Suveréní rád Maltézský rytířů, vztahy s Čr a postavení ve světě

Text dotazu

Dobrý den, Česká republika má konzulární styky se Suveréním řádem Maltézských rytířů. Jak je to ale možné, když je to pouze nějaká nestranná organizace. Jaké je vlastně postavení Maltézských rytířů ve světě a jakou má suverenitu?

Děkuji mnohokrát, jsem v tom naprosto ztracená :/

Odpověď

Dobrý den,

 

Suverénní řád maltézských rytířů je většinou států považován za tzv. suverénní subjekt mezinárodního práva. Vyplývá z toho, že je smluvní stranou mezinárodních smluv, udržuje diplomatické styky, účastní se mezinárodních konferencí jako samostatný subjekt, má status pozorovatele v mezinárodních organizacích (OSN, UNESCO, UNICEF, Latinská unie). Uděluje také vlastní občanství (neexistuje zde však možnost výlučného občanství - občanství v řádu maltézských rytířů funguje vždy vedle občanství mateřského státu) a dále vydává vlastní poštovní známky i vlastní SPZ pro služební auta, a má vlastní měnu scudo. Tři nemovitosti v majetku maltézských rytířů (jedna na Maltě a dvě v Římě) mají exteritoriální status. Současně řád udržuje plné diplomatické styky se 104 státy světa.

 

Subjektem práva je každá jednotka, které daný právní řád přiznává způsobilost k právům a povinnostem a zpravidla i k právním úkonům. V mezinárodním právu se za subjekt mezinárodního práva považuje jednotka, jejíž práva a povinnosti jsou odvozeny přímo z norem tohoto práva (jedna se ovšem o čistě teoretické vymezení - otázku subjektivity jako takové neregulují konkrétní právní akty). Stejně jako ve vnitrostátním právu rozlišujeme různé subjekty (osoby fyzické, právnické, stát), které se od sebe odlišují, rozlišují se různé typy subjektů i v mezinárodním právu. Nezbytným předpokladem pro to, abychom mohli nějakou jednotku považovat za subjekt mezinárodního práva veřejného, je způsobilost k právům a povinnostem. Subjektem je jednotka, která musí splňovat následující podmínky, a to:

.              práva a povinnosti jsou adresovány přímo jí;

.              práva a povinnosti jí uděluje mezinárodní, nikoli vnitrostátní právo.

Mezi subjekty mezinárodního práva můžeme v současnosti zahrnout: svrchované státy, mezinárodní organizace vládní povahy (takovým subjektem je např. Evropská unie), zvláštní politické jednotky a dle některých definic i jednotlivce. Suverénní řád maltézských rytířů patří ke zvláštním politickým jednotkám, konkrétně pak - vedle Svatého stolce - k suverénním politickým subjektům bez vlastního území (jedná se o politické jednotky, které mají vlastnosti státu jako vlastní vládu a mezinárodní uznání a udržují diplomatické styky se státy, avšak působí na teritoriích států nebo disponují exteritoriálními statky). Právní postavení těchto jednotek jako suverénních subjektů mezinárodního práva je postaveno na historickém základu. Za zvláštní subjekt mezinárodního práva je pak pokládán také Mezinárodní výbor Červeného kříže, který je švýcarskou nevládní organizací, avšak státy ho univerzálními mezinárodními smlouvami pověřily významnými kontrolními úkoly souvisícími s dodržováním pravidel humanitárního práva v ozbrojeném konfliktu.

Použité zdroje

Řád maltézských rytířů : Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě : České velkopřevorství [online]. [cit.22.1.2018.]. Dostupné z: http://www.maltezskyrad.cz/.

Mezinárodní právo veřejné : Subjekty mezinárodního práva veřejného. In E-learningový portál Soukromé vysoké školy ekonomických studií. [online]. [cit.22.1.2018.]. Dostupné z: http://elearning.svses.cz/mod/resource/view.php?id=24890.

International law. In Wikipedia : The Free Encyklopedia. [online]. 10. 1. 2018. [cit.22.1.2018.]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/International_law.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.01.2018 21:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu