svatý Vít

Text dotazu

Prosím o zjištění legendy o sv. Vítovi. Zjistila jsem jen, že to byl snad saský patron, kterého paži věnoval Jindřich Ptáčník českému knížeti (Vratislav, Spytihněv?). Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
zasíláme odpověď na dotaz, který nám předali kolegové z knihovny Goethe-Institutu.
Život sv. Víta je popsán v publikaci BAUER, Jan. Velká kniha o jménech. 1. vyd.. Praha : Regia, 2003. 735 s. ISBN 80-86367-35-5:
"Svatý Vít se narodil do rodiny vznešeného Římana, avšak byl vychováván svými křesťanskými pěstouny. Jako 12-letý chlapec utekl před svým pohanským otcem na Sicílii, údajně modlitbou uzdravil syna císaře Diokleciána, ale když odmítl obětovat tradičním římským bohům, měl být popraven. Napřed ho hodili do kotle s vařícím olejem, poté ho zavřeli do arény ke lvům a tygrům, ovšem nic z toho mu neublížilo, naopak šelmy se k němu chovaly jako ochočená domácí zvířata. Nakonec Víta spolu s jeho pěstouny, vychovatelem Modestem a kojnou Crescenií, kteří ho ke křesťanství přivedli, popravili mečem.
Svatý Vít se stal patronem rodné Sicílie, Saska, kam se dostaly jeho ostatky, a Čech. Čech proto, že saský panovník Jindřich Ptáčník věnoval sv. Václavu v té době mimořádný dar- rameno svatého Víta."
Poněkud romantický výklad legendy o věnování této relikvie naleznete taktéž v této publikaci.

V knize BAUEROVÁ, Anna. Tisíc jmen v kalendáři. 1. vyd.. Praha : Šulc a spol., 1992. 231 s. ISBN 80-901204-3-1 je v detailech mírně odlišný výklad:
" Vít byl na Sicílii vychováván křesťanskými pěstouny (jména se shodují, viz. výše). Po prozrazení a při procesu mu marně domlouval otec i císařský správce Sicílie Valerianus. Vítovi se spolu s pěstouny podařilo uprchnout, v noci přepluli na loďce Mesinský průliv, avšak při cestě po jižní Itálii byli zadrženi a po zjištění, že jsou křesťané, umučeni."

Publikace RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen.
1. vyd.. Praha : Libri, 2000. 498 s. ISBN  80-7277-013-6 uvádí:
"Vít se narodil kolem roku 297 na Sicílii a zemřel již kolem r.304 v Římě.
Přišel na svět v pohanské rodině, ale jak tehdy bylo zvykem, žil většinou se svým vychovatelem Modestem a kojnou Crescenií, kteří jej nechali také tajně pokřtít. Otec chtěl syna přinutit, aby se zřekl své víry v jednoho Boha. Vít odmítl a s přáteli uprchl do Lucany (jižní Itálie)." Následně jsou zde uváděny obě již výše zmíněné verze života a smrti sv. Víta, spolu se stručnou informací o věnování Vítova ramene sv. Václavu.

Další informace můžete dohledat v knihách věnovaných českým patronům, např.
PIŤHA, Petr. Čechy a jejich svatí. 2., upr. vyd.. Praha : COMDES, 1999. 239 s. ISBN 80-902776-0-8

Všechny knihy můžete dohledat v online katalogu NK ČR na adrese https://aleph.nkp.cz/cze/nkc .

Informace o sv. Vítu naleznete také na Internetu, zde ovšem nelze ručit za jejich správnost:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%ADt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2007 15:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu