"švejkovské chování"

Text dotazu

Aké je "Švelkovskeé chovanie"

Odpověď

Dobrý den, výklad konkrétního pojmu "Švejkovské chování" jsme bohužel v žádné z publikací uvedených na konci tohoto emailu, v seznamu použité literatury, nenalezli. Domníváme se však, že představu, co všechno může zahrnovat Švejkovské chování, lze vyvodit i z charakteristiky postavy Švejka, která je načrtnuta v různé míře v uvedených publikacích.

"Švejk je velkým typem satirickým, který vyjadřuje groteskně ironické zesměšnění vládnoucí absurdity, ale současně znázorňuje i humorně optimistický pól života. ... Švejk si ví se vším rady, z každé sutuace nachází východisko. Jeho groteskní maska je zdrojem neobyčejné verbální aktivity, která umožňuje vnikat do mocenského soukolí a vyhrocovat skryté rozpory. Jeho naoko stavěná hloupost je ve skutečnosti přirozenou obranou elementárních lidských hodnot. V nesčíselných humoristických epizodách románu zdůvěrňuje Švejk tento tento reálný, plebejský přístup ke světu, jindy sarkastickým kontrastem k lidské hlouposti a malichernosti. ... Ve Švejkovi vytvořil Hašek svérázný, i když velmi složitý a v mnohém diskutovaný společenský typ, přisuzovaný někdy mylně českému národnímu charakteru."

Literatura viz 1)

" Postava Švejka není mentálně jednoznačná. ... Satiričnost a ironičnost, vyjádřené Švejkovým groteskním idiotismem, jsou pouze jední pólemm charakteristiky této postavy. Na druhém pólu působí obveselující humor, jenž je vyjádřen hravou uvolněností vyprávění. Z napětí mezi oběma póly vznikají nenadálé významové zvraty, v nichž Švejkovo jednání nabývá charakteru komické verbální masky. Jakmile hrozí nebezpečí, že chytrou ironii a šibalství lze prohlédnut, nasazuje autor groteskní masku "metafyzické" blbosti."

Literatura viz 2)

"... Švejk vyjadřuje nezanedbatelnou schopnost člověka čelit realitě, byť byla zakleta v podobě nesmyslné absurdity, přijímat ji svobodně, vysmát se jí. Namísto protestu nebo zápasu rovného s rovným, reaguje Švejk s flegmatem, jenž není únikem ani ústupem, ale pouze přesunem polohy z konfliktu do polohy smyslu. ... Představuje-li Švejk model člověka bezmocného, podřízeného a fatálně nevědomého (je skutečným i "neskutečným" idiotem), není to slabost, ale síla Haškova vidění. Staví totiž svého hrdinu zcela úmyslně mimo mez, za kterou nemůže být přistižen a tudíž ani postihován.

... V jistém smyslu je Švejk "prosťáček boží". Ničemu zdánlivě nerozumí, ale do všeho se plete a všemu kupodivu přichází na kloub. ... Mrzkosti a trapnosti světa bere s důvěřivostí a naivitou, je spíše trpnou obětí než vítězem. Je to ubohý hlupák, cizinec v tomto světě, který svou nechápavostí a nedotknutelností otevírá prameny smíchu. Švejk je "moudrý blázen". Tváří se hloupým a budí smích, ale sám se vnitřně raduje z omezenosti svých odpůrců. Nepochopení je u něho pouze maskou. ... je představitelem prostomyslného, zdravého, lidového myšlení; nalézá pravá slova, která přišla v pravý čas."

Literatura viz 3)

Použitá literatura:

1) Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. Redigoval Vladimír Forst ... [et al.]. 1. vyd.. Praha : Academia, 1985-2008. 7 sv.

2) ZEMAN, Milan a kol. Rozumět literatuře 1 : interpretace základních děl české literatury. 1. vyd.. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 393 s., xvi s.

3) PYTLÍK, Radko. Kniha o Švejkovi. 1. vyd.. Praha : Československý spisovatel, 1983. 478 s.

Doporučujeme Vám podívat se na knihu

BLAŽÍČEK, Přemysl. Haškův Švejk : monografie. 1. vyd.. Praha : Československý spisovatel, 1991. 252 s. ISBN 80-202-0294-3. Mohla by také obsahovat potřebné informace. V NK ČR jsou dva exempláře (sign. 54 H 180769 je pro prezenční výpůjčku do Všeobecné studovny, v současné době půjčená do 26.2.09; sign. SF III 019167 pro absenční výpůjčku domů, nyní půjčená do 27.2.09). Záznam knih spolu s nabídkami zapůjčení dohledáte v online katalogu NKC na adrese http://sigma.nkp.cz/F/ .

Zároveň by bylo jistě přínosné projít knihy ze seznamu použité literatury.

Především odkaz 3) je zajímavou studií postavy Švejka jakožto postavy vycházející z autora J. Haška samotného. Podrobnější pročítání knih není z časových důvodů v možnostech služby Ptejte se knihovny.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.02.2009 15:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu