Suttnerová, Berta: Odzbrojte

Text dotazu

Zabývám se baronkou Suttnerovou - roz. Kinskou, která
práve pred 100 lety obdrzela jako první zena na svete Nobelovu cenu míru.
Její kniha ¨Die Waffen nieder¨, která ji tak proslavila byla prelozena Vojtechem Náprstkem v r. 1894 do cestiny pod názvem \"Odzbrojte!\". A tady moje prosba: Existuje toto ceské vydání? Dalo by se zapujcit? Treba jen k nahlédnutí a za úcelem výpisu v knihovne?

Odpověď

Knihu "Die Waffen nieder!" Berthy von Suttner ve vydání z roku 1894 jsme v katalozích Národní knihovny ČR ani jiné knihovny v ČR nenalezli.
V NK ČR je dostupné pouze vydání z roku 1896 (na stránkách Českého rozhlasu Brno je ovšem toto vydání uvedno jako vydání první, viz. http://www.rozhlas.cz/brno/poradykat/_zprava/160953, autorka zde však neuvádí, z jakého zdroje tyto informace čerpala). Vydání z roku 1896 však přináší další otázky - na titulním listě je uvedena jako překladatelka Vlasta Pittnerová, hned za titulním listem však následuje dedikace: "památce Vojty Náprstka, původce překladu této knihy" (je snad myšlen jako finanční původce?).

Další rozpor nalezneme v knize VANČURA. Jiří. Einsteinovo řešení světa bez válek. Brno: Doplněk, 2001. ISBN 80-7239-088-0. Zde je uvedeno: "v Čechách se o vydání roku 1894 zasloužil Vojta Náprstek a překladatelka Vlasta Pittnerová" (z čehož nemlze usuzovat, že by Náprstek knihu sám přeložil, spíše se domníváme, že její vydání finančně podpořil). I některé další zdroje neuvádí Náprstka jako překladatele, spíše jako iniciátora (http://www.radio.cz/de/artikel/7198).
Doporučovali bychom Vám kontaktovat knihovnu Náprstkova muzea, která spravuje pozůstalost Vojty Náprstka a jeho vlastní knihovnu. Je tedy možné, že pokud Náprstek knihu opravdu přeložil, pravděpodobně vlastnil i její výtisk.
(Knihovna Náprstkova muzea PhDr. Milena Secká, CSc., vedoucí oddělení, bibl.npm@aconet.cz).

Pokud máte zájem studovat vydání z roku 1896, je Vám k dispozici k prezenčnímu studiu v Národní knihovně ČR. Pokud jste registrovanou čtenářkou NK ČR můžete si knihu do studovny předem objednat přes elektronický katalog NKC (http://sigma.nkp.cz/F).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

28.02.2008 13:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu