Svatopluk Čech a práva

Text dotazu

Dobrý den,
jsou známy nějaké informace o studiu Svatopluka Čecha na pražské právnické fakultě, zejména o absolvování tohoto studia?
Získal titul doktora práv, nebo jen absolvoval státní zkoušky?

Odpověď

Dobrý den, 

dotaz by bylo asi lepší konzultovat s Literárním archivem Památníku národního písemnictví, kde je uložena větší část básníkovy pozůstalosti, včetně osobních dokladů; mohl by tam být třeba i vysokoškolský diplom, viz níže:

Instituce
Literární archiv Památníku národního písemnictví https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-literarnim-archivu/
Číslo archivního souboru 186
O původci
1846 - 1908; redaktor, básník, prozaik.
Téma
1. Doklady a) vlastní; b) rodinné. 2. Korespondence a) přijatá (J. Arbes, I. Geisslová, J. Grégr, I. Herrmann, A. Heyduk, O. Hostinský, E. Krásnohorská, bří Mrštíkové, JV Sládek, J. Zeyer); b) odeslaná (J. Grégrovi, KV Raisovi); c) rodinná; d) cizí. 3. Rukopisy a) vlastní (poezie, próza, články, poznámky, zápisníky); b) cizí (Čechův sborník). 4. Tisky. 5. Výstřižky. 6. Fotografie.
Edice
Korespondence uspořádána abecedně. Zbytek fondu neuspořádán.
Datace vzniku 1858 - 1908

Dále bychom doporučili:
-Muzeum Svatopluka Čecha https://www.mestysliten.cz/muzeum-svatopluka-cecha-a-jarmily-novotne/ds-1020
-Archiv Univerzity Karlovy https://udauk.cuni.cz/ARCH-1.html, kde by mohly být nějaké informace o studiu Svatopluka Čecha nebo přímo Archiv právnické fakulty https://www.prf.cuni.cz/archiv-1404057325.html.

Informace by bylo asi možné najít i v knižních životopisných dílech, např.:

Rada městská nemohla se odhodlali k manifestaci básníku Písní otroka a tak přijat návrh, aby čestné měšťanství bylo dáno také Jar. Vrchlickému; odůvodnění návrhu - jenž musil býti předložen sboru obecních starších - bylo však takové, že oba básníci chystaného vyznamenání se zřekli.
Sv. Čech — jako bývalý právník — bez udání důvodu přípisem na 50kr. kolku...
Zdroj: FLAJŠHANS, Václav. Svatopluk Čech: dílo a člověk. Praha: F. Topič, 1906, s. 117. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:8a780300-68cf-11e8-828b-005056825209

nebo

Svatopluk Čech narodil se dne 21. února 1846 v Ostředku u Benešova...
Svatopluk navštěvoval nejprve vesnickou školu v Litni u Berouna, později ve Vraném u Slaného, odtud dán do Litoměřic na hlavní školu a do 1. třídy gymnasijní (1856-1858); ostatní ukončil v Praze na Novém městě u Piaristů (1858-1865), načež věnoval se studiím právnickým. Dokončiv r. 1869 stadia universitní, věnoval se právnické praxi a vstoupil r. 1872 do advokátní kanceláře ve Slaném.
Zdroj: KOBZA, Zdeněk. Svatopluk Čech: studie jeho vývoje a díla. V Praze: Přemysl Plaček, [1911], s. 3. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:5b9a8e77-9354-41d4-9b79-28eca949af91

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.09.2023 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu