symbol hada

Text dotazu

Dobrý den, pokud mi můžete odpovědět uvítám to.
Potřebovala bych vědět něco o hadech jako symbolech, případně pokud se
vyskytují v nějakém náboženství - učení - víc se jedná o duchovní oblast a
vzdělávání. Hadi snad slouží jako průvodci v duchovní oblasti nebo udržují
pořádek, potud mám informaci, ale ráda bych věděla více je-li to možné,
příp. v jaké literatuře se o tom mohu dočíst. Nemohu přijmout to, že mi o
tom někdo něco řekne a potřebuji vědět, kam hady zařadit mezi ty, kteří
patří do světla např. jako pomocníci nebo se jedná pouze o hady temnoty? V
Bibli se píše o hadech pozitivně i negativně. Děkuji za vaši snahu.

Odpověď

Dobrý den,

hadi patří pravděpodobně mezi nejkontroverznější zvířata vůbec, záleži na souvislostech, konkrétním náboženství, kultuře, době atd. V různých náboženství se objevují jako nositelé dobra i zla. Mohou symbolizovat život, prapůvodní životní síly, podvojnost, posvátné vědění, posmrtný život. V téměř všech kulturách světa figurují ve stvořitelských mýtech zvířata.

Nejčastější představou odvozenou z přírody bývá velké vejce plovoucí v prvotním vakuu či prapůvodních vodách, z něhož se vylíhl vesmír nebo nějaká stvořitelská božstva. Tvorové snášející vejce (ptáci a hadi) tak v mýtech figurují převážně jako kosmická zvířata, kosmický had jako primární síla aktu stvoření se objevuje v mnoha kulturách. Jelikož had žije i v podzemí, je asociován také s oním světem, kde má mít přístup k silám mrtvých. Rovněž je spojován s božstvy a jejich silami. Vzhledem ke svému spojení s předky a kosmem je had symbolem moudrosti, k tomuto významu příspívá i fakt, že se plazí tmou a jeho oči bez víček mají strnulý pohled. Z hlediska symboliky je zvlášť významný had Uroboros zakusující se do svého ocasu jako obraz věčného návratu anebo věčnosti obecně. Had mění kůži, což z něj činí symbol uzdravování a zmrtvýchvstání, díky tvaru svého těla a také díky propojení s plodností půdy, v níž žije, jsou spojován i s mužskou potencí, plodností a sexualitou. Had jako symbol smrti či zkázy je odvozen od jeho nebezpečnost kvůli uštknutí či zabití stiskem. Starší mytologické systémy však znají jeho tajemný pozitivní aspekt, který souvisí se zemí a podsvětím. Např. had hospodáříček (domovníček) může představovat požehnání duší předků.

V alchymistické ikonografii má význam jako symbol cyklicky probíhajících procesů (odpařování, kondenzace, odpařování). Významnou roli hrál v antickém lékařství, byl i ochranným božstvem, které střeží dům, vykonavatelem vůle bohů, ale také zosobněním hrůzy, neboť vlasy obludy Medúsy či Erínyí byly tvořeny spletenými hady. Ve starém Egyptě byla kobra považována za ochránkyni egyptských králů, královská čelenka v podobě vzpínající se kobry se nazývala uraeus. Pro staré Egypťany had symbolizoval stav nitra a ovládnutí vesmíru. Byl ztělesněním jistého stupně moudrosti a porozumnění.

Ve Starém zákoně ztělesňuje pokušitele v ráji, je svůdcem, který zkazil Evu, Bůh hada proto proklel a ten se stal symbolem ďábla. Zároveň je však v Bibli zmiňován bronzový had na žerdi, kterou vztyčil Mojžíš v poušti, a je tak předobrazem ukřižovaného Spasitele.

U národů Východu býval had odedávna symbolem tvořivé životní síly - kundalíní, která údajně leží stočená u kořene páteře. V tantrickém buddhismu stoupá energie kundalíní po jednotlivých obratlích páteře a otevírá Čakry jednu po druhé, dokud si poslední, sedmá Čakra nepodmaní hlavu. Ve staroindické symbolice sehrávají hadí bytosti (polobožští nágové) významnou roli jako "strážci pokladů země". Had slouží buddhům jako ochranné stvoření a střeží chrám. Tak svěřil Buddha hadu Nagovi knihu moudrosti, aby ji opatroval tak dlouho, dokud nebudou lidé schopni ji porozumět. Jako pán vod je had v období sucha zapřísahán při rituálech, které mají přinést blahodárný déšť. V Číně představuje had šesté znamení zvěrokruhu a je považován za lstivé a velice nebezpečné zvíře. Had je v Číně i symbolem chytrosti, mužské smyslnosti a zákeřnosti, souvisí také se symbolikou jin.

V tibetském Kole života představují kohout, had a vepř ty záporné lidské pudy, které nás udržují v říši vymezené zrozením a smrtí a nedovolují nám vystoupit z kola do nirvány.

V předkolumbovských kulturách Střední Ameriky byl had znamením pátého dne kalendáře, šlo o znamení spíše negativní, neboť byl považován za tvora chudého bez přístřeší. Bůh Quetzalcóatl, mýtický stvořitel Aztéků oděný do zeleného peří, měl oproti tomu značný náboženský význam, sjednocovalv sobě symbolické kvality ptáka a hada jako dualitu spojující nebe a zemi. Pro severoamerické Indiány byl had mimo jiné i prostředníkem mezi lidmi a nižším světem. Had má svou symboliku také v afrických kulturách. Maorové spojují hady s moudrostí země a i v mnoha dalších kulturách jsou hadi moudrými a chytrými zprostředkovateli mezi nebesy, Zemí a podsvětím.

Symbol hada je velmi podrobně popsán např. v "Ilustrované encyklopedii tradičních symbolů", kde je zmiňován ve spojení s různými kulturami a

náboženstvími:

* COOPEROVÁ, J.C. Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha : Mladá fronta, 1999. s. 46-51. ISBN 80-204-0761-8.

Symbolika hada je velmi bohatá, zmínili jsme pouze část významů hada a obáváme se, že z tohoto důvodu nemůžeme ani Váš dotaz zcela uspokojivě zodpovědět. Hada jako průvodce duchovní oblasti jsme v prostudované literatuře nenalezli, ale vzhledem k charakteru služby Ptejte se knihovny není ani v našich možnostech prověřit veškerou literaturu. Pro bližší seznámení s vnímáním hada v konkrétní kultuře či náboženství bychom Vám doporučili prostudovat publikace, která se nezabývají symboly obecně, ale jsou zaměřená přímo na konkrétní náboženství, kulturu, mýty vybrané oblasti atd. Pro jejich vyhledání můžete využít např. Elektronický katalog NK ČR - bázi NKC (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc).

 

použitá literatura:

* BIEDERMANN, Hans. Lexikon symbolů. Praha : Beta, 2008. s. 92-94. ISBN 978-80-7306-362-7.

* ANDREWS, Ted. Lexikon zvířecí magie : magická síla živých tvorů a jejich působení. Praha : Ivo Železný, 1999. s. 228-229. ISBN 80-240-0619-7.

* FONTANA, David. Tajemný jazyk symbolů : názorný klíč k symbolům a jejich významům. Praha : Paseka, 1994. s. 78. ISBN 80-85192-91-8.

* SAUNDERS, Nicholas J. Mytická síla zvířat. Praha : Knižní klub : Práh, 1996. s. 36-37, 102. ISBN 80-7176-360-8 ; 80-85809-47-8.

* BLAU, Tatjana ; BLAU, Mirabai. Buddhistické symboly. Olomouc : Fontána, c2003. s.169. ISBN 80-7336-048-9.

* Znaky a symboly. Praha : Knižní klub, 2009. s. 67. ISBN 978-80-242-2492-3.

* ROYT, Jan ; ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů : kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha : Mladá fronta, 1998. s. 137-138. ISBN 80-204-0740-5.

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.01.2011 13:50

Asgard píše:
Neděle 18.08.2019 06:42
Zdravím, tu Hadí energii mám už x let a zjistil jsem že tu Hadí sílu měl i Herkules jelikož měl náramky na rukou se symboly hada.
Pavel píše:
Úterý 27.08.2019 19:19
"Hadí síla" se česky říká duchovní síle uvnitř člověka, sídlící v křížové kosti. Její sanskrtský název je "Kundaliní" tj Stočená, do sebe svinutá. V této poloze je v lidech, jako spící/nečinná, v křížové kosti (svatá kost, sacrum). Po probuzení stoupá centrálním nervovým systémem (mícha-prodloužená mícha-mozek-vrchol mozku) až nad hlavu, kde se napojuje zpět k původnímu celku (v člověku je tedy uložen malý oddělený kousek). Po tomto "mostu" začíná do nervového systému vnikat světlo Ducha a postupně nervový systém transformuje. Ten začne být schopen registrovat nové vjemy, také se pozvedává samotné vědomí člověka.

Nevím jestli tohle je co jste hledala. Symbolika a mýtično je fajn, já jsem vám ve zhuštěné zkratce popsal skutečný stav věcí. Už to slovo ze sanskrtu napovídá že znalost těchto faktů pochází z Indie, pokud bychom to měli zaškatulkovat do nějakého náboženství tak hinduismus, ale to opravdu není podstatné. Např. Slunce figuruje ve všech náboženstvích, ale existuje objektivně, mimo kterékoliv z nich. Když volíte náboženství tak volíte tu nebo onu sadu dílčích pravd a přidaných nepravd. Skutečnost je jen jedna a skutečně pravdivá náboženství nemohou být ve vzájemném rozporu. Když jedno tvrdí že jedna a jedna je pět a druhé že sedm tak nemohou mít obě pravdu. Zde konkrétně ani jedno. Ale jak poznat že má pravdu to které tvrdí že dvě...

Ještě k té Hadí síle a Indii - velké zásluhy Indie na uchování těchto znalostí jsou značně zakaleny érou tantrismu tamtéž. Spojování Kundalini se sexem je tak moc špatně že to snad ani nemůže být horší. Není divu že Kundaliní bývá dnes, zejména v křesťanských kruzích, spojována s něčím strašným. Pokoušení Kundalini sexem totiž vzbudí obranné mechanismy, které člověku mohou přivodit vážné tělesné i psychické následky. Možná odtud se bere temná symbolika hada, protože tato obrana byla mylně přičítána na vrub "hadí síle" Kundaliní.

Ale koukám že Vás to zajímalo před vice jak osmi lety..
P.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu