Švarc systém

Text dotazu

Dobrý den, mám diplomovou práci na téma Švarc systém. Ráda bych Vás poprosila o nějakou literaturu, kde se s touto tématikou mohu setkat. Na internetu jsem nalezla pouze stručné informace. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pro dohledání literatury k tématu švarc systém můžete využít základní zdroje, které jsou volně dostupné na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Jedná se především o tyto báze:

* Souborný katalog ČR (báze SKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* Katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) - http://aleph.nkp.cz/F

* Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících (báze ANL) - http://aleph.nkp.cz/F

Příkladem Vám uvádíme knihy, které jsme po zadání "švarc systém" našli v Souborném katalogu ČR. Jedná se především o knihy, kde je švarc systému věnována část kapitoly. Knihy, které by pojednávaly vyloženě o švarc systému, jsme bohužel nenašli. Pro dohledání informací můžete samozřejmě dohledat další knihy, které se věnují formám podnikání v České republice.

PRŮŠA, Ladislav et al. The socio-economic status of self-employed persons in Czech society. 1st ed. Prague: Research Institute for Labour and Social Affairs, 2009. 120, 7 s. ISBN 978-80-7416-035-6.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091963891_1.pdf

VORLÍČEK, Jan. Úvod do ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 384 s. ISBN 978-80-245-1419-2.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200902/contents/nkc20081833595_1.pdf

Firma a konkurenční prostředí 2005: mezinárodní vědecká konference, Brno 3.-4. března 2005. Sekce 9, Firma a sociální prostředí = [Firm in law and social environment]. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005. 142 s. ISBN 80-7302-093-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200709/contents/nkc20061687742_1.pdf

SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Podnikání v rekreologii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 156 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2611-2.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201103/contents/nkc20112164172_1.pdf

SYROVÁTKOVÁ, Jaroslava. Restrukturalizace podniků jako důsledek transformačních změn v Libereckém kraji. Vyd. 1. V Liberci: Technická univerzita, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7372-620-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201104/contents/nkc20112168957_1.pdf

Zajímavé informace byste mohla najít také v článcích v českých novinách, které můžete dohledat v již zmiňované bázi ANL. Příkladem uvádíme:

JANSA, Lukáš. Kontrola švarcsystému v IT firmách: jak se mu v praxi vyhnout. IT Systems, 2012, 14(7-8), s. 20-22. ISSN 1802-002X.

JANSA, Lukáš. Švarcsystém v IT firmách a vysílání jejich zaměstnanců k zákazníkům. IT Systems, 2012, 14(3), s. 44-46. ISSN 1802-002X.

JOUZA, Ladislav. Nová úprava zákazu Švarc systému. Právní rádce, 2005, 13(6), s. 33-36. ISSN 1210-4817. Dostupné také z: http://pravniradce.ihned.cz/2-16365910-F00000_d-30.

VAŠKO, Jaroslav. Švarc systém - další dějství. Kapitál, 2005, 5(4), s. 51-52. ISSN 1211-748X.

GRUS, Zdeněk. Švarcsystém v rozhodovací praxi a nový zákon o zaměstnanosti. Právní rozhledy, 2005, 13(1), s. 18-22. ISSN 1210-6410.

ZÁRUBA, Igor. Pán s vlastním systémem. Ekonom, 2008, 52(46), s. 14. ISSN 1210-0714.

BĚLINA, Miroslav. Zrušení zákazu švarcsystému?. Právní zpravodaj, 2005, 6(8), s. 8-9. ISSN 1212-8694.

ŠTERN, Ivan. Úskalí systému švarc. Liberalizovat pracovní právo je nezbytné. Hospodářské noviny, 1991, 35, s. 8.

Dalším zajímavým zdrojem pro vyhledávání může pro Vás být Jednotná informační brána (www.jib.cz), kde v sekci Profi hledání naleznete kategorii "Ekonomické vědy. Obchod". V této kategorii jsou zastoupeny české i zahraniční zdroje s tímto zaměřením, např. souborný katalog VŠE,  SFX - ekonomické vědy a obchod, volné e-časopisy apod. Zde naleznete především odkazy na vysokoškolské práce (bakalářské a diplomové); využít můžete samozřejmě také další skupiny vyhledávání, např. již na úvodní stránce www.jib.cz "Snadné hledání" a zde předpřipravené skupiny zdrojů (typu Knihy v ČR, České články atd.).

Volně na internetu můžete najít zajímavé odkazy, je však třeba pečlivě zvážit jejich důvěryhodnost a správnost. Rozhodně by se Vám však mohly hodit veřejně dostupné vysokoškolské práce, které jsou uloženy a depozitářích jednotlivých škol. Příkladem uvádíme:

* http://is.muni.cz/th/61331/pravf_m/ - diplomová práce "Právní úprava tzv. Švarcsystému (historie, současnost, úvahy de lege ferenda)"

* http://theses.cz/id/481piw/ - diplomová práce, "Švarc-systém"

Další tituly již zcela jistě zvládnete najít sama podle výše uvedených zdrojů a postupů.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.02.2015 08:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu