sv. Anežka Česká

Text dotazu

Dobrý den, jsem studentkou Archivnictví a PVH a téma jedné z mých prací v zimním semestru je o sv. Anežce české. Sháním proto různé historické prameny pojednávající právě o Anežce. Dočetla jsem se, že by snad měly existovat dopisy sv. Kláry určené právě Anežce a její životopis někdy ze 14. století, bohužel však jejich opis nemůžu nikde sehnat. Proto se obracím na Vás, zda by jste mi nemohla poradit. Děkuji za čas, který strávíte nad mým dotazem a přeji Vám hezký den!

Odpověď

Dobrý den. Jedním z prvních literárních děl vážících se k Anežce Přemyslovně je legenda o jejím životě, sepsaná záhy po její smrti. Její nejstarší dnes známý opis je uložen v kapitulní knihovně baziliky sv. Ambrože v Miláně (objeven r. 1896 archivářem A. Rattim). Jeho latinský text spolu s kritickými poznámkami otiskl Jan Kapistrán Vyskočil:

* VYSKOČIL, Jan Kapistrán. Legenda Blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry : Kritický rozbor textový i věcný legendy a čtyř listů s nejstarším (původním) textem milánského rukopisu. Praha : Universum, 1932. 188 s. : obr. příl. ; 8°

Dle katalogů Národní knihovny ČR se u nás svazek nachází pouze v Národním konzervačním fondu (sign. II 039134), který se bohužel běžně nezpřístupňuje (více informací na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_konzervacni_fondy.htm).
Publikace se však nachází např. ve fondu knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR (http://www.ucl.cas.cz, katalog: http://tinweb.ucl.cas.cz).

J.K. Vyskočil vydal r. 1934 i první český překlad latinského rukopisu (první překlad z počátku 14. stol. se v původním znění nedochoval):

* Legenda blahoslavené Anežky a čtyři listy sv. Kláry : překlad středověkého životopisu blahoslavené Anežky dle nejstaršího latinského rukopisu milánského ze začátku XIV. století : dodatek k vydání "Legendy blahoslavené Anežky a čtyř listů svaté Kláry" / Přeložil Dr. Jan K. Vyskočil. V Praze : Universum, nakladatelství dobré knihy, 1934 (Českoslovanská akciová tiskárna). 54, [iii] s. ; 8°

Tento překlad legendy a 4 listy sv. Kláry jsou také obsaženy v publikaci:

* NĚMEC, Jaroslav. Anežka Česká : úcta a proces svatořečení. 2. vyd.. Vídeň : [s.n.], 1987. 154 s. : il. ; 22 cm

Další český překlad pak pořídil Zdeněk Kalista:

* Legenda o blahoslavené Anežce České / [z latiny přeložil, doslovem a poznámkami opatřil Zdeněk Kalista ; vyzdobil Jan Konůpek]. Praha : Vilém Šmidt, 1941 (Hranice : Družstvo knihtiskárny). 119 s. : il. ; 23 cm. (Kytice ; sv. 11).

Dále se legendě o sv. Anežce České a dopisům sv. Kláry věnuje následující
literatura:

* SETON, Walter W. Some new sources for the life of blessed Agnes of Bohemia including a fourteenth century latin version (Bamberg. Misc. hist. 146, E. VII, 19) and a fifteenth century german version (Berlin, Germ. oct. 484). London : Longmans, Green and Co., 1915. 8, 176 s. : 6 tb. ; 23 cm

* GOORBERGH, Edith van den; ZWEERMAN, Theo. Klara von Assisi - Licht aus der Stille : zu ihren Briefen an Agnes von Prag. Kevelaer : Coelde, c2001. -- 352 s. ; 21 cm. ISBN 3-7666-2070-3 (brož.)

* "Candor Lucis Eterne - Glanz des ewigen Lichtes" : die Legende der heiligen Agnes von Böhmen / Johannes Schneider (Hrsg.) ; übersetzt von Johannes Schneider ; mit einer Einleitung von Christian-Frederik Felskau. Mönchengladbach : Kühlen, 2007. 100 s. ; 24 cm. (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität ; Bd. 25). ISBN 978-3-87448-293-6 (brož.).

Ve fondu NK ČR se nachází také latinský tisk "Vita b. Agnetis, filiae Przemyslai Ottocari I., fundatricis Crucigerorum cum rubea stella etc. (A.d. 1758 die 6. Martii)", signatura I.D.5. Tento svazek je možné studovat ve Studovně rukopisů a starých tisků (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_studovna2.htm), v případě potřeby, prosím, věnujte pozornost informacím na stránce, zejména týkající se objednávání apod. 

Ještě bychom Vám k tomuto tématu mohli doporučit následující prameny:

* SOUKUPOVÁ, Helena. Svatá Anežka Česká v legendě a skutečnosti. In: Dějiny a současnost, 1992, roč. 14, č. 4, str. 11-17. ISSN 0418-5129.
* VYSKOČIL, Jan Kapistran. Blahoslavená Anežka Česká Kulturní obraz světice XIII. století. V Praze : Universum, 1933 [v tiráži 1934] (Českoslovanská akciová tiskárna). 324 - [III] s. : [XX] obr. příl. ; 8°.
* KYBAL, Vlastimil. Svatá Anežka Česká : historický obraz ze 13. století. Brno : L. Marek, 2001. 316 s. ; 21 cm. (Pontes pragenses ; sv. 8). ISBN 80-86263-14-2.

Další odkazy na literaturu naleznete také v Biografickém slovníku českých zemí (Díl A, Praha: Libri, 2004. Str. 98. ISBN 80-7277-215-5).

Pro vyhledání dalších zdrojů můžete využít i následující databáze, několik záznamů jsme na ukázku vybrali:

Retrospektivní bibliografie ÚČL AV ČR do roku 1945 (http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret), zadání výrazu anež$ do polí předmět nebo název (znaménko $ v těchto databázích slouží pro pravostranné rozšíření zadaného výrazu o libovolný počet znaků):
 
* JOACHIMOVÁ-VOTOČKOVÁ, Jiřina: Anežka Přemyslovna a sv.Klára. Český časopis historický 44, 1938, s.41-69 Historická studie o: Anežka Přemyslovna.

* TANNER, Jan. Archa 20, 1932, č.2, s.91-105 Překlad latinského životopisu:
Anežka Přemyslovna, který z latiny přeložil, úvodem opatřil a vydal: Fuchs Alfred pod názvem Život blahoslavené Anežky České.

* O blahoslavené Anežce České. Lidové noviny 30, 1922, č.197, s.7, 20.4., nepodepsáno Přehled několika legend o blahoslavené Anežce České v jazyce latinském, českém a německém.

Bibliografie české literární vědy (od roku 1961) - http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio

* KALIVODA, Jan. Rukopisná tradice anežské legendy Candor lucis aeternae. In: Listy filologické. - Roč. 127, č. 1/2, s. 19-35. - 2004 [Studie.]
-> Candor lucis aeternae [legenda]
-> Anežka Přemyslovna

Dalším vhodným zdrojem by mohly být rovněž Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz/) - Literatura od roku 1990 a Rejstříky českého časopisu historického.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.10.2009 10:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu