Sv. Radim

Text dotazu

Chtěl bych se zeptat na literaturu k životě tohoto světce, Radima-Gaudentia, co je k dispozici u nás i cizojazyčně, děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 

samostatnou monografii k životu tohoto světce jsme bohužel nenalezli, pouze následující články:

* DRAGOUN, Michal. Vintíř a Radim - lokální kulty českého vrcholného středověku. In: Mediaevalia Historica Bohemica. Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-85268-98-1. [Sv.] 6, s. 65-75
* Vintíř, svatý, ca 955-1045 * Radim, svatý * světci -- Česko -- středověk
* kult svatých -- Česko -- středověk

* RYNEŠ, Václav. Radim Gaudencius v české dějinné tradici: příspěvek k otázce krypt Spytihněvovy svatovítské basiliky. Praha : Orbis, 1967. 8 s. Zvl. ot. z: Časopis Národního muzea, oddíl historický, roč. 136, květen 1967, č. 1.

Sv. Radim je také zmiňován v následujících dokumentech (viz Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR - http://biblio.hiu.cas.cz):

* BRAVERMANOVÁ, Milena. Hroby světců českého původu pohřbených na Pražském hradě. In: Světci a jejich kult ve středověku. České Budějovice, Ústav dějin křesťanského umění 2006, s. 169-188.

* STEHLÍKOVÁ, Dana. Svatovojtěšské památky uměleckého řemesla 10.-15. věku v Čechách. In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo swietego Wojciecha. Katowice, Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris - Instytut Górnoslaski 1998, s. 249-263. Rés. pol., něm. s. 259-263.

* LABUDA, Gerard. Zjazd gnieznienski roku 1000 w oswietleniu ikonograficznym. Kwartalnik historyczny, 98, 1991, č. 2, s. 3-18.

Dále je možné využít webové stránky:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Radim
http://www.abcsvatych.com/rozdeleni/cestisvati.htm#radim
http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/Radim.htm
http://www.kardinal.cz/index.php?articleID=4&cmd=article

Popřípadě stručnější hesla ve slovnících a encyklopediích, např.:

Rieger, Fr. L. (Red.)/ Malý, J. (Spolured.). Slovník naučný. Díl sedmý. R-Ržew. V Praze 1868. (heslo - Radim Slavníkovec).

Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Dvacátýprvý díl. R(Ř) - Rozkoš. V Praze: J. Otto, 1904. (heslo - Radim)

Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Díl 6. R-S. V Praze 1932. (heslo - Radim)

PODLAHA, Ant. Český slovník bohovědný. Díl čvrtý. F. - Holbecke. V Praze: Václav Kotrba, 1930 (heslo - Gaudenius sv. (Radim))

Pokud jste registrovaným čtenářem NK ČR, můžete pro nahlédnutí do těchto slovníků využít i databázi World Biographical Index Online - online rejstřík k mikrofišové kolekci World Biographical Archive. Tyto biografické archivy obsahují životopisné informace o cca 5 milionech osobností všech povolání a hodností. V nabídce máme i Český a slovenský biografický archiv, ve kterém jsme nalezli výše uvedené zdroje. 


Online rejstřík je možné využít jak z počítačů NK ČR, tak i prostřednictvím vzdáleného přístupu odkudkoli (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju), podmínkou je pouze čtenářský průkaz NK ČR.

Další zmínky o životě sv. Radima mohou být také obsaženy v různých slovnících svatých, např. Slovník svatých od Donalda Attwatera (Vimperk :
Papyrus ; Rudná u Prahy : JEVA, 1993. 436 s.) nebo v dokumentech týkajících se života jeho bratra, sv. Vojtěcha.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.12.2009 13:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu