svatební svědek

Text dotazu

Dobrý den,
Možná to není vhodné se ptát, ale opravdu jsem nenašel nikde, kde bych se na
toto mohl zeptat. Zajímalo by mě pokud musí být svatební svědek plnoletý?
Vím, že nejspíš ano, ale chtěl bych se zeptat jestli se tomu dá nějak
obejít, když by si to ten dotyčný muž hodně přál?

Odpověď

Dobrý den,

stanovení věku pro "roli" svědka na svatbě se mi v tištěných oficiálnějších zdrojích nepodařilo najít. Wikipedie (viz odkaz níže) uvádí minimálně 18 let. Osobně si myslím, že výjimku v tomto případě udělit nelze. Přesto ale doporučuji obrátit se na nějaký městský úřad, matriku, kde by měli informace mít, příp. na internetovou právní poradnu, např.

http://www.pravnik.cz/ .http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatebn%C3%AD_sv%C4%9Bdek

Svatební svědek je osoba, která byla požádána zúčastnit se svatební ceremonie - civilního a/nebo církevního sňatku a podepsat manželskou listinu.

Obvykle se svatební ceremonie účastní 2 svatební svědci - jeden za manželku a druhý za manžela. Podmínkou je, aby svatební svědek byl plnoletý, co ve většině zemí značí, aby jeho věk byl 18 let a víc.

http://www.svatebniinfo.cz/zakony/obcansky-snatek.html

Občanský sňatek

Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hl.

m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem.

...

Kromě snoubenců, oddávajícího i matrikáře musí být při uzavření manželství přítomni dva svědci. Svědkové musí být zletilí, musí se k obřadu osobně dostavit a před podpisem do protokolu o uzavření manželství musí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (např. u cizinců cestovní pas)...

Protože je svatba (uzavření manželství) právní akt, domnívám se, že i svědci by měli být "právně odpovědní" a tudíž plnoletí - zletilí.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2010 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu