svatý Jan

Text dotazu

Zajímám se o historii. Chtěl bych vědět pokud možno vše o SV. Janu. Moc se těším, jste prtíma, moc a moc děkuji!

Odpověď

Dobrý den, jméno Jan pochází z hebrejského Jochanán, což znamená "bůh je milostivý", případně "bohem daný, "milostivý dar boží".

Jan Křtitele, předchůdce Páně (který pokřtil Ježíše Krista) dal Král Herodes Antipas uvěznit, když mu vytýkal, že opustil svou první ženu a oženil se s Herodiadou, manželkou svého bratra Filipa. Její dcera Salome mu v den svých narozenin zatančila a potěšený Herodes se nabídl, že jí daruje cokoliv, oč si požádá. Zvrhlá Salome si řekla o hlavu Jana Křtitele. Proslýchá se, že se do něj zamilovala, ale zbožný Jan ji odmítl. A tak se ke královské tabuli servírovala na míse i světcova čerstvě uťatá hlava.

Dalším Janem byl Jan apoštol, snad nejmladší z apoštolů, Ježíšův oblíbenec, zvaný též miláček Páně, mladší bratr Jakuba Většího. Bývá mu připisováno autorství čtvrtého z evangelií, ale zřejmě chybně. Vždyť jak se mohl stát prostý rybář autorem tak náročného až filosofického textu, jakým je čtvrté evangelium? A pokud jím skutečně byl, proč nám nezanechal přesnější a podrobnější svědectví? Vždyť právě Janovo evangelium bere za všech čtyř nejméně ohledů na historickou přesnost a chronologii. Biblisté se dnes vcelku shodují, že čtvrté evangelium vzniklo na přelomu 1. a 2. století v maloasijském Efesu. Jeho autorem nebyl určitě nějaký pologramotný galilejský rybář, ale vzdělaný Žid, jenž nepochybně znal dílo největšího židovského myslitele té doby Filóna z Alexandrie. Filón se zabýval Starým zákonem a považoval ho za alegorické vypravování. V duchu tohoto výkladu se o podobné alegorie pokoušel i autor čtvrtého evangelia. Stejně tak údajný Jan byl seznámen s díly řeckého filosofa Platona, jak o tom svědčí v platónském stylu vedené dialogy s Ježíšem.

Výčet dalších světců jménem Jan by byl dlouhý. S českou a moravskou zemí jsou spjati především Jan Nepomucký, vlastně generální vikář pražského arcibiskupství Johánek z Pomuku. Dálším českým světcem Janem je prachatický rodák Jan Nepomuk Neumann, jenž se v roce 1852 stal biskupem v americké Filadelfii.

zdroj :  BAUER, Jan : Velká kniha o jménech. Praha :  Regia,  2003. 735 s. ISBN 80-86367-35-5.

Pro informaci Vám též zasíláme odkaz na internetovou encyklopedii Wikipedii - http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista, Další informace můžete nalézt např. v Ottově slovníku naučném, který je přístupný i prostřednictvím portálu Seznam.cz - http://encyklopedie.seznam.cz

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.12.2007 18:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu