SWOT analýza

Text dotazu

Dobrý den,
píši písemnou práci do modulu Management na téma SWOT analýza zvoleného subjektu včetně návrhu strategií.
Doporučená osnova:
1. Úvod
2. Cíl a metodika
3. Charakteristika zvoleného subjektu
4. Vnější prostředí
4.1. Charakteristika vnějšího prostředí
4.2. Situační analýza vnějšího prostředí
4.3. Posouzení výskytu a vlivu identifikovaných faktorů
5. Vnitřní prostředí
5.1 Charakteristika vnitřního prostředí
5.2 Situační analýza vnitřního prostředí
6. SWOT analýza
7. Závěr

Prosím o zaslání informací, z jaké literatury čerpat.

Odpověď

Dobrý den,

vzhledem k omezeným možnostem této služby, je možné dohledat pouze plus mínus 5 záznamů dokumentů. Pokud byste měla zájem o větší seznam literatury, jednalo by se již o tzv. rešerši. Pokud byste chtěla zpracovat rešerši (soupis literatury na dané téma), je třeba si ji objednat přes objednávkový formulář, který najdete na našich stránkách viz.: http://www.nkp.cz/sluzby/res. Jedná se však o placenou službu. Další informace najdete zde: http://www.nkp.cz/sluzby/reserse. Většinou ale doporučujeme, abyste si zkusili vyhledat zdroje sami. Vy nejlépe víte co se Vám bude hodit a zdroje, ze kterých čerpáme na rešerše jsou volně přístupné na jakémkoli počítači s internetem.

Zběžným vyhledáváním se nám podařilo najít např. tyto a další dokumenty:

(Hledali jsme pouze v našem online katalogu Národní knihovny a v bázi ANL; jako klíčová slova jsme použili pouze SWOT analýza a marketing.)

* Glogar, Alois. Kritický přístup k analýze SWOT = The Critical Aproach to the SWOT Analysis. In: Ekonomika a informatika na přelomu tisícíletí: IV. mezinárodní konference. Liberec: Technická univerzita, 1999. s. 29-32. ISBN 80-7083-359-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001112477&local_base=ANL ]

* Analýza SWOT. Učitelské listy, 2000-2001, 8(9), příl. s. 8. ISSN 1210-7786.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000676444&local_base=ANL ]

* Bednarčík, Zdeněk. Analýza úrovně strategického a marketingového řízení v průmyslových podnicích Moravskoslezského regionu. V Karviné: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2007. 155 s. Studia oeconomica: vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. ISBN 978-80-7248-437-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001786479&local_base=NKC ]

* Zwettlerová, Ingrid. Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví: (příručka pro management banky). Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009. 138 s. Monografie. ISBN 978-80-7418-009-5.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001928008&local_base=NKC ]

* Grasseová, Monika, Dubec, Radek a Řehák, David. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-251-2621-9.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002040276&local_base=NKC ]

* Dveře do profesního života. 5. vyd. Turnov: Medicomp, 2010. 91 s. ISBN 978-80-254-7893-6.

[ http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002116528&local_base=NKC ]

 

Další literaturu dohledáte v katalozích dostupných na adrese http://aleph.nkp.cz/F - zde především Souborný katalog ČR a článková databáze ANL. Dále Jednotná informační brána www.jib.cz či další databáze především pro zahraniční literaturu. Seznam těch, které jsou dostupné v NK ČR najdete zde, včetně popisu toho, co obsahují: http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju. (Tyto databáze již volně dostupné nejsou, je třeba být zaregistrovaným členem Národní knihovny, či jiné knihovny, která tyto databáze vlastní. Předpokládáme, že škola na kterou chodíte má svou univerzitní knihovnu, která jistě také některé databáze pro své čtenáře předplácí.) Pro vyhledávání můžete využít klíčová slova, především "Swot analýza, management", popřípadě můžete zkusit dohledat knihy o konkrétním subjektu, který budete analyzovat, atd. Tato klíčová slova můžete různě kombinovat v tzv. rozšířeném vyhledávání v uvedených databázích.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.06.2014 14:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu