svatováclavské legendy

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na svatováclavské legendy..V publikacích jsem našla více rozdělení,proto si nejsem příliš jistá a ráda bych věděla,jak přesně jsou tyto legendy o sv.Václavovi rozdělené?
Případně,zda mi můžete doporučit vhodnou literaturu,kde se o tomto rozdělení/obsahu dozvím podrobnější informace?

Odpověď

Dobrý den,

nezmiňujete se v které publikaci jste rozdělení legend  nalezla. Předpokládáme, že byste odpověď nalezla v některé z rukovětí české literatury anebo dějinách české literatury.

Zasíláme Vám informace o legendách o sv. Václavu, které se nám podařilo zjistit.

Legendy o svatém Václavovi se objevují od druhé poloviny 10. století, tedy několik desetiletí po jeho smrti. Jeho význam, mimo jiné jako věčného panovníka posvěcujícího přemyslovskou dynastii nebo  k jeho odkazu se hlásícímu Karlu IV., zajistil popularitu těchto legend, jejich psaní a opisování, po celý středověk. Líčení Václavova života pak z legend přejímali i autoři dalších děl, jako je například Kosmova kronika.

Národní písemnictví  v 10. a 11.století mělo legendy ve zvláštní oblibě. Mimořádného významu nabyly dvě staroslověnské legendy o ideálním křesťanském panovníkovi sv. Václavu, který se již v 10. století začal ve společenském a kulturním vědomí proměňovat v osobnost kultovní. První z legend je  nazvaná Život sv. Václava, druhá skladba se nazývá Kniha o rodu a utrpení sv. knížete Václava, která měla oproti předchozí latinskou předlohu.

Souběžně se staroslověnským písemnictvím se v Čechách v 10. a 11. století rozvíjela slovesnost latinská. Cennými památkami se staly legenda o sv. Ludmile, Legenda o sv. Václavu a především tzv. Kristiánova legenda. I ta vypráví o životě a pohnutých osudech sv. Václava a sv. Ludmily (nazývá se proto také Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily).

Svatováclavská hagiografie je soubor legend, tedy náboženských životopisů svatého Václava. Tyto legendy jsou nenahraditelným pramenem pro nejstarší dějiny českého státu. I když jsou psány především latinsky a v menší míře staroslověnštinou, patří jim zároveň významné místo v nejstarším období české literatury. Jejich význam je tedy historický i literární, slabě osvětlují pro nás dosti temné období nejstarších Přemyslovců a počátků literární činnosti na našem území. Tak jako všechny legendy jsou i ty Václavské ovlivněny prostředím, ve kterém vznikly a svým propagačním posláním. Často proto odrážejí období vzniku a motivaci autorů více než skutečný průběh líčených událostí.

 

Mezi nejznámější legendy patří:

První staroslověnská legenda - datována do doby brzy po smrti Václava, tedy do druhé poloviny 10. století Crescente fide - nejstarší latinská legenda z poslední třetiny 10. století Kristiánova legenda obsáhlý text, vznik na konci 10. století byl vědecky zpochybňován Gumpoldova legenda z konce 10. století, dílo italského biskupa Laurentiova legenda od mnicha z italského kláštera Montecassino, asi 1. pol. 11. století

 

Zdroj :

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clavsk%C3%A1_hagiografie

B.Svozil. Česká literatura ve zkratce. Období  od 9. století do 70.let 18. století. Brána : 1997.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav

 

Příklady literatury z báze NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze :

[Č.záznamu: 000035431]

Kníže Václav v obrazu legend / Jiří Hošna. -- 1. vyd.. -- Praha : Univerzita Karlova, c1986. -- 130 s. ; 23 cm

[Č.záznamu: 000808453]

     Svatováclavský sborník : na památku 1000. výročí smrti knížete Václava Svatého. [Díl] II, [Svatováclavská tradice]. [Sv.] 2, Prameny X. století legendy Kristiánovy o Svatém Václavu a Svaté Ludmile / napsal Václav Chaloupecký ; [redigovali Karel Guth, Jan Kapras, Antonín Novák, Karel Stloukal za spolupráce Viléma Kremra] ; grafickou úpravu řídil Karel Dyrynk, iniciálky nakreslil Cyril Bouda. -- V Praze : Národní výbor pro oslavu

     svatováclavského tisíciletí, 1939. -- 630, [9] s. ; 24 cm

[Č.záznamu: 000697356]

Svatý Václav / dle různých pramenů napsal V. Podhradský. -- 2., rozmnožené vyd.. -- Praha : V. Podhradský, 1910. -- 20 s. ; 15 cm

Záznam 5 z 8    

[Č.záznamu: 000144220]

Nejstarší rodokmen české literatury / Oldřich Králík. -- 1. vyd.. -- Praha : Československý spisovatel, 1971. -- 115, [2] s. ; 8°,digitalizovaný dokument

[Č.záznamu: 000189626]

Česká literatura ve zkratce. 1, Období od 9. století do 70. let 18. století / Bohumil Svozil. -- Vyd. 1.. -- Praha : Brána : Knižní klub, 1997. -- 149 s. : il., faksim. ; 21 cm, digitalizovaný dokument Středověké legendy o českých světcích. Příprava vydání Jaroslav Kolár. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 263 s. ISBN 80-7106-280-4.

KRÁLÍK, Oldřich. Nejstarší legendy Přemyslovských Čech. Praha : Vyšehrad, 1968. 283 s.

PEKAŘ, Josef. Svatý Václav. In Svatováclavský sborník. Praha : Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1934. Dostupné online. S. 9-101.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.11.2014 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu