svatí patroni různých povolání

Text dotazu

Dobrýden mam dotaz kdo je patronem techto profesí: truhlař pokryvac ridic soustružník cestar tesar pokryvac svec pilot predem dekuji

Odpověď

Dobrý den, jednotlivá povolání z Vašeho dotazu mají následující patrony:

* Tesař, příp.i truhlář - Josef (1.století) Josef, Ježíšův pěstoun, třebaže byl potomkem židovského krále Davida, byl chudý a živil se jako tesař. Jeho nevlastní syn Ježíš se od něj také učil truhlářskému řemeslu. Dále je Josef také patronem otcovství a rodiny, inženýrů, myslivců a lidí pochybujících.
Dále pro tesaře uváděni: Barbora, Koleta, Noe, Regina Pro truhláře: Anna, Jáchym, Josef, Matěj, Servác

* Řidič - zde jsme nalezli pouze řidiče drožky, lze to snad vztáhnout i obecném smyslu - Fiakr (zemřel kolem r.670) Fiakr byl irský poustevník, nepřítel žen, který odešel do Francie hledat větší samotu. Biskup sv. Faro mu daroval půdu, na které založil velkým úsilím zahradu. Pro své zahradnické schopnosti se stal patronem zahradníků; jeho spojení s nájemnými povozy je čistě náhodné- když se v r.1620 ve Francii poprvé objevily drožky, byly známy jako fiakry, protože měly stanoviště nedaleko Hotel Saint-Fiacre.
Dále jsme nalezli patronku motoristů, což by se také dalo přiřadit k řidičům. Je jí Františka Římská (1384-1440). Patronkou motoristů se stala proto, že viděla i v noci díky světlu svého anděla strážného, který byl neustále při ní.

* Švec - Kryšpín a Kryšpinián (zemřeli kolem r.286) Kryšpín a Kryšpinián byli pravděpodobně římští mučedníci, o nichž legenda vypráví, že ač urození, ve dne kázali a v  noci pracovali jako ševci. Odmítali však brát peníze. Na obyvatele Soissons způsob jejich života udělal takový dojem, že se mnozí obrátili na víru.
Dále uvedeni: Bartoloměj, Blažej, Erhard, Marie Magadalena.

* Pilot - Josef Kupertinský (1603-1663)
Josef, extatik a mystik, který si díky levitacím vysloužil přezdívku "létající mnich", je patronem nejenom pilotů, ale také astronautů. Tyto mimořádné události (vedle toho i zázračné uzdravení či stavy extáze) však vadily Josefovým nadřízeným, zakázali mu sloužit mše a ke konci života byl nucen přecházet z jednoho kláštěra do druhého. Za svatého byl spíše než za své nadpřirozené jevy prohlášen pro neobvyklou trpělivost a pokoru, se kterou snášel své utrpení.

* Cestář - patrona tohoto povolání jsme bohužel nenašli; nejbližší je Kryštof (asi 6.stol.)- patron bezpečné cesty

* Pokrývači - Vincenc Ferrerský (1350-1419) Vincenc Ferrerský byl kněz, nadaný a úspěšný kazatel, který ve svých kázáních obvykle využíval barvitého stylu. Stál v čele snah o očistu církve, odmítal však heretické reformátory; přispěl k ukončení schismatu; vykonal též mnoho zázraků - uzdravení, oživení, ztišení bouře.

Patrona soustružníků jsme bohužel v žádné publikaci nenašli.

Použitá literatura:
* HALLAMOVÁ, Elizabeth. Světci : kdo jsou a jak vám pomáhají : více než sto padesát svatých od sv. Anežky po sv. Zitu. Vyd. 1.. Praha : Volvox Globator, 1996. 184 s. ISBN 80-7207-028-2.

* RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly : slovník křesťanské ikonografie. Vyd. 1.. V Hluboké nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2005. [500] s. ISBN 80-85857-48-0.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.11.2009 16:05

Petea píše:
Neděle 06.10.2019 13:54
Dobrý den,kdo je,prosím Vás,patronem těch co opravují vlakové koleje,předem děkuji
PSK - admin píše:
Pondělí 07.10.2019 16:17
Dobrý den,
přímo patrona opravářů vlakových kolejí se nám bohužel nalézt nepodařilo. Knihy o patronaci svatých uvádějí povětšinou spíše určitý širší obor, nad kterým drží jistý patron ochrannou ruku. V širším měřítku je za ochránce všech cestovatelů a dopravců považován sv. Kryštof. Jako patron železničářů je v některých zdrojích uváděn i sv. Šebestián. V případě, že se ovšem podílíte spíše na práci s železnými kolejemi než na dopravě samotné, mohl by být patronem Vaší práce spíše sv. Eligius, který je patronem všech, kteří pracují s kovem.

Použitá literatura:
* HALLAM, Elizabeth M. Světci: kdo jsou a jak vám pomáhají: více než sto padesát svatých od sv. Anežky po sv. Zitu. Překlad Jindřich Vacek. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 1996. 184 s. ISBN 80-7207-028-2.
* RULÍŠEK, Hynek. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. 2., upr. vyd. [České Budějovice]: Karmášek, 2006. ca 500 s. ISBN 80-239-7434-3.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu