svatý Metoděj, hrob

Text dotazu

Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, kde by se mohl nacházet hrob Metoděje? Jaké jsou varianty možných odpovědí? Život Metoděje je neodmyslitelně spjat s Velkomoravskou říší, ale byl tuším i v zajetí v Německu - je to pravda? Kde mohlo být Metodějovo sídlo, když už byl u nás v úloze biskupa? Mockrát Vám děkuji za odpověď. S přáním pěkných předvánočních dní děkuji.

Odpověď

Dobrý den, běžná encyklopedická literatura uvádí základní informace o životě a působení Metoděje.

Např. encyklopedie Universum uvádí - text z online verze http://www.cotoje.cz - (částečně licencovaný zdroj)

Metoděj - byz. mnich a círk. činitel, * mezi lety 810–25 Soluň, † 6. 4. 885 (asi) Sady u Uherského Hradiště či Velehrad. V mládí správce jisté byz. prov., obývané Slovany, poté mnich na maloas. Olympu; spolu se svým bratrem Konstantinem-Cyrilem, jehož se stává nejbližším spolupracovníkem a pokračovatelem, vede r. 863 cyrilo-metodějskou misi na Velkou Mor. Po Konstantinově smrti v Římě ustavuje r. 869 papež Hadrián II. M. arcibiskupem panonským (fakticky s působností pro všechna slovanská kníž.). Tím jsou kráceni na pravomoci odpůrci slovanské liturgie, bav. biskupové; v l. 870–873 byl jimi M. tajně vězněn v klášteře v Ellwangen n. Reichenau. Propuštěn na přímý zásah papeže Jana VIII., odchází ke Svatoplukovi na Mor., kde přes další intriky franckých kněží a papež. omezení buduje slovanskou círk. tradici jako novou a nezávislou kult. entitu. Za návštěvy Říma (880) a Konstantinopole (882) pro ni vymohl uznání od papeže i byz. císaře. Dokončil překlad bible a pro velkomor. potřeby upravil zákoník; slovanská círk. vzdělanost se šíří do Č. (křest Bořivoje a Ludmily) a zřejmě i do Polska. Po M. smrti ruší papež Štěpán V. privilegia mor. církve; žáci odcházejí do sousedních zemí, především do Bulh., kde se cyrilometodějské kult. dědictví zpětně přibližuje řec. ortodoxii a zprostředkovává je Rusům a Srbům. Spolu s bratrem Konstantinem-Cyrilem uznáváni za světce v pravoslavné i kat. círk., papežem Janem Pavlem II. prohlášeni za patrony Evr. (vedle sv. Benedikta z Nursie).

NK ČR vlastní mnoho dokumentů na téma života a působení Cyrila a Metoděje, seznam můžete zjistit v bázi NKC po zadání příslušného hesla (dokumenty jsou nejen v češině) - http://sigma.nkp.cz/F , doporučujeme si nějaký dokument přečíst, většina odborné literatury obsahuje odkazy na další literaturu. Využít lze i článkovou databázi ANL, kde jsou články k tématu, např. článek

Klíčem je Metodějův hrob / Oldřich Bílovský. --  1 il In: Rovnost. -- Brno. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, č. 156 (20010707) In: -Víkend-. -- S. II

nebo

O hrobu arcibiskupa Metoděje / -jkp- In: Malovaný kraj. -- Břeclav. -- Roč. 39, č. 1 (200301), s. 30
 

Zkusmo jsme si několik knih z báze NKC vypůjčili, podle obsahu a názvu kapitol se žádná kapitola přímo nejmenuje tak, že by název zahrnoval Vámi hledaná témata (určení místa hrobu, pobyt v Německu), to ovšem neznamená, že v těchto knihách někde tyto informace k dispozici nejsou.
V knize:
DOLÁK, Petr. Oni jsou otcové naši. Olomouc: 1998. ISBN 80-238-2968-8 je na str. 116 (kapitola Metodějova smrt) uvedeno:
"... Metoděj byl pořben v katedrálním chrámu. Pozdější, tzn. Proložní životopis sv. Cyrila a Metoděje upřesňuje informaci v tom smyslu, že Metodějův hrob byl umístěn ve velkém moravském chrámu po levé straně ve stěně za oltářem Matky Boží..." bližší upřesnění zde však není.

Další knihy, kde byl kontrolován obsah, podle názvu kapitol:
BAGIN, Anton. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava. Praha: 1982.
JAKOBSON, Roman. Cyrilo-metodějské studie. Praha: 1996. ISBN 80-85494-26-4
 
Služba Ptejte se knihovny nepročítá dokumenty, ale pracuje se základní referenční literaturou. Pokud máte zájem o prohlížení dostupných dokumentů v NK ČR  a hledání Vámi požadovaných faktů atd. je to samozřejmě možné, ale jako služba placená - viz ceník
8.4 Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,- služba je to časově náročná a výsledek ovšem není předem zaručený.

Volně na internetu v encyklopedii Wikipedia je poměrně obsáhlé heslo k tématu http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj, v rámci Externích odkazů je i článek s názvem "Nová možnost Metodějova hrobu" http://www.e-stredovek.cz/view.php?nazevclanku=nova-moznost-metodejova-hrobu&cisloclanku=2006100001 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2008 16:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu