strážními věžemi, stabilitou atd. Růže s pěti okvětními lístky (změna a užití pěti živlů k jejímu vytvoření) se tedy stává mikrokosmem. Růže se šesti okvětními lístky je makrokosmos. Jednadvacet lístků? Ovládnutí božského principu. Větrná růžice je kompas – navigační prostředek osmi větrů a rozšíření čtyřlisré růže.

Zdroj a další informace  :

http://www.odpovedi.cz/

http://www.panna.cz/herbar-rostlin.16/

http://vestirna-online.eu/magie-carodejnictvi.php?cl=pentagram-a-ruze

 

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů, který užívá několik náboženství, a to zvláště křesťanství. Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků, které zpravidla svírají pravý úhel, a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví.

Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně popisovat spojení božského (vertikála) a lidského či světského prvku (horizontála).

Kříž (lat. crux) však také označuje popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a Řekové). V římské říši sloužil k popravě zločinců – otroků, politických buřičů a těch, kdo nebyli římskými občany. Kříž mohl mít různou podobu; kromě tradičního tvaru † se mohl podobat písmenům T nebo X. Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž, počínaje 5. nebo 6. stoletím, typickým znamením křesťanství.

Zdroj : http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE

http://druidova.mysteria.cz/TAJEMNO/SYMBOL_KRIZE.htm

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.03.2012 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu