svatý Václav

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se prosím optat, jestli svatý Václav opravdu žil. (Myslím toho patrona české země.)

Odpověď

Svatý Václav je reálnou postavou z české historie:
Václav, asi 907 - 28.9. 935 (podle starší literatury 929), český kníže 924 - 935 (929) z rodu Přemyslovců, patron české země.
Syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry, která vládla v době jeho nezletilosti. Václav podporoval šíření křesťanství. Do Prahy nechal přenést ostatky sv. Ludmily, založil rotundu sv. Víta na Pražském hradě. Upevňoval moc přemyslovských panovníků v rámci Čech. 929 poražen německým panovníkem Jindřichem I. Ptáčníkem (z čes. strany obnoveno placení tributu - daně, poplatku - říši). Zavražděn svým bratrem Boleslavem I. ve Staré Boleslavi. Důvodem vraždy byla pravděpodobně Václavova politická orientace (odklon od Bavorska a příklon k Sasku). Václavovo tělo přeneseno do Prahy do chrámu sv. Víta, který se stal centrem svatováclavského kultu. Od 10. stol. uctíván jako světec, nejprve v Čechách, poté v sousedních zemích. Život a jeho mučednická smrt jsou zpracovány v četných legendách. Již v 10. století vznikly "První staroslověnská legenda", lat. psané "Crescende fide", "Gumpoldova legenda" a zřejmě i legenda tzv. Kristiana. Od 2. pol. 11. stol. měla svatováclavská úcta klíčové postavení v ideologii české státnosti (Svatý Václav chápán jako nebeský vládce a ochránce českého státu, čeští panovníci jen jako dočasní nástupci).
Tyto informace jsme čerpali z:
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. 4. díl Ř - Ž. Praha: Diderot, 1998. ISBN 80-85841-37-1.
Informace o svatém Václavovi samozřejmě naleznete i v jiných obecných encyklopediích. Pokud máte zájem blíže se seznámit s historickými souvislostmi života sv. Václava, doporučovali bychom Vám zejména tyto publikace:
DVORNÍK, František. Život svatého Václava Praha: Dědictví Svatováclavské, 2001. 85 s.: il. ISBN 80-902946-0-X.
HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Díl 1, [Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 3. vyd. Praha: Baronet, 1995. 277 s. ISBN 80-85890-47-X.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.03.2008 12:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu