sv. Haštal

Text dotazu

Kdo byl sv. Haštal?

Odpověď

Dobrý den, sv. Kastulus (Castulus, Haštal) byl správcem císařského paláce v Římě za vlády Diokleciána. V době pronásledování křesťanů jim poskytoval azyl v hořejším patře císařského paláce, kde bydlel se svou maželkou, sv. Irenou Kastulovou. V nebezpečné práci pomáhal Kastulovi také sv. Tiburc. Roku 287 vyslídili pohané úkryt hledaných křesťanů a císařský náměstek Fabian dal Kastula a ostatní odhalené "rozvratníky" vsadit do vězení. Někteří pod nátlakem odpadli od víry, ale většina odmítla obětovat modlám. Tito stateční křesťané podstoupili mučení a dosáhli koruny mučednické. Sv. Kastul byl třikrát natažen na skřipec, ukrutně mrskán, pak vhozen do hluboké jámy a zaživa zasypán pískem. Po nějaké době jej křesťané objevili a tělo pohřbili poblíž Říma.

Pražský chrám sv. Haštala byl založen jako farní kostel na Starém Městě v roce 1234. V roce 1368 se do Prahy dostala lebka sv. Kastula (Haštala). Nejříve byla uložena v chrámu sv. Víta a později přemístěna do kostela sv. Haštala. Po staletí byl světec vzýván při bolestech hlavy.

Použitá literatura a odkazy na další zdroje:

Pracný, Petr. Český kalendář světců. Praha: EWA Edition, 1994. ISBN 80-85764-05-9.

http://catholica.cz/?id=864

http://www.abcsvatych.com/mesice/3/brezen26.htm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.12.2007 18:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu