Sybila a její proroctví

Text dotazu

Dobrý den.
V souvislosti s událostma na Ukrajině by mne zajímalo jestli skutečně v minulosti žila žena s tímto jménem a jestli jsou známé
její proroctví.
Také by mne zajímalo,jestli Sybila a ,,královna ze Sáby,, je tatáž a jedna osoba.
Na netu je toho hodně,ale věřit lze asi jenom něčemu.
Děkuji moc za relevantní informace a přeji pěkný den.

Odpověď

Dobrý den,

téma věštkyň - Sibyl (někdy také uváděno s dvěma "l") - je poněkud složitější a na souvislost s postavou Královny ze Sáby mají různé názory i autoři knižních publikací.

Podívejme se však na postavy Sibyl od začátku. Většina z nás ví, že ve starověkém Řecku existovaly a měly velkou váhu věštírny, jejichž osazenstvo tvořily především ženy a mnohé z nich byly slavné a jejich pověst byla veliká. Obyčejně je souhrnně nazýváme Sibylami. Sibyla zde tedy není vlastní jméno jedné osoby, ale je to označení každé moudré ženy, která zjevuje věci budoucí a tlumočí hlas boží (přesto je psáno s velkým "S"). 

Sibyla byl původně název jedné z Apollonových věštkyň, posléze jich však bylo více a nakonec se tento název přenesl na všechny věštkyně a starší ženy vůbec. Z mýtů známe nejznámější Sibylu kumskou (kymskou), eritrejskou, libejskou a trojskou. Mezi nejznámější patřily Sibyla kumská (Cumae u Neapole) a Deifobé. Jejich počet se udával různě a až ve středověku se ustálil na čísle 12, aby odpovídal 12 apoštolům. Kult Sibyl přinesli do Řecka pravděpodobně řečtí osadníci z malé Asie, kde sídlily orientální věštkyně tamních národů, které byly ve službách boha slunce a světla Sandona. 

Do Itálie a především Říma rozšířili sibylská proroctví pravděpodobně řečtí kolonisté, kteří zakládali na jihu nová města a osady. Od kumské Sibyly Hérofily, která přišla do Itálie z Erytreie, pocházely údajně věštecké knihy, v Římě velmi ceněné. Pověst o těchto knihách zní takto:
Na dvůr starořímského krále Tarquinia přišla jednoho dne stará žena. Nikdo nepoznal, že jen to slavná Sibyla kumská, a přinesla panovníkovi 9 knih. Nabídla mu je za velkou cenu se slovy, že knihy obsahují řadu božských moudrostí a proroctví o věcech budoucích. Král však odmítl tolik peněz dát a ženě se vysmál. Tak tedy tři knihy hodila do ohně. Další den žena nabídla zbylých šest knih za původní cenu. Král však odmítl dát za 6 knih tolik, kolik původně stálo 9 a opět odmítl. Žena tedy hodila do ohně další tři knihy. Král znejistěl a za zbylé tři knihy zaplatil tolik peněz, kolik byla původní suma. Sotva panovník do knih nahlédl, zjistil, že v knihách je psáno vše o budoucnosti Římanů i ostatních národů. Až nyní si uvědomil o jak drahocenné knihy přišel. Dal neznámou ženu všude hledat, ale nikdo ji už neviděl.

Tyto zbylé knihy se později údajně skutečně našly. Údaje byly napsané na palmových listech v řeckém jazyce a verších. Při požáru však byly všechny knihy zničeny. Na příkaz římského senátu byly sesbírány všechna sibylská proroctví roztroušená v řeckých osadách. Vznikla tak sbírka proroctví a myšlenek složená z křesťansko-židovských, egyptsko-orientálních a mnoha jiných pramenů z různých míst. Všechna sibylská proroctví měla jeden společný znak - věštkyně totiž "divokým hlasem zvěstovaly věci, při kterých lidem tuhnul úsměv", tedy neštěstí, katastrofy, pohromy, války. Jejich věštby se ozývaly v době před válkami, když bylo třeba přinutit lid k disciplíně. Nakonec samotní Řekové pojali podezření, že Sibyly někdo navádí, co a jak mají mluvit, že jsou vlastně nástrojem mocných. Lze věřit tomu, že to tak skutečně bylo, panovníci Říma se tím ani nijak zvlášť netajili. Proroctví byla údajně nakonec spálena.

Co se týká Královny ze Sáby jako Sibyly - podle výše uvedeného je tedy patrné, že tato postava si nemůže nárokovat jméno Sibyla jako jediná. Bohužel se o ní téměř nic neví, proto jsou informace o ní jako Sibyle rozporuplné. Mnohé zdroje informace opakují, mohlo by se tedy usuzovat o přebírání týchž informací. Můžeme se setkat s tím, že pravé jméno je Michalda Kumana, žila asi v letech 970-870 př. n. l., její země Sába měla údajně ležet na území dnešního Jemenu. Za svého pobytu u krále Šalamouna údajně sepsala devět knih královských, které nazvala moudrosti života. Protože všechny knihy zničil požár, nezachoval se originál ani jednoho rukopisu. Tato svědectví se tak dochovala pouze z opisů. Devět knih královských si můžete přečíst např. v knize od Vlado Bednára Sibyla.

V publikaci "Knihy tajemství a moudrost", kterou lze považovat za nejodbornější ze všech, které jsme prozkoumali, není královna ze Sáby v kapitole "Sibylliny věštby" vůbec zmíněna.

Na královnu ze Sáby tedy rozhodně nejsou jednoznačné názory - někteří věří, že skutečně byla ženou obdařenou mimořádnými schopnostmi a byla Sibylou, někdo je naopak mnohem více realistický a skeptický. Pro vlastní názor Vám doporučujeme vlastní nastudování literatury k tomuto tématu. V seznamu použitých zdrojů vám uvádíme tituly, které jsme využili v odpovědi či které můžete využít pro další studium.

Použité zdroje

SOUŠEK, Zdeněk, ed. Knihy tajemství a moudrosti: mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2013- . sv. ISBN 978-80-7429-332-0.
BEDNÁR, Vlado. Velká proroctví Sibyly, královny ze Sáby, proroctví slepého mládence a mnohá jiná proroctví, jakož i způsoby věštění, jejich podrobný výčet i popis. Praha: JPM TISK, 2000. 180 s. ISBN 80-86313-04-2.
VANDENBERG, Philipp. Tajemství věštíren: archeologové vyřešili přísně střežené tajemství starověku. Vyd. 2., (V Euromedia Group 1.). Praha: Knižní klub, 2010. 315 s., [8] s. obr. příl. ISBN 978-80-242-2705-4.
Nejslavnější věštírna na světě. Magazín 2000 záhad, 2008, 15(26), s. 5-7. ISSN 1211-4928.
Proroctví devíti knih. Magazín 2000, 2003, 10(17), s. 34-35. ISSN 1211-4928.
CÍLEK, Václav. V jeskyni kúmské sibyly. Lidé a země, 1993, 42(11), s. 694-695. ISSN 0024-2896.
KROPÁČEK, Luboš. Nejtěžší hádanka královny ze Sáby. Nový Orient, 1994, 49(8), s. 259-264. ISSN 0029-5302.
http://www.spirit.cz/index.[…]a-a-jeji-vtby&Itemid=98

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibyla#Kumsk.C3.A1_Sibyla


 

 

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu